Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Kooperativita v systému monooxygenas cytochromů P450 z pohledu modulace metabolismu léčiv a procesu karcinogenese
Název práce v češtině: Kooperativita v systému monooxygenas cytochromů P450 z pohledu modulace metabolismu léčiv a procesu karcinogenese
Název v anglickém jazyce: Cooperativity of cytochrome P450 monooxygenase system in view of the modulation of drug and carcinogen metabolism
Klíčová slova: kooperativita, cytochrom P450, metabolismus léčiv, transport elektronů
Klíčová slova anglicky: cooperativity, cytochrome P450, drug metabolism, electron transport
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK