Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hlasový komunikační systém
Název práce v češtině: Hlasový komunikační systém
Název v anglickém jazyce: Voice Communication System
Klíčová slova: hlasová komunikace, komprese zvuku, kodek, přenos zvuku
Klíčová slova anglicky: voice communication, sound compression, codec, transmitting sound
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2011
Datum zadání: 10.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: RNDr. Miroslav Čermák
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce je navrhnout a implementovat real-time hlasový komunikační program, který bude podporovat jak komunikační model s centrálním serverem, tak i metodu přímé komunikace mezi jednotlivými klienty bez prostředníka. Při serverovém způsobu komunikace musí aplikace podporovat členění připojených klientů do různých kanálů. Oproti běžnému řešení podobného zadání v jiných komunikačních programech by aplikace vzniklá v kontextu této práce měla podporovat mixování zvuku na serveru pro snížení objemu dat přenášených mezi klienty. Aplikace by též měla být navržena modulárně s možností rozšíření pomocí uživatelsky definovaných plug-inů.
Seznam odborné literatury
Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

Gordon Hogenson: Foundations of C++/CLI: The Visual C++ Language for .NET 3.5 (2nd Edition), Apress, September 2008

Marcus Heege: Expert C++/CLI - .NET for Visual C++ Programmers, Apress, April 2007

Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, June 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK