Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium elementárních reakcí záporných iontů za nízkých teplot 2015/2016 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. skrytý 09.04.2015 25.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace 2015/2016 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. Mgr. Michal Zanáška 12.04.2015 25.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Ultra slabá emise fotonů z biologických vzorků 2015/2016 disertační práce 4F4 Michal Cifra skrytý 02.10.2015 02.10.2015 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Extrakce srozumitelných pravidel z přesných regresních modelů 2015/2016 disertační práce 4I1 doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc. skrytý 24.09.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Omezující podmínky 2015/2016 disertační práce 4I1 prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. skrytý 03.06.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Multi-image analysis of the scene 2014/2015 disertační práce 4I5 RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. skrytý 10.04.2015 25.09.2015 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (32-UTIAAV) MFF
detail Adaptivní testování pro odhad znalostí 2016/2017 diplomová práce MPMSE RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. skrytý 30.09.2016 04.12.2016 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Testování výkonu Javy pro každého 2016/2017 diplomová práce ISS prof. Ing. Petr Tůma, Dr. skrytý 22.02.2017 22.02.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Predikce sekundární struktury proteinu pomocí hlubokých neuronových sítí 2016/2017 2016/2017 diplomová práce IUI RNDr. David Hoksza, Ph.D. skrytý 15.03.2017 15.03.2017 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail In situ study of nuclear acids interactions key for gene expression and therapy based on its silencing 2014/2015 2015/2016 rigorózní práce 4F4   skrytý 02.05.2006 24.09.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Pravoúhlá axonometrie pro střední školy 2015/2016 diplomová práce MMUD RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. skrytý 01.06.2016 07.06.2016 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Integrální reprezentace prostorů vektorových spojitých funkcí 2015/2016 2016/2017 diplomová práce MA prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. skrytý 10.02.2011 05.11.2015 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Regularization methods for discrete inverse problems in single particle analysis 2017/2018 diplomová práce MNVM RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. skrytý 10.10.2017 02.11.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Hvězdy slunečního typu 2016/2017 projekt FOF doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. skrytý 21.09.2016 09.11.2016 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Modelovani radiobiologickeho mechanismu v bunkach a tkanich 2008/2009 2008/2009 rigorózní práce   skrytý 23.04.2009 23.04.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Modifikace hrotu pro zobrazování nanostruktur v AFM s vysokým rozlišením 2015/2016 2016/2017 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. skrytý 05.11.2015 19.11.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Pravděpodobnostní reasoning ontologií 2014/2015 disertační práce 4I2 doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. skrytý 20.04.2015 15.09.2015 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Metody identifikace geneticky souvisejících planetek 2015/2016 disertační práce 4F1 Mgr. Petr Pravec, Ph.D., Ph.D. skrytý 02.10.2015 02.10.2015 Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV) MFF
detail Study of the structure of Heusler alloys 2015/2016 disertační práce 4F3 RNDr. Milan Dopita, Ph.D. skrytý 02.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Ultrarychlá fotovodivost a transport náboje v polovodičových nanostrukturách: studium pomocí terahertzové spektroskopie 2014/2015 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. skrytý 12.03.2014 15.09.2015 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Funkční biomolekulární soubory pro afinitní biosenzory pro medicinální diagnostiku 2015/2016 disertační práce 4F4 prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. skrytý 09.04.2015 15.09.2015 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Studium oxidů ceru pro biologické aplikace 2015/2016 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 10.04.2015 15.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Nanostruktury pro sluneční články 2015/2016 disertační práce 4F6 RNDr. Antonín Fejfar, CSc. skrytý 02.10.2015 02.10.2015 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Distributed Behavior Protocol Checker 2007/2008 2010/2011 rigorózní práce   skrytý 31.01.2008 31.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Model Checking and Reduction of Behavior Protocols 2007/2008 2010/2011 rigorózní práce   skrytý 31.01.2008 31.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikroakcelerometrická měření negravitačních sil v okolí Země (simulace a analýza dat družice Mimosa) 1998/1999 2004/2005 disertační práce F1 prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. skrytý 11.11.2004 11.11.2004 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Schwinger-Dyson Approach to Field Models with Strong Couplings 1997/1998 2004/2005 disertační práce F9 Jiří Adam, CSc. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV) MFF
detail Sbírka úloh(netradičních)z z tématu "Rovnice, nerovnice a jejich soustavy pro střední školy" vedoucí DP - dr.J.Robová - KDM - 1997 1996/1997 diplomová práce UMD doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. skrytý 23.05.1997 23.05.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Algoritmické problémy a cvičení-RNDr.Tomáš Dvořák,CSc.-KSVI 1995/1996 diplomová práce UMI   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 () MFF
detail "Statistická analýsa kuponové privatizace" KPMS, ved.: Doc.RNDr. Jan Hurt,CSc. 1995/1996 diplomová práce MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. skrytý 12.11.1993 12.11.1993 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Destabilization for quasivariational inequalities of reaction-diffusion type. 1999/2000 1999/2000 rigorózní práce MAT   skrytý 22.12.1999 22.03.2000 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Radiační metody výpočtu osvětlení RNDr. Josef Pelikán - KSVI 1995/1996 diplomová práce I RNDr. Josef Pelikán skrytý 13.11.1992 13.11.1992 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Měření rychlosti zvuku vedoucí DP-dr.M. ROJKO-KDF-1994 1996/1997 diplomová práce UMF Milan Rojko skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Matematické modelování činnosti neuronu 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Zabezpečení terminálových relací v sítích WAN KSI - RNDr. Jan Pavelka, CSc. 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Jan Pavelka, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Implementace perzistentních objektů do C++ prostřednictvím relačních databází Mgr. Michal Kopecký - KSI 1996/1997 diplomová práce I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. skrytý 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Invariantní operátory na varietách" MÚ UK, ved.: Doc. RNDr. Vladimír Souček,CSc. 1995/1996 diplomová práce MAT   skrytý 08.11.1994 08.11.1994 () MFF
detail Automatické generování gramatiky přirozeného jazyka UFAL - RNDr. Jan Hajič 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 13.11.1995 13.11.1995 () MFF
detail "Dynamické systémy a matematické modely turbulence" Vedoucí DP:Dr.Jiří Horák,ext./5.11.96 1997/1998 diplomová práce F Petr Horák skrytý 05.11.1996 05.11.1996 () MFF
detail Studium fyzikálních procesů při interakci plazma - pevná látka metodami počítačové fyziky 1999/2000 disertační práce F11 prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Aplikační úlohy ve středoškolské matematice vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1994 1995/1996 diplomová práce UMI doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Optimální řešení půjčky na bydlení v ČR a softwarové řešení KPMS?, ved.: Mgr. Strnad 1998/1999 bakalářská práce MAT RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. skrytý 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Mnohostěny a středoškolská matematika 2000/2001 2004/2005 disertační práce M8 doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. skrytý 01.10.2000 01.10.2000 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Odvození fyzikálních parametrů planetek modelováním světelné křivky vedoucí DP-dr.M. WOLF-AÚ-1995 1996/1997 diplomová práce UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 06.11.1995 06.11.1995 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail "Smoothing the source time function - a tool to soften inadequate modelling of the medium during inversion of local waveforms? 1999/2000 rigorózní práce F   skrytý 14.03.2000 15.03.2000 () MFF
detail Návrh metody klasifikace keramických archeol. nálezů Ing. Tomáš Pajdla - ČVUT FEL 1997/1998 diplomová práce I   skrytý 28.05.1996 28.05.1996 () MFF
detail Modelování nestabilit při plastické deformaci kovů 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Perzistence objektu prostřednictvím relačních databází Mgr. Michal Kopecký 1998/1999 diplomová práce I   skrytý 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Stanovení hustoty toku hmoty v meteor.roji Geminid 1958-96 na zákl.stud.vzdálenostního rozlož.meteorů pozorovaných ondř 1999/2000 diplomová práce F dr. P Pecina skrytý 12.11.1999 03.02.2000 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Návrh a implementace překladače jazyků OCCAM II KSI - RNDr. Ing. Tomáš Rubač 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Tomáš Rubač skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
Výsledky 1-50 z 17235 1 2 3 4 5 ... 345 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK