Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Hodnocení dopadů regulace novely zákona o ochraně hospodářské soutěže
Název práce v češtině: Hodnocení dopadů regulace novely zákona o ochraně hospodářské soutěže
Název v anglickém jazyce: Regulatory Impact Assessment of change in the Law of Protection of Competition
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
MEJSTŘÍK, M., TESÁRKOVÁ D.: Hodnocení dopadů regulace (RIA) se stále více prosazuje v Evropě i České republice, 2008, Pojistné rozpravy, No. 22

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené usnesením vlády č. 877/2007, 2007

OECD: Guiding Principles for regulatory quality and performance, 2005
Předběžná náplň práce
V roce 2011 se uvažuje o novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zrušení zákona o významné tržní síle č. 395/2009 Sb.. Jaký dopad bude mít tato novelizace na průběh hospodářské soutěže? Jak pocítí změnu spotřebitelé? Jaké kritérium zvolit pro zajištění požadovaného efektu?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In year 2011 change in the Law of Protection of Competition is being considered. What impact can we expect in economic competition? What impact will be there for consumers? Which criterion should be used for achieving requested effect?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK