Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 263)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium stárnutí vodivých polymerů 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Prokeš, CSc.   04.10.2013 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Polynomiální rekonstrukce 2015/2016 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Studium precipitačních procesů ve slitině na bázi Al-Sc. 2011/2012 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc.   01.10.2011 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Ruzne pristupy k rozkladu tensorovych soucinu representaci Lieovych algeber 2016/2017 diplomová práce MSTR doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.   25.04.2007 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Podmíněnost lineárních soustav v metodách konečných prvků vyšších řádů 2015/2016 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail NMR spektroskopie plazmových polymerů 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   12.06.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Nanokompozitní vrstvy pro biolékařské aplikace 2016/2017 bakalářská práce FOF doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   26.08.2015 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Řešení CSP s podporou MCTS 2009/2010 diplomová práce I RNDr. Jan Hric   18.10.2007 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Numerické řešení diferenciálních rovnic s aplikacemi ve finanční matematice 2015/2016 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Výpočetní modely procesů probíhajících ve fotosyntetickém reakčním centru 2016/2017 disertační práce F4, 4F4, 4F4A prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. skrytý 04.03.2015 20.09.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Numerické řešení úloh s dominantní konvekcí 2010/2011 disertační práce 4M6 doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr. skrytý 15.04.2011 26.09.2011 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Studium homogenity elektrických parametrů organických vodivých materiálů v průběhu stárnutí 2009/2010 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium dielektrického chování kapalně-krystalických materiálů 2009/2010 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích 2013/2014 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Optická spektroskopie fotosyntetických komplexů 2016/2017 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.   24.09.2016 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nelineární spektroskopie jednotlivých molekulárních agregátů 2009/2010 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   06.10.2008 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Řešené úlohy z elektromagnetismu pro elektronickou sbírku 2008/2009 2010/2011 diplomová práce FMUSSS RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. skrytý 09.01.2009 02.03.2009 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Studium srážek protonů a těžkých iontů na LHC 2008/2009 disertační práce 4F9 doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.   21.04.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Příprava povrchu Pt(111) s kontrolovanou hustotou atomárních schodů 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Cílené přemisťování fragmentů molekuly vody po povrchu křemíku Si(100) 2×1 pomocí hrotu STM 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Simulace energetických a úhlových charakteristik detektoru iontů slunečního větru 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vývoj ohřevu pro termoprogramované uvolňování plynu z objemu malých vzorků 2016/2017 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Ladislav Peksa, CSc.   15.05.2014 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium modelových systémů kov/oxid metodou RHEED a metodami elektronových spektroskopií 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium interakce atomů thallia s povrchem křemíku pomocí řádkovací tunelové mikroskopie (STM) 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium morfologie a transportu náboje v kompozitních vrstvách 2009/2010 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Generace a studium výbojového plazmatu v proudícím prostředí 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.   27.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Software pro zpracování dat z Langmuirovy a dvojité sondy 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.   27.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Velké urychlovače částic 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   10.09.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Částicové kompozity - simulace vztahu napětí a deformace pomocí metody konečných prvků 2009/2010 diplomová práce FKSM Ján Šomvársky, CSc.   14.09.2009 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Řešené úlohy z mechaniky 2009/2010 bakalářská práce FMUZV, FOF RNDr. Dana Mandíková, CSc.   17.09.2009 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle 2009/2010 diplomová práce FJF RNDr. Peter Kodyš, CSc.   20.09.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Transport and optical properties of CdTe/CdZnTe single crystals 2009/2010 2014/2015 disertační práce 4F6 doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 29.09.2009 13.10.2009 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Výzkum vnímání grafů provedený pomocí oční kamery 2009/2010 bakalářská práce FMUZV RNDr. Martina Kekule, Ph.D.   30.09.2009 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Otevřené problémy teorie kontinuí 2012/2013 diplomová práce MA, MSTR doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.   01.05.2012 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Laplaceova a inverzní Laplaceova transformace 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 01.10.2009 01.10.2009 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Analytické přístupy v elektromagnetické teorii difrakčních mřížek 2009/2010 bakalářská práce FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   01.10.2009 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Bayesovsý přístup k registraci digitálních obrazů 2009/2010 diplomová práce I Lubomír Soukup   09.10.2009 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Studium reaktivity katalytických materiálů pro palivové články 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.   09.10.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium interakce dvou křemenných oscilátorů v kvantové kapalině 2009/2010 diplomová práce FKSM prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.   14.10.2009 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Měření a regulace nízkých teplot v normálním a supratekutém heliu 2009/2010 projekt F doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.   14.10.2009 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Makroskopický model detektoru náboje prachových zrnek 2009/2010 projekt FAF, FOF doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.   23.10.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Plastická deformace tenkých vrstev Pd dopovaných vodíkem 2015/2016 bakalářská práce F doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   24.09.2013 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium termomechanických a elektrických vlastností polymerních elektrolytických membrán 2010/2011 diplomová práce FKML doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.   22.02.2010 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Computational Study of Organometallic Interactions with Models of DNA/RNA and Proteins Using Tools of Quantum Chemistry and Molecular Mechanics. 2013/2014 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. skrytý 28.02.2013 27.09.2013 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Spektroskopie jaderné magnetické rezonance v molekulárních magnetech 2010/2011 disertační práce 4F3 prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.   05.03.2010 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Nanostruktury pro plasmoniku 2009/2010 disertační práce 4F13 prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.   07.03.2010 Ne Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Intrakce optických vln s plasmonickými rezonancemi v metalických nanostrukturách 2009/2010 disertační práce 4F6 prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.   07.03.2010 Ne Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Termodynamické vlastnosti vybraných keramik 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.   16.03.2010 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Analýza měrného tepla intermetalických sloučenin v nízkoteplotním oboru 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.   16.03.2010 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Konstrukce a odhady chyb speciálních typů kvadraturních formulí 2010/2011 disertační práce 4M6 doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc. skrytý 12.04.2010 16.12.2010 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Datové struktury 2010/2011 disertační práce 4I1 doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. skrytý 23.04.2010 18.11.2010 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Correction of Invalid Trees with Respect to Regular Tree Grammars 2010/2011 2014/2015 disertační práce 4I2 doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. skrytý 26.04.2010 04.10.2010 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Šíření poruch slunečním větrem 2010/2011 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. skrytý 26.04.2010 16.12.2010 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Mikusinského operační kalkulus 2010/2011 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   27.04.2010 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Experimentální studium hranice přechodové oblasti proudění plynu do vakua na multiclonách 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Martin Jeřáb, Ph.D.   13.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium modifikace povrchu křemíku iontovým svazkem pomocí STM 2011/2012 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium lokální interakce hrotu STM s fragmenty molekuly vody po povrchu křemíku Si(100) 2×1 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Transport náboje v polovodičových detektorech energetického záření 2010/2011 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   03.09.2010 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Pokrytí Blochovy koule 2015/2016 bakalářská práce MMIB, MOM doc. Štěpán Holub, Ph.D.   28.09.2010 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Nerovnosti pro korelace v gaussovských vektorech 2017/2018 diplomová práce MPMSE Ing. František Matúš, CSc.   29.09.2010 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Extremální vlastnosti grafů 2010/2011 diplomová práce IDMA prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.   30.09.2010 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Brzdná síla v klasické elektrodynamice 2010/2011 bakalářská práce FOF Mgr. David Kofroň, Ph.D.   30.09.2010 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Higmanova vnořovací věta 2013/2014 bakalářská práce MOM Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.   27.09.2012 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Testování křemíkových detektorů 2010/2011 projekt FOF RNDr. Peter Kodyš, CSc.   01.10.2010 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Analyza - DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle 2010/2011 diplomová práce FJF RNDr. Peter Kodyš, CSc.   01.10.2010 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Kvark-gluonová struktura protonu 2010/2011 bakalářská práce FOF prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.   01.10.2010 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Precipitační procesy v lehkých konstrukčních Al slitinách 2016/2017 bakalářská práce FMUZV, FOF RNDr. Martin Vlach, Ph.D.   01.10.2016 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Numerické řešení nestacionárních rovnic konvekce-difúze 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.   01.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Optické senzory na bázi porézního křemíku se zvýšenými rozpoznávácími vlastnostmi pro plynnou a kapalnou fázi 2016/2017 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.   31.03.2014 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů 2016/2017 diplomová práce ISS, ITI, MPMSE doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.   23.11.2010 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Multi-Agent systems and organizations 2011/2012 2011/2012 diplomová práce ITI prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. skrytý 26.11.2010 03.04.2012 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Rtg difrakce s vysokým rozlišením na krátkoperiodických supermřížkách SiGe/Ge 2010/2011 diplomová práce FKSM prof. RNDr. Václav Holý, CSc.   18.02.2011 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium struktury a dynamiky kondenzovaných látek metodami NMR 2011/2012 disertační práce 4F3 prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. skrytý 25.02.2011 05.10.2011 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium vlivu spin-orbitální interakce v pevných látkách 2012/2013 bakalářská práce FOF RNDr. Karel Carva, Ph.D.   12.03.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Viroid ribozyme dynamics 2011/2012 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 10.03.2011 26.09.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Struktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery 2011/2012 disertační práce 4F4 RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.   15.03.2011 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Výzkum nových polymerních materiálů pro fotonické prvky 2011/2012 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc. skrytý 01.04.2011 27.09.2013 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Properties of large discrete objects 2010/2011 disertační práce 4I4 prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.   01.04.2011 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Kalibrace mikrodilatometrické cely 2012/2013 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.   20.02.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Broadband radiation scheme fully interacting with clouds 2011/2012 disertační práce 4F8 RNDr. Radmila Brožková, CSc. skrytý 12.04.2011 26.09.2011 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Studium adsorpce a růstu nanostruktur kovů na povrchu křemíku pomocí STM 2011/2012 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. skrytý 12.04.2011 05.10.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Hydrodynamika ve výuce fyziky: od supratekutosti po krevní oběh 2011/2012 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. skrytý 13.04.2011 26.09.2011 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings 2012/2013 2016/2017 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. skrytý 14.04.2011 15.10.2012 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studies of diffractive jet production in pp interactions at LHC 2010/2011 disertační práce 4F9 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.   19.04.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Complexity theory in Feasible Mathematics 2011/2012 2014/2015 disertační práce 4M1 prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. skrytý 19.04.2011 26.09.2011 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Reakce astrofyzikálně důležitých kladných iontů s molekulami při nízkých teplotách 2011/2012 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. skrytý 19.04.2011 15.10.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Weighted rearrangement-invariant spaces and their basic properties 2011/2012 2014/2015 disertační práce 4M3 prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. skrytý 20.04.2011 26.09.2011 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Investigation of monomolecular organic layers and their interaction with atmospheric oxidants and pollutants 2011/2012 2014/2015 disertační práce 4F4 prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. skrytý 21.04.2011 26.09.2011 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Interakce intenzivního spektra prostorově lokalizované dolně hybridní vlny s plazmatem 2011/2012 diplomová práce FPIP doc. Ing. Ladislav Krlín, DrSc.   01.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Hybridní automatický překlad 2010/2011 disertační práce 4I3 doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. skrytý 15.06.2011 26.09.2011 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Asociativní odtržení elektronu při reakcích záporných iontů H- a O- s molekulami CO a H2 2013/2014 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.   21.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   22.09.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Mechanismy plastické deformace v protlačované hořčíkové slitině a jejich studium pomoci akustické emise 2011/2012 bakalářská práce FOF Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.   28.09.2011 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Mnohorozměrná regulární variace a odhady množin zanedbatelných pravděpodobností. 2016/2017 diplomová práce MFAPM, MPMSE doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.   30.09.2011 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza jádra kooperativních her 2011/2012 2012/2013 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. skrytý 30.09.2011 06.10.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Měření drah částic pomocí vnitřního detektoru ATLAS 2011/2012 diplomová práce FJF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   03.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Velké urychlovače částic 2011/2012 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   03.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Aplikace elektromagnetické teorie k navrhování a zjišťování geometrických parametrů difrakčních mřížek 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   03.10.2011 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Interakce antimikrobiálních peptidů a jejich analogů s modely buněčných membrán 2011/2012 diplomová práce FBCHF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D. skrytý 03.10.2011 10.11.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Závislost srážkových úhrnů na nadmořské výšce v pozorovaných datech a v regionálních klimatických modelech na území České republiky 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   02.09.2016 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
Výsledky 1-100 z 17034 1 2 3 4 5 ... 171 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK