Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociologický pohled na Záchranou službu
Název práce v češtině: Sociologický pohled na Záchranou službu
Název v anglickém jazyce: xxx
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Řešitel:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK