Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza jádra kooperativních her
Název práce v češtině: Analýza jádra kooperativních her
Název v anglickém jazyce: The core analysis of cooperative games
Klíčová slova: Teorie her, koalice, jádro, oligopol, kooperativní hry
Klíčová slova anglicky: Game theory, coalition, core, oligopoly, cooperative games
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2011
Datum zadání: 06.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: Mgr. Lukáš Adam, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teorie her má dnes široké uplatnění v ekonomii i jinde. Její speciální část tvoří kooperativní hry více hráčů, kde mohou jednotliví hráči uzavírat koalice. Typickým příkladem této situace je oligopolní trh. V případě, kdy koalice realizuje zisk ze hry, vyvstává otázka, jak si tento zisk rozdělit.

Posluchač se seznámí s teorií her a zaměří se na kooperativní hry. Bude analyzovat jádro kooperativních her a uvede známá pravidla rozdělení zisku kooperativních her. Speciální pozornost bude věnována stanovení těžiště jádra, alespoň v těch nejjednodušších případech. Výsledky bude aplikovat na oligopolní trh nebo politickou situaci.
Seznam odborné literatury
D. Blackwell, M.A.Girshick: Teorie her a statistického rozhodování, NČAV, Praha 1964.
M. Maňas: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha 1991.
G. Romp: Game theory : introduction and applications, Oxford University Press, Oxford 1997.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK