Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gibraltar a Evropská unie - evropský integrační proces a střet zájmů členských států EU
Název práce v češtině: Gibraltar a Evropská unie - evropský integrační proces a střet zájmů členských států EU
Název v anglickém jazyce: Gibraltar and the EU - European integrational process and the member state of the EU
Klíčová slova: Gibraltar, EU, členské státy EU
Klíčová slova anglicky: Gibraltar, EU, member states of the EU
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Řešitel:
Datum a čas obhajoby: 09.09.2009 09:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV UK, Rytířská 31, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK