Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešení úlohy div u = f v oblastech s nekompaktní hranicí
Název práce v češtině: Řešení úlohy div u = f v oblastech s nekompaktní hranicí
Název v anglickém jazyce: Solution to the problem div u = f in domains with noncompact boundaries
Klíčová slova: oblasti s nekompaktní hranicí; Sobolevovy prostory; operátor divergence
Klíčová slova anglicky: domains with noncompact boundaries; Sobolev spaces; divergence operator
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
V níže uvedených článcích je velmi stručně naznačeno, jak se dokáže existence řešení úlohy div u = f (splňující vhodné odhady) pro oblasti s nekompaktní hranicí. Cílem práce je tento důkaz napsat podrobně, se všemi detaily, popř. provést některá rozšíření výsledků.
Seznam odborné literatury
Novo, S.; Novotný A.; Pokorný M.: Steady compressible Navier--Stokes equations in domains with non-compact boundaries, Math. Methods Appl. Sci. 28 (2005), 1445--1479.

Solonnikov, V.A.: On the solvability of boundary and initial-boundary value problems for the Navier--Stokes system in domains with noncompact boundaries, Pacific J. Math. 93 (1981), No. 2, 443--458.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK