Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhodné sítě
Název práce v češtině: Náhodné sítě
Název v anglickém jazyce: Stochastic networks
Klíčová slova: Náhodná síť. Řízení. Vícekriteriální optimalizace. Vícekriteriální stochastická optimalizace.
Klíčová slova anglicky: Stochastic network. Control. Multi-objective programming. Multi-objective stochastic programming.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2012
Datum zadání: 17.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řadu rozhodovacích a konfliktních situací v reálném životě je možno modelovat pomocí
vhodného náhodného grafu s ohodnocením, jehož vývoj dokážeme řídit.
Druhým přirozeným krokem je pak hledání řízení, které by bylo optimální vzhledem k danému kriteriu.
Jedním z možných nástrojů pro vhodné modelování vývoje takovýchto náhodných sítí jsou Markovovy řetězce.
Úkolem práce bude pojednat o úlohách vedoucích na řízení náhodných sítí, jejich řešení a ilustrovat toto na konkrétních příkladech z praxe.
Seznam odborné literatury
[1] Cormican, K.; Morton, D.P.; Wood, R.K.: Stochastic network interdiction, Operations Research 46,2 (1998), 184-197.
[2] Robert, Philippe: Lectures on Queues and Stochastic Network, Springer, Berlin, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK