Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Téma dle osobní domluvy 2014/2015 diplomová práce MSTR prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.   12.10.2007 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Rotující testovací částice v prostoročasech černých děr 2017/2018 diplomová práce FTF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.   30.09.2015 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Bioaplikace anorganických nanočástic 2015/2016 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.   25.02.2013 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Zajímavé neeukleidovské topologie v eukleidovských prostorech 2014/2015 bakalářská práce MAT prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.   06.05.2009 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Studium růstu kvantových teček na povrchu Si(111)5x5 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Počítačové studium interakce plazmatu s pevnými látkami za přítomnosti magnetického pole 2009/2010 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Ternární rekombinace iontů s elektrony v nízkoteplotním plazmatu 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Transport and optical properties of CdTe/CdZnTe single crystals 2009/2010 2014/2015 disertační práce 4F6 doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 29.09.2009 13.10.2009 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Magnetismus a krystalové pole v systémech s korelovanými f-elektrony 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.   30.09.2009 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Směrová hloubka 2014/2015 diplomová práce MFAPM, MPMSE doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.   30.09.2009 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Magnetooptické vlastnosti kvantových jam v podélném elektrickém poli 2009/2010 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   30.09.2009 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analytická spektroskopická elipsometrie tenkých optických systémů 2009/2010 diplomová práce FKSM, FMPMFT, FOOE, FTF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   01.10.2009 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Energetická kalibrace hybridního detektoru 2013/2014 diplomová práce FJF doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr.   18.09.2012 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Silné zákony velkých čísel pro nekonečné součty 2020/2021 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.   07.10.2009 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Porovnání automatických metod morfologické anotace staré řečtiny 2009/2010 bakalářská práce IOI doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.   24.02.2010 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Hyperfine interactions and electronic structure of magnetite 2010/2011 2014/2015 disertační práce 4F3 prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. RNDr. Richard Řezníček, Ph.D. 05.03.2010 09.12.2010 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Study of statistical decay in well deformed rare-earth nuclei 2010/2011 2017/2018 disertační práce 4F10 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. skrytý 08.04.2010 09.12.2010 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Konstrukce a odhady chyb speciálních typů kvadraturních formulí 2010/2011 disertační práce 4M6 doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc. skrytý 12.04.2010 16.12.2010 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Matematické vlastnosti proudění tekutin s proměnnými materiálovými koeficienty 2010/2011 disertační práce 4F11 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.   03.05.2010 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Experimentální studium hranice přechodové oblasti proudění plynu do vakua na multiclonách 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Martin Jeřáb, Ph.D.   13.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Plazmatické tryskové systémy - měření rychlosti proudění 2010/2011 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vliv hydrogenace v různých tlacích vodíku na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučeniny Nd2Ni2In 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Silvie Černá, Ph.D.   02.11.2010 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Quantum Coherence for Light Harvesting 2011/2012 2015/2016 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. skrytý 11.03.2011 26.09.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ordering, transport and rotational dynamics of adsorbed carbon dioxide in metal-organic framework Zn2(BDC)2(DABCO) 2011/2012 2019/2020 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. skrytý 22.03.2011 26.09.2011 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Preparation and Characterization of Porous Cerium Oxide/Carbon Bilayers on Silion Substrates 2011/2012 2015/2016 disertační práce 4F5 prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr. skrytý 12.04.2011 26.09.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Dependency Parsing beyond Simple Trees 2015/2016 disertační práce 4I3 RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. skrytý 07.04.2016 03.10.2016 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Studium stability povrchu modelových katalyzátrorů (enkapsulace deponovaných aktivních kovových částic) 2011/2012 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.   10.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium interakce plynů s povrchy heterogenních katalyzátorů metodou infračervené reflexně-absorpční spektroskopie 2011/2012 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.   21.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vybrané problémy a metody při zpracování mnohorozměrných finančních dat 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 24.09.2013 05.11.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Testování křemíkových detektorů pro experimenty v částicové fyzice 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   03.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Analytická spektroskopická elipsometrie tenkých vrstev 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   03.10.2011 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vyhodnocení schopnosti metod klasifikace atmosférické cirkulace reprodukovat skutečné rozdělení do tříd 2011/2012 diplomová práce FMK doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.   04.10.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Měření asimilovatelného organického uhlíku (AOC) pomocí elastického rozptylu světla 2020/2021 bakalářská práce FAF RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.   06.10.2011 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Diagnostické aspekty autofluorescence kůže 2011/2012 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   06.10.2011 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Investigation of properties of the top quark with the ATLAS experiment at LHC 2011/2012 2015/2016 disertační práce 4F9 prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. skrytý 12.04.2012 26.09.2012 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Weighted inequalities and properties of operators and embeddings on function spaces 2012/2013 2015/2016 disertační práce 4M3 prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. skrytý 17.04.2012 26.09.2012 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Mathematical analysis of equations describing the flow of compressible heat conducting fluids 2012/2013 2015/2016 disertační práce 4F11 doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. Mgr. Šimon Axmann, Ph.D. 18.04.2012 26.09.2012 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Rezonanční srážky elektronů s molekulami při nízkých energiích 2012/2013 disertační práce 4F1 doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. skrytý 23.04.2012 08.11.2012 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Algorithms for word equations 2011/2012 disertační práce 4M1 doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. skrytý 24.04.2012 26.09.2012 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Study of CP-violation at the Belle experiment 2012/2013 2020/2021 disertační práce P4F9 prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. skrytý 25.04.2012 26.09.2012 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Electromagnetic induction in heterogeneous Earth's mantle: Inverse modelling 2013/2014 disertační práce 4F7 RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. skrytý 27.04.2012 27.09.2013 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Příprava a charakterizace tenkých epitaxních vrstev oxidu ceru na monokrystalických površích mědi 2012/2013 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   22.06.2012 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Laboratorní simulace TLE výbojů se zaměřením na výboje typu Red Sprite 2012/2013 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. František Němec, Ph.D.   22.06.2012 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Měření a zpracování údajů s využitím multifunkční karty NI myDAQ 2012/2013 bakalářská práce F, FAF doc. Ing. Petr Praus, CSc.   26.09.2012 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analytické řešení difrakce na planárních periodických strukturách 2015/2016 diplomová práce FKSM, FMPMFT, FOOE, FTF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2012 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Interakce jednoduchých molekul s modelovými povrchy katalyzátorů 2016/2017 bakalářská práce FAF, FOF doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.   10.05.2014 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Quantum turbulence in superfluid helium studied by particle tracking velocimetry visualization technique 2012/2013 2016/2017 disertační práce 4F3 prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. RNDr. Daniel Duda, Ph.D. 27.02.2013 27.09.2013 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Transport náboje v polovodičových nanostrukturách studovaný pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie v režimu vysokých elektrických polí 2015/2016 disertační práce 4F13 Mgr. Hynek Němec, Ph.D.   08.03.2013 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Influence of freezing and thawing process on cryopreserved cells nuclei and surfaces. Functions and physico-chemical properties of cryoprotectants. 2013/2014 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. skrytý 14.03.2013 27.09.2013 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Thin-film catalysts for proton exchange membrane water electrolyzers and unitized regenerative fuel cells 2013/2014 2017/2018 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 19.03.2013 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
Výsledky 1-50 z 19648 1 2 3 4 5 ... 393 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK