Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetosférické čárové záření pozorované družicí DEMETER
Název práce v češtině: Magnetosférické čárové záření pozorované družicí DEMETER
Název v anglickém jazyce: Magnetospheric line radiation observed by the DEMETER spacecraft
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s družicí DEMETER a jejími vlnovými experimenty.
2. Zvládnutí základní práce s daty.
3. Identifikace událostí magnetosférického čárového záření.
4. Systematická studie nalezených událostí.
Seznam odborné literatury
[1] Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] Manninen, J.: Some aspects of ELF-VLF emissions in geophysical research, Doctoral Thesis, Sodankyla Geophysical Observatory, University of Oulu, Finland, 2005.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Magnetosférické čárové záření patří mezi doposud neobjasněné elektromagnetické jevy ve vnitřní magnetosféře Země. Jedná se o intenzivní emise na frekvencích několika kHz pozorované jak na povrchu Země, tak družicemi s nízkou drahou letu. Cílem práce je studium událostí tohoto typu s využitím dat družice DEMETER. Pochopení vlastností těchto emisí by mělo usnadnit identifikaci jejich zdrojového mechanismu. Téma může být dále rozvinuto v rámci magisterského studia. Podrobnější informace osobně.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=158
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=158
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK