Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tlumočník znakového jazyka v konferenčním tlumočení – popis současné situace v ČR
Název práce v češtině: Tlumočník znakového jazyka v konferenčním tlumočení – popis současné situace v ČR
Název v anglickém jazyce: Sign language interpreter in conference interpreting - description of the current situation in the CR
Klíčová slova: tlumočník znakového jazyka, konferenční tlumočník, konferenční tlumočení, tlumočnické dovednosti, český znakový jazyk, tlumočnická etika
Klíčová slova anglicky: sign language interpreter, conference interpreter, conference interpreting, interpreting skills, czech sign language, interpreting ethics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2011
Datum zadání: 07.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
1. Vznik a vývoj konferenčního tlumočení znakového jazyka u nás a ve světě (počátky tlumočení; organizace, které se na něm podílely; společenské a kulturní okolnosti rozvoje konferenčního tlumočení pro neslyšící)
2. Typy konferenčního tlumočení, týmové tlumočení, technika pro zajištění konferenčního tlumočení (modelová konference: přehled všech typů konferenčního tlumočení, které je možné uplatnit; možnosti uspořádání týmu pro zajištění tlumočení; technické zázemí pro hladký chod konference)
3. Předpoklady pro kvalitní vykonávání profese tlumočníka znakového jazyka v konferenčním tlumočení
4. Role tlumočníka v situaci konferenčního tlumočení (v přípravě, průběhu, po skončení konference)
5. Způsoby přípravy na tlumočení, zajištění pracovních a technických podmínek, komunikace o odměně, tlumočnická etika, pracovní možnosti konferenčního tlumočníka
6. Doporučení pro tlumočníky, mluvčí a objednavatele konferenčního tlumočení
7. Cvičení pro zvýšení kvalit konferenčních tlumočníků
8. Hypotéza, analýza problému, výzkum, vyhodnocení dotazníku „Spokojenost klientů s konferenčním tlumočením v ČR“
9. Summarizace, závěr
Seznam odborné literatury
ALCORN, B. J.; HUMPHREY, J. H. So You Want to Be an Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting. USA : H a H Publishing Co., 1994. ISBN 0-9640367-7-0.
ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., 2008. ISBN 978-80-87153-74-1.
JONES, R. Conference Interpreting Explained. Manchester : St. Jerome Publishing, 2007. ISBN 978-1-900650-57-1.
KÁŇA, T. K chování slušného konferenčního tlumočníka. T-P : tlumočení - překlad : [odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů], Praha : Kvart, XIII/č.64s. 10-10. ISSN 1210-4159. 2002. s. 10-10.
MINDES, A. Reading between the Signs : intercultural communication for Sign Language Interpreters. Boston ; London : Intercultural Press, 2006. ISBN 1-931930-26-0.
NEUMANN SOLOW, S. Sign Language Interpreting: A Basic Resource Book. Burtonsville, MA : Linstok Press, 2000. ISBN 0-932130-22-4.
PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., 2008. ISBN 978-80-87218-20-4.
ROY, C. B. Advances in Teaching Sign Language Interpreters. Washington, DC : Gallaudet University Press, 2005. ISBN 1-56368-320-2.
SELESKOVITCH, D. Interpreting for International Conferences. USA : Pen and Booth, 1978. ISBN 0-9605686-3-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK