Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Herní prostředí pro vytváření RPG počítačových her
Název práce v češtině: Herní prostředí pro vytváření RPG počítačových her
Název v anglickém jazyce: Game Engine for Role-playing Games
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2011
Datum zadání: 12.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.07.2011
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je vytvořit herní prostředí zaměřené na vytváření počítačových her typu RPG. Herní prostředí bude sestávat z několika logických částí (správce mapy herního světa, správce herních objektů, realizátor logiky herního světa, UI se srovnatelnými možnostmi pro hráče i NPC), které mezi sebou budou komunikovat prostřednictvím událostí a budou tedy přirozeně oddělitelné a nahraditelné.
Společně s prostředím bude vytvořen editor, který umožní definici grafické podoby herního světa (mapy, rozmístění herních objektů včetně postav) a popis logických vlastností a schopností jednotlivých objektů v některém z DLR interpretovaných jazyků. Poslední částí bude jednoduchá demonstrační hra založená na vzniklém herním prostředí a vytvořená pomocí uvedeného editoru.
Seznam odborné literatury
Christian Nagel et al: C# 2005 Programujeme profesionálně, Computer Press 2007
Artificial Minds for Intelligent Systems Research Group: http://artemis.ms.mff.cuni.cz/main/tiki-index.php
Microsoft Developer Network Library: http://msdn.microsoft.com/library
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK