Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Pohled učitelek mateřských škol na nadané děti 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Radka High, Ph.D. skrytý 31.08.2017 31.08.2017 Katedra psychologie (41-KPSY) PedF
detail Integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. skrytý 28.11.2017 28.11.2017 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Dramatická tvorba Ludmily Petruševské a její ohlas v Čechách 2018/2019 bakalářská práce PaedDr. Antonín Hlaváček skrytý 26.01.2019 26.01.2019 Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL) PedF
detail Zaitsek von Egbell – rakouská důstojnická rodina ve dvou generacích 2015/2016 disertační práce XCD4 prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. skrytý 06.10.2015 06.10.2015 Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) PedF
detail Online bazar jako komunikát. Stylistická analýza. 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. Bc. Tereza Kábelová 02.12.2016 02.12.2016 Katedra českého jazyka (41-KCJ) PedF
detail Slang zaměstnanců zdravotnického zařízení 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. skrytý 14.02.2017 14.02.2017 Katedra českého jazyka (41-KCJ) PedF
detail Historie Dětského domova v Nymburce a práce vychovatelů napříč politickými režimy 2016/2017 bakalářská práce doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. skrytý 29.05.2017 29.05.2017 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Současný Pionýr 2017/2018 bakalářská práce PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. skrytý 03.04.2018 03.04.2018 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Eleonora Mendlová. Životopisný nástin 2017/2018 2017/2018 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. skrytý 16.11.2017 16.11.2017 Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD) PedF
detail Obraz první republiky v učebnicích dějepisu 2. poloviny 20. století 2015/2016 2017/2018 diplomová práce PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. skrytý 28.04.2016 28.04.2016 Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD) PedF
detail Vesnické drama v tvorbě L. N. Tolstého a bratří Mrštíků 2015/2016 2016/2017 diplomová práce CJ-RJ PhDr. Radka Hříbková, CSc. skrytý 22.01.2016 22.01.2016 Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL) PedF
detail Multikulturalismus ve školní praxi 2016/2017 2017/2018 diplomová práce PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. skrytý 22.12.2016 22.12.2016 Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) PedF
detail Vliv totalitního režimu na hudební produkci v ČSSR v letech 1968 - 1989 2016/2017 2017/2018 diplomová práce PhDr. Josef Stracený, CSc. skrytý 10.01.2017 10.01.2017 Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) PedF
detail Uplatnění didaktické hry ve výuce Občanského a společenskovědního základu v modulu Občan ve státě 2017/2018 diplomová práce Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. skrytý 24.10.2017 24.10.2017 Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) PedF
detail Postoje pedagogů základních škol k inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením 2015/2016 2016/2017 diplomová práce N SPPG PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. skrytý 22.02.2016 22.02.2016 Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) PedF
detail Svalové dysbalance u dětí prepubertálního věku 2016/2017 2016/2017 diplomová práce N BI RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. skrytý 23.01.2017 23.01.2017 Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES) PedF
detail Strategické řízení lidských zdrojů v mateřských školách a v mateřských školách s odloučenými pracovišti 2015/2016 2016/2017 diplomová práce N MNGMT PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. skrytý 31.03.2016 02.09.2016 Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV) PedF
detail Vliv adaptačního kurzu a třídnických hodin na klima šesté třídy základní školy 2015/2016 2016/2017 diplomová práce N PG-VZ PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. skrytý 24.02.2016 14.05.2016 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice se zaměřením na 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletého gymnázia 2007/2008 2006/2007 diplomová práce prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. skrytý 21.02.2008 25.02.2008 Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Participace hráčů basketbalu vozíčkářů na týmovém herním výkonu v závislosti na stupni jejich postižení 2001/2002 2001/2002 diplomová práce   skrytý 15.11.2011 15.11.2011 () PedF
detail Čtverec - kruh - obdélník 2005/2006 2005/2006 diplomová práce I.ST doc. ak. mal. Jiří Kornatovský skrytý 01.06.2006 01.06.2006 Katedra výtvarné výchovy (41-KVV) PedF
detail Využití počítače (a především internetu) v didaktice literatury 2003/2004 2003/2004 diplomová práce   skrytý 03.02.2004 03.02.2004 () PedF
detail Mimotřídní práce v elementárním čtení 2003/2004 2003/2004 diplomová práce   skrytý 02.06.2004 02.06.2004 () PedF
detail Pojetí fonetiky v učebnicích francouzštiny 2003/2004 2003/2004 diplomová práce   skrytý 15.01.2004 15.01.2004 () PedF
detail Některé aspekty antisemitismu 2004/2005 2001/2002 diplomová práce   skrytý 01.06.2005 01.06.2005 () PedF
detail Tvořivé přístupy k rozvíjení představ a interpretací zlomků 2009/2010 diplomová práce I.ST Mgr. Marie Tichá, CSc. skrytý 19.11.2009 - Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Netradiční materiály v prostorové tvorbě s důrazem na textilní materiál a dětskou hračku 2007/2008 2007/2008 diplomová práce Mgr. Věra Roeselová skrytý 23.05.2008 23.05.2008 Katedra výtvarné výchovy (41-KVV) PedF
detail Romantické postavy v díle Victora Huga 2008/2009 2009/2010 diplomová práce D-FJ PhDr. Renáta Listíková, Dr. skrytý 14.10.2009 14.10.2009 Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) PedF
detail Komunikace prostřednictvím obrázku 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce B MS PhDr. Michaela Kaslová skrytý 23.05.2007 23.05.2007 Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Josef Lada - tvorba pro děti. 2006/2007 2006/2007 diplomová práce I.ST Mgr. Drahoslava Pechová skrytý 31.01.2007 31.01.2007 Katedra české literatury (41-KCL) PedF
detail Integrace dítěte z minoritní skupiny 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce   skrytý 01.06.2005 01.06.2005 () PedF
detail Využití interaktivní tabule ve výuce francouzského jazyka na 2. stupni ZŠ 2010/2011 diplomová práce CJ-FJ Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. skrytý 19.05.2011 26.05.2011 Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) PedF
detail Porovnání vlivu médií na politické myšlení lidí V ČSSR a ČR před r.1989 a po něm 2006/2007 2008/2009 diplomová práce CJ-SV PhDr. Josef Stracený, CSc. skrytý 16.09.2009 16.09.2009 Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) PedF
detail Využití Průhonického parku jako didaktického prostoru 2009/2010 2009/2010 diplomová práce Ing. Jan Andreska, Ph.D. skrytý 15.02.2010 15.02.2010 Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES) PedF
detail Divadlo v podmínkách židovského ghetta Terezín 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce doc. Mgr. Jaroslav Provazník skrytý 21.05.2007 28.05.2008 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Náboženství v pojetí Davida Huma 2010/2011 2012/2013 disertační práce XFILV prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. skrytý 21.10.2010 21.10.2010 Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) PedF
detail Školské piaristické divadlo 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BC-VYCH doc. Mgr. Jaroslav Provazník skrytý 04.06.2007 04.06.2007 Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS) PedF
detail Výchova a vzdělávání člověka s těžkým tělesným postižením v adolescenci 2006/2007 2006/2007 diplomová práce SPPG doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D. skrytý 31.01.2007 31.01.2007 Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) PedF
detail Výuka předmětu ZSV ve čtyřletém gymnáziu - současná realizace vzdělávacího obsahu a tendence ve vzdělávání ve společenskovědní oblasti 2005/2006 2004/2005 diplomová práce   skrytý 01.02.2005 01.02.2005 () PedF
detail Kinští v Chocni 2005/2006 2004/2005 diplomová práce   skrytý 15.02.2005 15.02.2005 () PedF
detail Vzdělávání žáků v rehabilitačních třídách se zaměřením na smyslovou výchovu 2008/2009 2008/2009 diplomová práce doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. skrytý 16.06.2009 16.06.2009 Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) PedF
detail Role asistenta pedagoga v dramaticko-výchovných aktivitách u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce doc. Mgr. Jaroslav Provazník skrytý 21.05.2007 28.05.2008 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Předškolní výchova, vzdělávání a péče v německy mluvících kantonech Švýcarska 2009/2010 2009/2010 diplomová práce doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. skrytý 12.04.2010 12.04.2010 Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP) PedF
detail Možnosti hodnocení úrovně jemné motoriky dětí mladšího školního věku 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BC-VYCH doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. skrytý 04.06.2007 04.06.2007 Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS) PedF
detail Lexikální a sémantická specifika právního jazyka 2009/2010 2010/2011 diplomová práce PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. skrytý 13.11.2009 13.11.2009 Katedra českého jazyka (41-KCJ) PedF
detail Týdenní režim dětí mladšího školního věku s ohledem na pohybové aktivity 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce PaedDr. Ivan Přibyl skrytý 21.05.2007 30.05.2008 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Projektová metoda na I. stupni ZŠ 2004/2005 2004/2005 diplomová práce   skrytý 01.06.2005 01.06.2005 () PedF
detail Informace a klíčové dovednosti v procesu řízení změn 2003/2004 2003/2004 bakalářská práce   skrytý 18.10.2004 18.10.2004 () PedF
detail Sexuální zneužívání zdravotně postižených 2009/2010 2009/2010 disertační práce XFILV prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. skrytý 01.12.2006 15.12.2006 Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) PedF
detail Úloha managementu školy při tvorbě evaluačního prostředí 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce B SMG PaedDr. Ivo Zachař skrytý 26.05.2008 26.05.2008 Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV) PedF
Výsledky 1-50 z 18347 1 2 3 4 5 ... 367 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK