Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. skrytý 28.11.2017 28.11.2017 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Deus providebit-životní pouť Karla Boromejského kardinála Kašpara (1870-1941) 2015/2016 disertační práce XCD4 doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. PhDr. Jakub Formánek 06.10.2015 06.10.2015 Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) PedF
detail Děs a hrůza (ve výtvarném umění) a jak s ním naložit ve výtvarné výchově 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce B VV doc. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D. skrytý 16.01.2017 19.04.2017 Katedra výtvarné výchovy (41-KVV) PedF
detail Vybrané problémy globálního rozvojového vzdělávání ve Výchově ke zdraví 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce B PG-VZ PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. skrytý 21.11.2016 01.12.2016 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Specifické odchylky od jazykové normy v písemných komunikátech u středoškolských žáků se specifickými poruchami učení 2015/2016 disertační práce XDCJ doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. skrytý 07.10.2015 07.10.2015 Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) PedF
detail Dramatická tvorba Ludmily Petruševské a její ohlas v Čechách 2018/2019 bakalářská práce PaedDr. Antonín Hlaváček skrytý 26.01.2019 26.01.2019 Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL) PedF
detail Pohyb a tělesnost ve výtvarné výchově 2015/2016 disertační práce XVV4 PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. skrytý 06.10.2015 06.10.2015 Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) PedF
detail Zaitsek von Egbell – rakouská důstojnická rodina ve dvou generacích 2015/2016 disertační práce XCD4 prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. skrytý 06.10.2015 06.10.2015 Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) PedF
detail Online bazar jako komunikát. Stylistická analýza. 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. Bc. Tereza Kábelová 02.12.2016 02.12.2016 Katedra českého jazyka (41-KCJ) PedF
detail L’Émancipation de la femme dans Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. skrytý 14.03.2019 14.03.2019 Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) PedF
detail Slang zaměstnanců zdravotnického zařízení 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. skrytý 14.02.2017 14.02.2017 Katedra českého jazyka (41-KCJ) PedF
detail Strategie užívané při řešení úloh měřících pracovní paměť 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce Anna Páchová skrytý 21.05.2017 22.05.2017 Katedra psychologie (41-KPSY) PedF
detail Idoly ve vyprávění dětí školního věku 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce PhDr. Miroslav Klusák, CSc. skrytý 10.03.2017 10.03.2017 Katedra psychologie (41-KPSY) PedF
detail Podpora zdraví na vybraných typech základních škol 2016/2017 bakalářská práce B SPPG PaedDr. Eva Marádová, CSc. skrytý 12.01.2017 12.01.2017 Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) PedF
detail Kolektivní logopedie 2016/2017 bakalářská práce B SPPG Mgr. Ing. Jana Horynová skrytý 08.02.2017 08.02.2017 Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) PedF
detail Historie Dětského domova v Nymburce a práce vychovatelů napříč politickými režimy 2016/2017 bakalářská práce doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. skrytý 29.05.2017 29.05.2017 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Současný Pionýr 2017/2018 bakalářská práce PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. skrytý 03.04.2018 03.04.2018 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Eleonora Mendlová. Životopisný nástin 2017/2018 2017/2018 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. skrytý 16.11.2017 16.11.2017 Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD) PedF
detail Obraz první republiky v učebnicích dějepisu 2. poloviny 20. století 2015/2016 2017/2018 diplomová práce PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. skrytý 28.04.2016 28.04.2016 Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD) PedF
detail Vesnické drama v tvorbě L. N. Tolstého a bratří Mrštíků 2015/2016 2016/2017 diplomová práce CJ-RJ PhDr. Radka Hříbková, CSc. skrytý 22.01.2016 22.01.2016 Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL) PedF
detail Rodiče jako faktor ve vzdělávání z pohledu vybraných učitelů 2. stupně ZŠ 2016/2017 2017/2018 diplomová práce PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. skrytý 30.08.2017 31.08.2017 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Multikulturalismus ve školní praxi 2016/2017 2017/2018 diplomová práce PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. skrytý 22.12.2016 22.12.2016 Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) PedF
detail Vliv totalitního režimu na hudební produkci v ČSSR v letech 1968 - 1989 2016/2017 2017/2018 diplomová práce PhDr. Josef Stracený, CSc. skrytý 10.01.2017 10.01.2017 Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) PedF
detail Uplatnění didaktické hry ve výuce Občanského a společenskovědního základu v modulu Občan ve státě 2017/2018 diplomová práce Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. skrytý 24.10.2017 24.10.2017 Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) PedF
detail Potenciál výtvarné tvorby pro seniory 2015/2016 diplomová práce N PG-VV PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. skrytý 12.12.2015 12.12.2015 Katedra výtvarné výchovy (41-KVV) PedF
detail Černé na bílém (bitva ilustrátorů, bezprostřední výtvarná událost a její potenciál pro výtvarnou výchovu) 2015/2016 diplomová práce N PG-VV doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. skrytý 01.12.2015 15.12.2015 Katedra výtvarné výchovy (41-KVV) PedF
detail Extrémní metal zevnitř a zvenčí: Co se tady maskuje? 2015/2016 2016/2017 diplomová práce N PSYCH doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. skrytý 17.12.2015 07.01.2016 Katedra psychologie (41-KPSY) PedF
detail Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým a kombinovaným postižením 2015/2016 2016/2017 diplomová práce N SPPG PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. skrytý 08.02.2016 08.02.2016 Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) PedF
detail Postoje pedagogů základních škol k inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením 2015/2016 2016/2017 diplomová práce N SPPG PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. skrytý 22.02.2016 22.02.2016 Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) PedF
detail Svalové dysbalance u dětí prepubertálního věku 2016/2017 2016/2017 diplomová práce N BI RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. skrytý 23.01.2017 23.01.2017 Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES) PedF
detail Využití lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi ve výuce na II. stupni ZŠ 2015/2016 diplomová práce N BI RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. skrytý 26.02.2016 26.02.2016 Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES) PedF
detail Účinky léčivých rostlin na lidský organismus 2016/2017 2017/2018 diplomová práce PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D. skrytý 22.08.2017 22.08.2017 Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES) PedF
detail Outdoor learning ve výuce 2017/2018 diplomová práce PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. skrytý 31.07.2017 23.10.2017 Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV) PedF
detail Strategické řízení lidských zdrojů v mateřských školách a v mateřských školách s odloučenými pracovišti 2015/2016 2016/2017 diplomová práce N MNGMT PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. skrytý 31.03.2016 02.09.2016 Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV) PedF
detail Vliv adaptačního kurzu a třídnických hodin na klima šesté třídy základní školy 2015/2016 2016/2017 diplomová práce N PG-VZ PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. skrytý 24.02.2016 14.05.2016 Katedra pedagogiky (41-KPG) PedF
detail Rozvoj komunikačních dovedností u integrovaných žáků 1. stupně ZŠ 2015/2016 2016/2017 diplomová práce N SPPG doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. skrytý 22.02.2016 22.02.2016 Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) PedF
detail Systém orientace v prostředí současného výtvarného umění 2015/2016 disertační práce XVV4 doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. skrytý 06.10.2015 06.10.2015 Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) PedF
detail Analýza vyučovacích hodin přírodopisu na 2. stupni ZŠ zaměřená na profesní vidění a reflexi učitelů 2015/2016 disertační práce XVBI RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. skrytý 07.10.2015 07.10.2015 Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) PedF
detail Objektivizace ducha poutě 2005/2006 2005/2006 diplomová práce doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. skrytý 06.10.2006 06.10.2006 Katedra psychologie (41-KPSY) PedF
detail Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice se zaměřením na 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletého gymnázia 2007/2008 2006/2007 diplomová práce prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. skrytý 21.02.2008 25.02.2008 Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM) PedF
detail Reakce učitele na projevy nežádoucího chování ve třídě 2005/2006 2005/2006 diplomová práce I.ST PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. skrytý 07.02.2006 07.02.2006 Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP) PedF
detail Participace hráčů basketbalu vozíčkářů na týmovém herním výkonu v závislosti na stupni jejich postižení 2001/2002 2001/2002 diplomová práce   skrytý 15.11.2011 15.11.2011 () PedF
detail Čtverec - kruh - obdélník 2005/2006 2005/2006 diplomová práce I.ST doc. ak. mal. Jiří Kornatovský skrytý 01.06.2006 01.06.2006 Katedra výtvarné výchovy (41-KVV) PedF
detail Využití počítače (a především internetu) v didaktice literatury 2003/2004 2003/2004 diplomová práce   skrytý 03.02.2004 03.02.2004 () PedF
detail Mimotřídní práce v elementárním čtení 2003/2004 2003/2004 diplomová práce   skrytý 02.06.2004 02.06.2004 () PedF
detail Multikulturní výchova a japonská kultura jako téma výtvarného projektu 2008/2009 2008/2009 diplomová práce PG-VV doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. skrytý 14.09.2009 14.09.2009 Katedra výtvarné výchovy (41-KVV) PedF
detail A Survey into Czech Teachers´Attitude towards Inclusive Education 2005/2006 2005/2006 diplomová práce N SPPG doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. skrytý 15.01.2007 15.01.2007 Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) PedF
detail Pojetí fonetiky v učebnicích francouzštiny 2003/2004 2003/2004 diplomová práce   skrytý 15.01.2004 15.01.2004 () PedF
detail Některé aspekty antisemitismu 2004/2005 2001/2002 diplomová práce   skrytý 01.06.2005 01.06.2005 () PedF
detail Dramatická a hudební improvizace jako prostředek v rozvoji osobnosti dítěte na 1.stupni ZŠ 2009/2010 2009/2010 diplomová práce PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. skrytý 20.11.2009 08.06.2010 Katedra hudební výchovy (41-KHV) PedF
Výsledky 1-50 z 18630 1 2 3 4 5 ... 373 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK