Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Universal Blog Manager
Název práce v češtině: Universal Blog Manager
Název v anglickém jazyce: Universal Blog Manager
Klíčová slova: Blog, Zásuvný modul, Windows, Internet
Klíčová slova anglicky: Blog, Plugin, Windows, Internet
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2011
Datum zadání: 08.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to create a viable desktop blog management application for the Windows
platform. The application must be able to create, modify and delete blog data, including posts, pages
and comments. The resulting application must be flexible enough to handle any currently popular
blogging platform. Its features must be easily extensible and it must provide a simple and intuitive
user interface.
The universality and extensibility of the application should be achieved through the use of plugin
architecture with a common GUI written in Microsoft .NET 3.5 and WPF. The application should
provide all the facilities necessary for any developer to be able to write his or her own plugins.
Seznam odborné literatury
Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010

Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, June 2010

Chris Sells, Ian Griffiths: Programming WPF: Building Windows UI with Windows Presentation Foundation (2nd Edition), O'Reilly Media, September 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK