Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum nových polymerních materiálů pro fotonické prvky
Název práce v češtině: Výzkum nových polymerních materiálů pro fotonické prvky
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2014
Konzultanti: doc. RNDr. Jana Toušková, CSc.
Ing. Drahomír Výprachtický, CSc.
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na výzkum nových polymerů a polymerních systémů perspektivních pro aplikace ve fotonice, zejména pro fotovoltaické (solární) články (FVČ) a světlo emitující diody (LED), ale i paměti, senzory a další. Podle zájmu může mít práce buď více fyzikální nebo chemický charakter. Z hlediska fyzikálního se bude jednat o výzkum nových polymerů a polymerních systémů (směsí), zvláště v tenkých vrstvách celou řadou optických, elektrických, fotoelektrických, elektrochemických a spektroelektrochemických metod (absorpce, fotoluminiscence, elektroluminiscence, fotogenerace a transportu náboje, aj.), získané poznatky budou využity pro přípravu polymerních fotonických prvků (FVČ, LED, aj.). Ty budou charakterizovány a případně dále optimalizovány na základě výsledků získaných z výše uvedených studií, ale i dalších doplňkových studií tenkých vrstev (morfologie, aj.). Práce bude mít převážně experimentální charakter, moderní vybavení laboratoře umožňuje přípravu a studium vlastností tenkých vrstev, přípravu a charakterizaci fotonických prvků v inertní atmosféře. Mohou se však uplatnit i teoretické znalosti, a to zejména v interpretaci a modelování experimentálních dat.
Problematika tohoto výzkumu je velice aktuální a je jí ve světě věnována velká pozornost právě s ohledem na zajímavé aplikace. Výhodou polymerů je jejich velká variabilita umožňující spektrální ladění absorpce a emise chemickou cestou přes celou oblast viditelného spektra, a dále i relativně snadná a levná příprava součástek ve srovnání s odpovídajícími anorganickými materiály. Vzhledem ke snadné přípravě tenkých vrstev jsou polymery perspektivní zejména pro lehké, velkoplošné flexibilní osvětlovací prvky a displeje nebo fotovoltaické články, které jsou potenciální levnou alternativou k článkům křemíkovým. Ve srovnání s anorganickými materiály jsou polymery vhodné i pro zcela nové a netypické aplikace.
Seznam odborné literatury
bude upřesněno
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK