Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizaci nemocných cystickou fibrosou
Název práce v češtině: Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizaci nemocných cystickou fibrosou
Název v anglickém jazyce: Chicken antibodies - tool for passive immunization of Cystic fibrosis patients
Klíčová slova: Cystická fibrosa, Pseudomonas aeruginosa, slepičí protilátky IgY, inhalační aparatura, cytokiny
Klíčová slova anglicky: Cystic fibrosis, Pseudomonas aeruginosa, chicken antibodies IgY, inhalation equipment, cytokines
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 07.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: Mgr. Božena Kubíčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK