Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora „Edit and Continue“ v prostředí SharpDevelop
Název práce v češtině: Podpora „Edit and Continue“ v prostředí SharpDevelop
Název v anglickém jazyce: “Edit and Continue” for the SharpDevelop IDE
Klíčová slova: ladění, .NET, Edit and Continue, SharpDevelop
Klíčová slova anglicky: debugger, .NET, Edit and Continue, SharpDevelop
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2011
Datum zadání: 10.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Oponenti: RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je rozšířit vývojové prostředí SharpDevelop o podporu EnC (Edit and Continue) pro jazyk C#. Hlavní úkolem funkce EnC je pomoci vývojářům s laděním jejich kódu. EnC umožňuje uživateli vývojového prostředí učinit některé změny v kódu ještě v průběhu ladění programu a poté pokračovat v ladění bez nutnosti opětovné kompilace a restartu laděného projektu. Práce by měla plně využít všech možností .NET CLR pro EnC a umožnit provádět maximální šíři změn v kódu bez nutnosti restartu. Práce musí být plně integrovaná do aktuální verze prostředí SharpDevelop.
Seznam odborné literatury
Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

Serge Lidin: Expert .NET 2.0 IL Assembler, Apress, August 2006

Steven Pratschner: Customizing the Microsoft .NET Framework Common Language Runtime, Microsoft Press, February 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK