Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 330)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail "Studium elementárních procesů probíhajících v nízkoteplot- ním plazmatu při středních tlacích" 1996/1997 diplomová práce F prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. skrytý 31.05.1995 31.10.1995 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Progresivní splácení hypotéčního úvěru" KPMS, ved.: RNDr. J. Zichová, Dr. 1997/1998 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Středoškolská astronomie na WWW vedoucí DP - dr.M. WOLF - AÚ - 1996 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 29.11.1996 29.11.1996 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail "Lokální polynomické vyrovnávání" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Statistické metody v tarifování 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Transformace programů v Prologu Doc. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. - KTI 1996/1997 diplomová práce I prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 () MFF
detail Program pro analýzu elektronového difraktogramu KEVF - RNDr. Karel Mašek, Dr. 1997/1998 diplomová práce I doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Robustní odhad magnetotellurického tenzoru-Q-W-algoritmus" 1995/1996 diplomová práce F RNDr. Josef Pek, CSc. skrytý 13.11.1992 13.11.1992 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail "Orbitální vývoj asteroidálních fragmentů způsobený vlivem gravitace planet a tepelnými efekty" 1997/1998 diplomová práce F prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. skrytý 20.11.1997 20.11.1997 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Ovládání lokálních počítačových sítí typu Novell v grafickém režimu - KVOF - RNDr. Libor Berný 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 13.11.1995 13.11.1995 () MFF
detail Endomorfní universa v alternativní teorii množin 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 10.02.1993 10.02.1993 () MFF
detail H. Poincaré a vznik speciální teorie relativity vedoucí DP - doc.RNDr. Jiří Langer,CSc. - KTF 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. skrytý 01.11.1997 01.11.1997 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Aktivní poznávací činnost žáků při výuce fyziky na ZŠ prof.E. Svoboda - KDF vedoucí DP-prof.E. SVOBODA-KDF-1996 1997/1998 diplomová práce UMF2 doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc. skrytý 29.11.1996 29.11.1996 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail "Návrh definice ratingového systému hodnocení bankovních klientů" KPMS, ved.: Mgr. R. Koch 1997/1998 diplomová práce BM Mgr. Roman Koch skrytý 06.03.1998 06.03.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Současné možnosti zajištění dlouhodobého výnosu z technický ch rezerv životního pojištění na českém kapitálovém trhu" ext?, ved.: Mgr. Pavel Šebek 1997/1998 diplomová práce MAT   skrytý 14.11.1997 14.11.1997 () MFF
detail Počítačové go - KSI - dr. Hric 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Úlohy z matematické logiky na střední škole vedoucí DP - Doc.RNDr.Oldřich Odvárko,DrSc. - KDM 1997/1998 diplomová práce UMD doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. skrytý 11.11.1997 11.11.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Identifikace matematického talentu.Pokus o testování m.talen vedoucí DP-doc. J. TROJÁK - KDM - 1997 1997/1998 diplomová práce UMI   skrytý 12.02.1997 12.02.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Rozšiřitelný grafický stroj pro CASE nástroje KSI - Mgr. Štěpán Nadrchal 1997/1998 diplomová práce I prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Přímá komunikace mezi více uživateli na vzdálených lokálních počítačových sítích typu Novell, Dr. Libor Berný 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 13.11.1995 13.11.1995 () MFF
detail "Matematický model dvourozměrných kompozitů - jeho analýza a numerická realizace" KFK, ved.: Doc. RNDr. Jaroslav Haslinger,DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. skrytý 15.11.1996 15.11.1996 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail "Studium adsorpce plynů v UHV metodou elektronově simulované desorpce" RNDr.Tomáš Gronych,CSc.-KEVF/10.2.97 1997/1998 diplomová práce F RNDr. Tomáš Gronych, CSc. skrytý 10.02.1997 10.02.1997 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Úlohy na skládání izometrií a metodická aplikace vedoucí DP-dr.I. MALECHOVÁ-KDM-1994 1995/1996 diplomová práce UMD   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Stochastické výnosové míry I.Současná hodnota peněžního toku KPMS, ved.: RNDr. Jitka Zichová,Dr. 1996/1997 diplomová práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Komponentová architektura JavaBeans a implementace vizuálníh vývojového nástroje Mgr. David Štrupl 1996/1997 diplomová práce I RNDr. David Štrupl skrytý 08.07.1998 09.07.1998 () MFF
detail "Stochastická úroková míra". KPMS, ved. RNDr. Monika Laušmanová,CSc. 1997/1998 diplomová práce MAT RNDr. Monika Laušmanová, CSc. skrytý 10.11.1995 10.11.1995 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Komprese obrazů obsahujících texty Doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. - KSI 1996/1997 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Využití teorie waveletů při zpracování signálů" KNM, ved.: Doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. 1997/1998 diplomová práce MAT doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Implementace fraktální komprese obrazu KSVI - RNDr. Josef Pelikán 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Josef Pelikán skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Fyzika kolem nás vedoucí DP-dr.D. MANDÍKOVÁ-KDF-1995 1995/1996 diplomová práce UMF RNDr. Dana Mandíková, CSc. skrytý 03.03.1995 03.03.1995 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Analýza hydrometeorologických časových řad 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail "Wavelety v numerické matematice". KNM, ved.: Doc.RNDr. Karel Najzar,CSc. 1997/1998 diplomová práce MAT doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 15.11.1996 15.11.1996 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "O identitách (u1 ... um)k = ulk ....umk" KA, ved.: Doc. RNDr. Aleš Drápal, CSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. skrytý 10.03.1997 10.03.1997 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail "Model konvekčních elementů a jeho využití" Vedoucí DP:Doc.RNDr.Jaroslav Kopáček,CSc.,KMOP/1.11.95 1995/1996 diplomová práce F doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. skrytý 01.11.1995 01.11.1995 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Světelná křivka zákrytové dvojhvězdy 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 11.11.1996 17.03.1997 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Měření membránového potenciálu proteolipozomů s ATPázami Vedoucí DP:RNDr.Jaromír Plášek,CSc.,FÚUK/8.11.96 1997/1998 diplomová práce F prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail CORBA Lifecycle Service - Ing. Jan Kleindienst 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 13.11.1995 13.11.1995 () MFF
detail "Studium interakce molekul CO a O2 s nesenými nespojitými vrstvami přechodových kovů" RNDr.V.Nehasil,Dr.-KEVF/3.11.97 1997/1998 diplomová práce F doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. skrytý 03.11.1997 03.11.1997 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Systémy bonus-malus-srovnání pro automobilní pojištění jednotlivých státech" KPMS, ved.: RNDr. Laušmanová a Prof. Mandl 1996/1997 diplomová práce BM prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. skrytý 03.03.1997 03.03.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vliv parametrů matematického modelu neuronu na tvorbu sítě Doc. RNDr. Z. Hedrlín, CSc. 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 01.11.1995 01.11.1995 () MFF
detail Havarijní pojištění motorových vozidel 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail "Numerické metody výpočtu minimální plochy". KNM, ved.: Doc. RNDr. Karel Najzar,CSc. 1996/1997 diplomová práce MAT doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 15.11.1994 15.11.1994 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Detekce historicky nové informace pomocí umělých neuronových sítí s modulární architekturou KSI - Mgr. Iveta Mrázová, CSc. 1997/1998 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Homologie a kohomologie variet" MÚ UK, ved. doc.RNDr. J. Bureš,CSc. 1996/1997 diplomová práce MAT Jarolím Bureš skrytý 08.11.1995 08.11.1995 () MFF
detail Optimální portfolio s nekonečným horizontem KAM RNDr. Petr Lachout 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 () MFF
detail BSP stromy v počítačové grafice RNDr. Josef Pelikán - KSVI 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Josef Pelikán skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Cyklické grupy vedoucí DP - RNDr.Eva Nováková - KA 1997/1998 diplomová práce UMF Eva Nováková skrytý 11.11.1997 11.11.1997 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Aplikace metod funkcionální analýzy v lineárních problémech KMA, ved. prof.RNDr. Jaroslav Lukeš,DrSc. 1996/1997 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc. skrytý 01.11.1995 01.11.1995 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Obrázkový dotazovací jazyk Doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. - KSI 1996/1997 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. skrytý 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Metodologie návrhu IS s podporou nástrojů ORACLE-Doc.Pokorný 1997/1998 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
Výsledky 1-50 z 20060 1 2 3 4 5 ... 402 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK