Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Platónovo pojetí svobody a svobodného jednání
Název práce v češtině: Platónovo pojetí svobody a svobodného jednání
Název v anglickém jazyce: Plato`s conception of freedom and free action
Klíčová slova: svoboda, svobodné jednání, duše, tělesnost
Klíčová slova anglicky: freedom, free action, soul, knowledge
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2010
Datum zadání: 17.12.2010
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je Platónovo pojetí svobody a svobodného jednání ve vybraných pasážích dialogů Faidros, Gorgias, Faidón a Ústava. První kapitola bude věnována Platónově analýze pouze zdánlivé svobody tyranského člověka z dialogu Ústava. Na ní práce naváže interpretací dialogu Gorgias, v němž Platón ukazuje zdánlivou svobodu rétora, zároveň však tematizuje nutné předpoklady svobodného jednání, především uměřenost a sebekontrolu. Třetí kapitola se soustředí na dialog Faidón a na otázku, v jakém smyslu je možné svobodné jednání pochopit jako osvobození od těla a tělesné perspektivy. Čtvrtá kapitola věnovaná vybraným pasážím dialogu Faidros pak ukáže, že svoboda podle Platóna vyžaduje osvobození od zaslepenosti individuální perspektivou danou fixací na partikulární tělo, že však zároveň toto osvobození otevírá cestu nejen k jednotě všech části individuální duše a ke společnému přátelství duší, ale také k náležité péči o to, co je tělesné. Teprve na těchto základech pak bude možné podat alespoň relativně ucelený výklad Platónova pojetí svobody a svobodného jednání.
Seznam odborné literatury
Seznam literatury

I. Primární literatura
Platón, Faidón, Oikoymenh, Praha 2005.
Platón, Faidros, Oikoymenh, Praha 2000.
Platón, Gorgias, Jan Laichter, Praha 1944.
Platón, Ústava, Oikoymenh, Praha 2005.

II. Sekundární literatura
Annas, J., An introduction to Plato’s Republic, New York 1981.
Annas, J., Platonic Ethics, Old and New, Cornell University 1999.
Bett, R., Immortality and the nature of the soul in the Phaedrus, in: Plato 2, Ethics, Politics, Religion and the Soul, Fine, G. (ed.), New York 1999, str. 425-449.
Blössner, N., The Cityt-Soul analogy, in: The Cambridge companion to Plato’s Republic, Ferrari, G. R. F. (ed.), New York 2007.
Bostock, D., The soul and immortality in Plato’s Phaedo, in: Plato 2, Ethics, Politics, Religion the Soul, Fine, G. (ed.), New York 1999, str. 404-424.
Dilman, I., Free will, London 1999, str. 35-49.
Dodds, E., R., Plato: Gorgias, Oxford 1959.
Ferrari, G. R. F., The three part-soul, in: The Cambridge companion to Plato’s Republic, Ferrari, G. R. F. (ed.), New York 2007.
Griswold, Ch. L. jr., Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, Pennsylvania 1996.
Hackforth, R., Plato’s Phaedo, Cambridge 1972.
Havlíček, A., Karlík, F. (eds.), Plato’s Phaedo : proceedings of the second symposium Platonicum Pragense, Prague 2001.
Ludwig, P., Eros in the Republic, in: The Cambridge companion to Plato’s Republic, Ferrari, G. R. F. (ed.), New York 2007.
Parry, D., R., The Unhappy Tyrant and the Craft if Inner Rule, in: The Cambridge companion to Plato’s Republic, Ferrari, G. R. F. (ed.), New York 2007.
Rowe, C. J., Plato, Phaedo, Cambridge 1993.
Rowe, C. J., Phaedrus / Plato; with translation and commentary, Warminster 1986.
Segvic, H., No One Errs Willingly: The Meaning of Socratic Intellectualism, 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK