Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos Jánose Bolyaie k základům neeuklidovské geometrie
Název práce v češtině: Přínos Jánose Bolyaie k základům neeuklidovské geometrie
Název v anglickém jazyce: Contribution of János Bolyai to the elements of non-euclidean geometry
Klíčová slova: János Bolyai, Apendix, rovnoběžky, neeuklidovská geometrie
Klíčová slova anglicky: János Bolyai, Appendix, parallels, non-Euclidian geometry
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2011
Datum zadání: 04.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.11.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: Vojtěch Žádník
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student podá stručný přehled základů neeuklidovské geometrie a historického vývoje v této disciplíně zejména s přihlédnutím k přínosu Jánose Bolyaie a jeho publikace Appendix scientiam spatii absolute veram exhibens...
Seznam odborné literatury
János Bolyai: THE SCIENCE ABSOLUTE OF SPACE, Independent of the Truth or Falsity of Euclid's Axiom XI (which can never be
decided a priori) (The Neomon, Austin 1896).
Václav Hlavatý: Úvod do neeuklidovské geometrie (JČMF 1949)
Jan B. Pavlíček: Základy neeuklidovské geometrie Lobačevského (Přírodovědecké vydav. 1953)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK