Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokroky v helioseismologii
Název práce v češtině: Pokroky v helioseismologii
Název v anglickém jazyce: Advances in helioseismology
Klíčová slova: Sluneční oscilace, helioseismologie
Klíčová slova anglicky: Solar oscillations, helioseismology
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Provést recenzi původních prací shrnující pokroky helioseismologie od počátků do současnosti.
2. Do Astropisu odeslat článek (4 až 6 stran) patřičně doplňující článek na totéž téma publikovaný v roce 2003 a rozšiřující jej o nové poznatky.
Seznam odborné literatury
 Původní i přehledové práce v oboru dle http://adsabs.harvard.edu.
 Gizon, L., Birch, A.C., Spruit, H.C.: 2010, Local Helioseismology: Three-Dimensional Imaging of the Solar Interior, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 48, 289-338
 Švanda, M.: 2003, Helioseismologie - moderní směr ve výzkumu Slunce, Astropis 1/2003, p. 14-17
Předběžná náplň práce
Helioseismologie je v současnosti jedinou metodou, která nám umožňuje provádět sondáž slunečního nitra. Od svého počátku v 60. letech se tato metoda slibně rozvinula a je v současnosti intenzivně využívána při studiu vlastností proudění plazmatu ve sluneční konvektivní zóně, vzniku a vývoje slunečních skvrn, nebo při předpovědích kosmického počasí. Cílem práce je přinést ucelený souhrn helioseismologie v českém jazyce. Práce je vhodnější spíše pro studenty směřující ke vzdělávání ve fyzice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK