Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělecká tvorba Andreje Rubliova
Název práce v češtině: Umělecká tvorba Andreje Rubliova
Název v anglickém jazyce: Artistic creation of Andrei Rubliov
Klíčová slova: ruská desková malby, Rublev, ikony
Klíčová slova anglicky: Russian panel paintings, Rubliov, icons,
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování
I. Úvod ? Stručná historie vzniku ikony
II. Vliv Byzance na kulturu Kyjevské Rusi
III. Od přenesení ikon po Kyjevskou a Vladimíro-suzdaľskou tradici
IV. Andrej Rubliov: od narození k mnišství
V. Vliv ?předmongolské? tradice na tvorbu Andreje Rubliova
VI. (1405-1422) Moskva, Vladimír, Zvenigorod
VII. Stvoření ?Troice?
VIII. Spaso-Andronikův klášter
IX. Okruh Rubliova a jeho škola
X. Umělecký odkaz ikonopisce
XI. Závěr
Obrazová příloha
Seznam vyobrazení a zdrojů obrazové přílohy
Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam odborné literatury
?????? ???????????? ???????: ?????? ??????. ?oskva 1943.
?????? ???????????? ???????: ?????? ??????. ?oskva 1959
?????? ???????????? ???????: ????????????? ?????????. - ?okva 1974.
?????? ???????????? ???????: ?????? ????. - ?oskva 1979.
?????? ???????????? ???????: ????? ?? ???????? ??????? ????????. - ?., 1979.
????????? ???????? ????????: ????????????? ?????? ????????????? ????????. ??????? ???????????. - ?., 1928.
????? ???????? ??????? : ????? ??????? ? ??????? ?????????. - ?., 1884.
??????? ???????? ??????: ?????????? ?????????-??????????? ????, ?????-????????. - ?., 1964.
??????? ???????? ?????? : ???????? ?????? ? ????????????? ?????????. - ?., 1974.
??????? ???????????? : ??????? ? ???????? //???????????? ?????????. - ?., 1971.
??????? ???????????? : ?????? ???? ? ??? ?????. - ?., 1970.
??????? ????????????? ??????: "??????" ?????? ??????? - ?., 1963.
??????? ????????????? ??????: ?????? ?????? ? ????????? ??? ?????. - ?., 1972.
???? ?????????? ????????: ?? ???????????? ?????????????? ?????????. - ?., 1957.
????? ?????????? ????????: ?????? ?????? ????????? ? ???????? ????????? ? ?????????? ?????? 2000
????? ?????????? ????????: ?????? ?????? ????????? ???????????? ????????? ?????????? ?????? 2002
?????? ????????? ?????: ????????? ?????????? ???? ????? ??????? ????? ? ?????? ???????. - ?., 1976.

????????? ???????-???????: ?????-??????????. ?., 1842
??????? ???????? ????????: ??????? ?????. ? 4 ?. - Praha, 1928-1933.
?????? ?????????? ??????? :?????? ???? ? ??? ?????. - ?., 1961.
?????? ?????????? ??????? : ?????? ?????? ? ??? ?????. - ?., 1966.
?????? ?????????? ??????? : ??????? ???????????? ????????. - ?., 1967.
?????? ?????????? ???????: ???????????? ?????????. - ?., 1969.
??????? ???????? ???????: ?????? ?????? ?????? ???????. - ???., 1907.
??????? ???????? ???????: ???????????? ???????? ?????-????????? ?????????. ??????????? ?????????? ? ????????????? ?????-????????? ??????????? ? ?? ??????? ?? ?????????? ????????? ????????????? ??????? ????. - ???., 1911.
??????? ???????? ????????: ???????????? ? ??????? ????????? - ?., 1924.
????? ??????: ????????? ????????? ? ?????? ?????? ???????? 14 ?. ??? ????? ? ?????????. - ?., 1980.
????? ???????? ???????: ??????" ??????? , Moskva 2006
??????? ???????? ?????: ??????? ??????? ?????????? ??. ??? 1893
???????? ?????????? ?????: ?????? ??????, ?????? 2002
???????? ?????????? ?????: ?????? ??????, ?????? 2007
Předběžná náplň práce
Cílem mé bakalářské práce bude monografické zkoumání vývoje umělecké činnosti ruského ikonopisce Andreje Rubliova a jeho místa ve vývoji ruské ikonomalby. Kromě samotné tvorby A. Rubliova zaměřím pozornost k pronikání byzantských vlivů (včetně bohoslužby a přinesení ikon) na území tehdejšího předmongolského Kyjevského Ruska. Dále na formulaci specifik výtvarného názoru Andreje Rubliova včetně kulturního dědictví, které zanechal pro budoucí generace ruských umělců. Podrobněji se zaměřím na nejvýznamnější díla ikonopisce, nevynechávaje ani jeho okruh.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Artistic creation of Andrei Rubliov
The aim of my thesis is exploring the development of artistic activities of the Russian artist Andrei Rubliov in relation to the overall development of the Russian panel paintings. Since the beginning of the penetration of Byzantine influences (including places of worship and bringing icons) in the former premongolien Kiev Russia until the death of Andrei Rubliov including cultural heritage, which were left for future generations of Russian artists. I will foucus more on details of the most important works of painter icons, not leaving out his circle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK