Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovenie pesticídov na meniskom modifikovanej striebornej pevnej amalgámovej elektróde
Název práce v jazyce práce (slovenština): Voltametrické stanovenie pesticídov na meniskom modifikovanej striebornej pevnej amalgámovej elektróde
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení pesticidů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgamové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of pesticides using meniscus modified silver solid amalgam electrode
Klíčová slova: diferenční pulzní voltametrie, meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda, cypermethrin, deltamethrin, difenzoquat
Klíčová slova anglicky: differential pulse voltammetry, meniscus modified silver solid amalgam electrode, cypermethrin, deltamethrin, difenzoquat
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2012
Datum zadání: 04.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací biologicky významných a elektrochemicky aktivních látek (polutantů, pesticidů či léčiv) pomocí voltametrie na moderních elektrodových materiálech. Projekt bude realizován v rámci Centra biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy, které garantuje jeho finanční zabezpečení a může být rozvinut do diplomové či doktorské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK