Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Struktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery
Název práce v češtině: Struktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery
Název v anglickém jazyce: Structure and function of active macromolecular
complexes and polymer interactions
Klíčová slova: Struktura a funkce biologických makromolekul, polymerů, návrh léčiv, molekulární modelování
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Živá příroda vyvinula velké množství složitých a přesných molekulárních komplexů, které fungují jako molekulární stroje provádějící určitý sled reakcí v dobře definovaném sledu a s reakčními složkami umístěnými ve správné orientaci a v daném místě. Strukturu těchto systémů dovedeme pozorovat s vysokou přesností pomocí difrakční analýzy a modelovat jejich funkci pomocí molekulárního modelování. Znalost struktury jednotlivých stavů těchto systémů nám dává možnost měnit vlastnosti těchto systémů někdy i poměrně jednoduchými prostředky. Předmětem této práce je objasnění chování polymerů schopných specifické sorpce na povrchu biologických makromolekul, a využití těchto znalostí při přípravě kvalitních vzorků pro vyřešení struktury vybraných enzymů ve vysokém rozlišení, kompletní strukturní analýza vybraných systémů a interpretace vztahu mezi strukturou a funkcí. Projekt zahrnuje práci se strukturními databázemi, molekulární modelování, krystalizaci proteinů, měření na zdrojích synchrotronového záření, experimentální stanovení struktury makromolekulárních systémů pomocí difrakčních metod, srovnávací analýzu, atd. Příklady naší práce jsou na adrese http://sites.google.com/site/pragueprotein/publicat. Strukturní data jsou přístupná kliknutím na čtyrmístné PDB kódy.
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK