Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exploration of Multimedia Collections
Název práce v češtině: Explorácia multimediálnych kolekcií
Název v anglickém jazyce: Exploration of Multimedia Collections
Klíčová slova: multimediálne databáze, podobnostné vyhľadávanie, podobnostné indexovanie, multimediálna explorácia, aproximatívne vyhľadávanie, MLES
Klíčová slova anglicky: multimedia databases, similarity search, similarity indexing, multimedia exploration, approximate search, MLES
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.12.2011
Datum a čas obhajoby: 22.04.2016 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.02.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.04.2016
Oponenti: prof. Dr. Ing. Klaus Schöffmann
  doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK