Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Difrakční produkce dijetů v ep interakcích
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Diffractive production of dijets in ep interactions
Klíčová slova: Difrakce, jety, fotoprodukce, narušení faktorizace
Klíčová slova anglicky: diffraction, jets, photoproduction, factorisation breaking
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analýza dijetových interakcí vzniklých v difrakčních fotoprodukčních ep interakcích zaznamenaných na experimentálním zařízení H1. V tomto případě se budou difrakční interakce identifikovat pomocí detekce protonů ve spektrometru VFPS, umístěném 220 m od experimentálního zařízení H1.
Cílem studie je zjištění zda pro tyto interakce platí tzv. faktorizace, která je jedním z nejdůležitějších principů kvantové chromodynamiky (QCD). Dosavadní výsledky dvou experimentů na HERA collideru přinesly rozporné výsledky.
Seznam odborné literatury
Diplomové a disertační práce H1 experimentu (web)
Barone,Predazzi:High energy particle diffraction, Springer Verlag, 2002
Proceedings of HERA-LHC workshop, 2009
Předběžná náplň práce
Cílem studie je zjištění zda pro tyto interakce platí tzv. faktorizace, která je jedním z nejdůležitějších principů kvantové chromodynamiky (QCD). Dosavadní výsledky dvou experimentů na HERA collideru přinesly rozporné výsledky. Experiment H1 publikoval výsledky, které by svědčily o narušení faktorizace, zatímco experiment ZEUS faktorizaci potvrdil.
Jedině tato studie s využitím předního spektrometru VFPS může tyto rozpory vyřešit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK