Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Mathematical analysis of models arising in continuum mechanics with implicitly given rheology and boundary conditions 2015/2016 2018/2019 disertační práce 4F11 RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. skrytý 25.04.2015 25.09.2015 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Omezující podmínky 2015/2016 disertační práce 4I1 prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. skrytý 03.06.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Parameter estimation for Ornstein-Uhlenbeck process 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce MOM Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D. skrytý 03.10.2017 21.11.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail In situ study of nuclear acids interactions key for gene expression and therapy based on its silencing 2014/2015 2015/2016 rigorózní práce 4F4   skrytý 02.05.2006 24.09.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Positioning of Orlicz space and optimality 2015/2016 2015/2016 rigorózní práce MA   skrytý 30.10.2015 30.10.2015 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Úvod do kosoúhlého promítání 2017/2018 2017/2018 diplomová práce MMUD RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. Mgr. Eliška Bucharová 25.05.2017 26.05.2017 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Sluneční fotosféra pod eruptivním filamentem 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. skrytý 09.10.2017 10.10.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Modelovani radiobiologickeho mechanismu v bunkach a tkanich 2008/2009 2008/2009 rigorózní práce   skrytý 23.04.2009 23.04.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Statistical inference for multivariate multilevel mixed effects models 2015/2016 disertační práce 4M9 doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. skrytý 19.05.2015 15.09.2015 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Pravděpodobnostní reasoning ontologií 2014/2015 disertační práce 4I2 doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. skrytý 20.04.2015 15.09.2015 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Study of the structure of Heusler alloys 2015/2016 disertační práce 4F3 RNDr. Milan Dopita, Ph.D. skrytý 02.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Distributed Behavior Protocol Checker 2007/2008 2010/2011 rigorózní práce   skrytý 31.01.2008 31.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikroakcelerometrická měření negravitačních sil v okolí Země (simulace a analýza dat družice Mimosa) 1998/1999 2004/2005 disertační práce F1 prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. skrytý 11.11.2004 11.11.2004 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Schwinger-Dyson Approach to Field Models with Strong Couplings 1997/1998 2004/2005 disertační práce F9 Jiří Adam, CSc. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV) MFF
detail Sbírka úloh(netradičních)z z tématu "Rovnice, nerovnice a jejich soustavy pro střední školy" vedoucí DP - dr.J.Robová - KDM - 1997 1996/1997 diplomová práce UMD doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. skrytý 23.05.1997 23.05.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Statistická analýsa kuponové privatizace" KPMS, ved.: Doc.RNDr. Jan Hurt,CSc. 1995/1996 diplomová práce MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. skrytý 12.11.1993 12.11.1993 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Destabilization for quasivariational inequalities of reaction-diffusion type. 1999/2000 1999/2000 rigorózní práce MAT   skrytý 22.12.1999 22.03.2000 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Radiační metody výpočtu osvětlení RNDr. Josef Pelikán - KSVI 1995/1996 diplomová práce I RNDr. Josef Pelikán skrytý 13.11.1992 13.11.1992 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Měření rychlosti zvuku vedoucí DP-dr.M. ROJKO-KDF-1994 1996/1997 diplomová práce UMF Milan Rojko skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Matematické modelování činnosti neuronu 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Variational methods in multipolar elasticity 1991/1992 diplomová práce MVFT Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. skrytý 10.10.1991 10.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Zabezpečení terminálových relací v sítích WAN KSI - RNDr. Jan Pavelka, CSc. 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Jan Pavelka, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Implementace perzistentních objektů do C++ prostřednictvím relačních databází Mgr. Michal Kopecký - KSI 1996/1997 diplomová práce I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. skrytý 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Aplikační úlohy ve středoškolské matematice vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1994 1995/1996 diplomová práce UMI doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Optimální řešení půjčky na bydlení v ČR a softwarové řešení KPMS?, ved.: Mgr. Strnad 1998/1999 bakalářská práce MAT RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. skrytý 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Odvození fyzikálních parametrů planetek modelováním světelné křivky vedoucí DP-dr.M. WOLF-AÚ-1995 1996/1997 diplomová práce UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 06.11.1995 06.11.1995 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Návrh metody klasifikace keramických archeol. nálezů Ing. Tomáš Pajdla - ČVUT FEL 1997/1998 diplomová práce I   skrytý 28.05.1996 28.05.1996 () MFF
detail "Systémy bonus-malus-srovnání pro automobilní pojištění v jednotlivých státech" KPMS, ved.: RNDr. Laušmanová a Prof. Mandl 1996/1997 diplomová práce BM prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. skrytý 03.03.1997 03.03.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Simulace křivky feromagnetické rezonance orientovaných práškových vzorků 1992/1993 diplomová práce MVFT RNDr. Jiří Kolovrat, CSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Finanční management podniku - KSI - Ing.Starý 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Metoda fiktivních oblastí pro řešení eliptických problémů 1996/1997 diplomová práce MAT   skrytý 15.11.1993 15.11.1993 () MFF
detail Luminiscenční spektroskopie polovodičových kvantových struktur 2001/2002 2002/2003 diplomová práce F prof. RNDr. Roman Grill, CSc. skrytý 20.11.2001 30.11.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium fototmavnutí nanokrystalů CdSSe ve skle při vysoké teplotě 2000/2001 projekt F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 14.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nesupersymetrická rozšíření standardního modelu elektroslabých interakcí 2002/2003 2003/2004 diplomová práce FJF prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. skrytý 11.11.2002 15.11.2002 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail "Model Value at Risk" KPMS, ved.: Mgr. Petr Ševčík 1998/1999 bakalářská práce MAT RNDr. Mgr. Petr Ševčík, Ph.D. skrytý 08.02.1999 08.02.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Konzistentní rekonstrukce scény z velkého množství snímků Ing. Tomáš Pajdla - KSI 1999/2000 diplomová práce I   skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Kvantové počítání 2002/2003 disertační práce I1 prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. skrytý 04.06.2002 04.06.2002 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV) MFF
detail Zákony dynam. met. v diskrét.podobě pro výp.sítě meteor.mo- delů a jejich využ.pro formulaci numer.schémat předp.modelů Vedoucí DP:doc.RNDr.M.Baťka, DrSc./KMOP 1998/1999 diplomová práce F doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc. skrytý 15.10.1997 30.04.1999 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail disert.pr. - Initial Settings of Weights in the Kohonen Maps 2003/2004 2003/2004 rigorózní práce   skrytý 05.03.1999 27.11.2003 () MFF
detail Logické programování vyššího řádu 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. skrytý 11.10.1999 20.11.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Numerické řešení konvektivně difuzních procesů 1995/1996 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 15.03.1994 15.03.1994 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Zpětné inženýrství programů v jazyce JAVA 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. skrytý 11.10.1999 05.05.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Konfokální fluorescenční mikroskop a jeho využití pro trojdimenzionální in vivo pozorování buněk" Vedoucí DP:RNDr.Jan Slavík,CSc.,ext./22.1.96/FzÚ AV ČR 1997/1998 diplomová práce F   skrytý 22.01.1996 22.01.1996 () MFF
detail Kombinovaná metoda konečných objemů a konečných prvků pro řešení 3D proudění 2008/2009 2008/2009 rigorózní práce   skrytý 13.11.2008 13.11.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Užití"wavelets"k řešení okrajov.úloh pro dif.rovnice 2.řádu 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail M-smoothers 1999/2000 2003/2004 disertační práce M4 prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. skrytý 15.07.2004 15.07.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Softwarové zabezpečení experimentu s mnohokanálovým detektorem 2002/2003 2002/2003 rigorózní práce   skrytý 27.05.1997 25.07.2003 () MFF
detail Přiblížení matriky stromem KAM - Doc. RNDr. J. Matoušek, DrSc. 1996/1997 diplomová práce I prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. skrytý 21.11.1995 21.11.1995 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Sledování komunikačních toků a automatická konfigurace distribuovaných aplikací za použití JavaBeans Mgr. Filip Zavoral, Dr. 1998/1999 diplomová práce I RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. skrytý 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikroplatby na Internetu Mgr. Filip Zavoral, Dr. - KSI 1999/2000 diplomová práce I RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. skrytý 26.05.2000 26.05.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Kalibrace CCD kamery založená na DLT transformaci KSI - Mgr. Radim Halíř 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Mgr. Radim Halíř, Ph.D. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Využití WWW pro výuku fyziky - meteorologie vedoucí DP - RNDr. Stanislav Zelenda - KDF 1998/1999 diplomová práce UMF RNDr. Stanislav Zelenda skrytý 12.10.1998 03.02.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Analýza nepružných rozptylů e-p registrovaných na urychlova či HERA ve spektrometru H1 Vedoucí DP:doc.Ing.Josef Žáček,DrSc.,NCUK/8.11.96 1997/1998 diplomová práce F   skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Měření partonové struktury protonu v e-p srážkách na urychlovači HERA 1998/1999 disertační práce F9 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. skrytý 01.10.1998 01.10.1998 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Algoritmy na kreslení grafů Doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc. 1998/1999 diplomová práce I   skrytý 12.10.1998 15.02.1999 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Realizace softwarového prostředí pro návrh seznamových automatů s operací restart Martin Plátek, CSc. - KTI 1997/1998 diplomová práce I Martin Plátek, CSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 () MFF
detail La simulation électronique de CELESTE: étude des biais et application á l´observation de la Nébuleuse de Crabe 1997/1998 2002/2003 disertační práce F9 prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Počítačová simulace vzájemného vlivu imunitního systému a nervové soustavy KAM - Doc. RNDr. Z. Hedrlín, CSc. 1997/1998 diplomová práce I doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail "Nestandartní struktury a zobrazení" KMLaFM, ved.: Doc. RNDr. Josef Mlček,CSc. 1998/1999 diplomová práce MAT doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. skrytý 12.10.1998 09.12.1998 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail "Srovnání systémů vyúčtování carry forward/stop loss v kolektivním pojištění" KPMS?, ved.: Mgr. Dagmar Pilcová 1998/1999 bakalářská práce MAT RNDr. Dagmar Slavíková, Ph.D. skrytý 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Blackův-Scholesův model:Zobecnění a alternativní metody". KPMS, ved.: Prof. RNDr. Jitka Dupačová,DrSc. 1995/1996 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Trh obligací 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Formální metody a softwarové inženýrství 1999/2000 disertační práce I2 doc. Ing. Karel Richta, CSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Integrace nástrojů rozlehlých sítí do informačních systémů Prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. - KSI 1997/1998 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Generátor XML-reportů z relační databáze 2001/2002 diplomová práce I RNDr. David Bednárek, Ph.D. skrytý 01.10.2001 12.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail KSI - RNDr. Alena Koubková, CSc. 1997/1998 diplomová práce I   skrytý 14.11.1997 14.11.1997 () MFF
detail Struktura vyvážených okruhů 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 10.11.1994 10.11.1994 () MFF
detail Replikace dat v heterogenním distribuovaném prostředí RNDr. Jan Valenta - externí pracovník 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 08.11.1996 08.11.1996 () MFF
detail Multilingual Stemmer in Web Environment 1998/1999 2003/2004 disertační práce I2 prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. skrytý 01.10.1998 01.10.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Analýza hydrometeorologických časových řad 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Mechanika tekutin.Katalog demostračních pokusů. KDF - D. Slavínská 1995/1996 diplomová práce UMF2   skrytý 08.11.1995 08.11.1995 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail "Morfismy mezi součiny v konkrétních kategoriích" MÚ UK, ved.: Prof. RNDr. Věra Trnková,DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Věra Trnková, DrSc. skrytý 15.11.1996 15.11.1996 () MFF
detail Vstupní a výstupní komunikace PC počítače vedoucí DP-dr.F. LUSTIG-KVOF-1994 1996/1997 diplomová práce UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0 2003/2004 2007/2008 disertační práce I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. skrytý 26.11.2003 26.11.2003 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Editor grafů - KSI - dr. Hajič 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Využití počítače pro práci učitele matematiky vedoucí DP-dr.J. KAŠPAR-KDM-1994 1996/1997 diplomová práce UMI RNDr. Jan Kašpar, CSc. skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Meze pro optimální hodnotu úlohy stochastického programován KPMS, ved.: Prof.RNDr. Jitka Dupačová,DrSc. 1995/1996 diplomová práce ME prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Submodularity in Combinatorial Optimization 1999/2000 2006/2007 disertační práce I4 prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail "Implicitní schémata pro numerické řešení stlačit.proudění". KNM, ved. prof.RNDr. M. Feistauer,DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.11.1995 01.11.1995 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Konstanty ve větách o regularitě slabého řešení eliptické rovnice 1992/1993 diplomová práce MVFT Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Soubor aplikačních úloh z matematiky pro 11-15leté žáky vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1995 1995/1996 diplomová práce UMF2 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. skrytý 11.11.1995 11.11.1995 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Termínová struktura úrokových měr a výnosové křivky III" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 1998/1999 bakalářská práce MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. skrytý 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Řešení nestandartních rovnic vedoucí DP-doc.E. CALDA-KDM-1996 1996/1997 diplomová práce UMF doc. RNDr. Emil Calda, CSc. skrytý 20.02.1996 20.02.1996 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Postoje českých žáků k přírodovědným předmětům a metody výuky těchto předmětů (Analýza dat získaných v rámci mezinárodního výzkumu TIMSS) 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FMUSSS RNDr. Dana Mandíková, CSc. skrytý 02.10.2008 24.10.2008 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Predikce vývoje ceny ropy na základě textových zpravodajských informací 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce IP doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. skrytý 10.11.2010 10.11.2010 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Důkazy silného zákona velkých čísel 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. skrytý 04.10.2010 28.04.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Testování křemíkových detektorů v čistých laboratořích ÚČJF 2009/2010 projekt FOF doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc. skrytý 19.10.2009 20.10.2009 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce MOM RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. skrytý 01.10.2010 03.11.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vybrané konstrukce jednoduchých grup 2010/2011 bakalářská práce MMIB doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. skrytý 09.09.2010 15.10.2010 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Projevy jedenáctiletého solárního cyklu v atmosféře 2008/2009 diplomová práce FMK doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. skrytý 05.10.2008 29.10.2008 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Počítačové modelování ve fyzice plazmatu 2008/2009 disertační práce 4F11 prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. skrytý 12.06.2008 10.09.2008 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Modelování stratifikovaného proudění v geometricky složitém prostředí 2008/2009 disertační práce 4F8 doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. skrytý 06.06.2008 10.09.2008 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Optimalizace binárního kódu pro Intel IA32 2008/2009 rigorózní práce   skrytý 22.05.2008 22.05.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Numerická simulace nestacionárního proudění vazkých stlačitelných tekutin pomocí metod vysokého řádu přesnosti 2008/2009 diplomová práce FMPMFT prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 04.11.2008 04.11.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Fázové transformace ve slitinách na bázi Mg-Zn 2010/2011 2012/2013 diplomová práce FMUSSS doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. skrytý 02.02.2009 17.02.2011 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Slabá konvergence pravděpodobnostních měr 2007/2008 2007/2008 rigorózní práce   skrytý 21.02.2008 21.02.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 24.06.2008 30.10.2008 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Question and Answer Classifier for closed domain Interactive Question Answering 2008/2009 2008/2009 diplomová práce IML doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. skrytý 03.10.2008 07.11.2008 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Optimalizace na grafech s omezenou stromovou šířkou přes vlastnosti vyjádřitelné v MSOL 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. skrytý 24.11.2010 22.12.2010 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Studium stejnosměrných a střídavých charakteristik polyanilinu v závislosti na technologii přípravy 2008/2009 2010/2011 diplomová práce FKSM RNDr. Jan Prokeš, CSc. skrytý 18.08.2008 29.10.2008 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
Výsledky 1-100 z 19066 1 2 3 4 5 ... 191 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK