Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 276)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Bargmannovy prostory 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   19.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Studium elektrických a fotoelektrických vlastností organických polovodičů pro sluneční články 2018/2019 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.   10.04.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium interakcí nanočástic s polymery 2018/2019 disertační práce 4F4 Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.   06.04.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modelování vybraných nelineárních optických jevů 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   02.05.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vývoj vodíkových palivových článků 2018/2019 diplomová práce prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.   22.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Univerzální Turingův stroj 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.   01.03.2018 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Teorie a numerické řešení dopravních modelů 2018/2019 disertační práce 4M6 doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.   25.04.2018 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Intermetallic compounds for structural applications. 2018/2019 diplomová práce FKSM doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.   20.03.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Slitiny s magnetickou tvarovou pamětí: příprava a fyzikální vlastnosti 2018/2019 disertační práce 4F3 Ross Harvey Colman, Dr.   10.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Důkazová složitost 2018/2019 disertační práce 4M1 prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.   28.02.2018 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Časově rozlišený rentgenový rozptyl a difrakční dynamika biomolekulárních struktur 2018/2019 disertační práce 4F4 Boris Angelov   10.04.2018 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Korelace AFM a mikro-spektroskopie aplikovaná na soubor nanočástic 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. Pavel Doležal 02.05.2018 14.05.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Detekce elementárních částic detektorem Timepix3 2018/2019 diplomová práce ITI RNDr. František Mráz, CSc. skrytý 29.04.2018 17.05.2018 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Finanční matematika pro střední školy s podporou internetu 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. skrytý 01.06.2018 01.06.2018 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Multifyzikální modelování chování konstruktů z gelů metodou konečných prvků 2018/2019 disertační práce 4F4 Ján Šomvársky, CSc.   07.04.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Variační kvantové algoritmy pro silně korelovanou elektronickou strukturu 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.   06.04.2018 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Generace náboje v SiC detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů a alfa záření. 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Biodegradabilní materiály pro chirurgii připravené plazmovou sintrací 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.   20.03.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Studium dynamiky molekul CO2 absorbovaných v nanoporézním prostředí metalo-organické sítě 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.   04.05.2018 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Klimatické modely: Jak dobře reprodukují teplotu ve střední Evropě? 2018/2019 projekt FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   25.04.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vývoj vnějších slupek ledových měsíců v důsledku termomechanické interakce s podpovrchovými oceány. 2018/2019 disertační práce 4F11 RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.   30.04.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Mechanické vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů na bázi hořčíku 2018/2019 projekt FOF RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.   10.04.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Efektivní interaktivní důkazové systémy 2018/2019 disertační práce 4I4 Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.   30.04.2018 Ne Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Studium povrchových vlastností biokompatibilních materiálů metodou XPS 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.   03.04.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Stabilní a nestabilní adsorpce molekul ftalocyaninu na pasivovaném povrchu křemíku. 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   07.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Elementární procesy v subtermálním plazmatu 2018/2019 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.   12.03.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Dialogické vyučování ve fyzikálním vzdělávání 2018/2019 bakalářská práce FMUZV RNDr. Martina Kekule, Ph.D. skrytý 17.05.2018 23.05.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Vyjádření kořenů řešitelných polynomů 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.   27.08.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled 2018/2019 disertační práce 4F1 RNDr. Otakar Svítek, Ph.D.   24.04.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Váhové nerovnosti, limitní reálná interpolace a prostory funkcí 2018/2019 disertační práce 4M3 doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc.   17.04.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   17.10.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru. 2018/2019 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spinové hybridy pro biomedicínu 2018/2019 disertační práce 4F13, 4F13A doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   20.03.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Technologie přípravy a fyzikální vlastnosti tenkovrstvých scintilátorů 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vyhodnocení detekčních vlastnosti detektoru ATLAS ITk 2018/2019 disertační práce 4F9 Marcela Mikeštíková   18.04.2018 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Klient a server pro Linked Data Notifications a ActivityPub 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.   29.05.2018 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Růst a charakterizace monokrystalů uranových sloučenin v blízkosti kvantově kritických bodů 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Petr Opletal   25.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Transport náboje v polovodičích 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   19.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Plazmatická depozice nanočástic do kapalného polymeru pro přípravu nanokapalin 2018/2019 disertační práce 4F4, 4F4A doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   06.04.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2018/2019 diplomová práce FKSM RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   13.02.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Teória self-konzistentných náhodných matíc 2018/2019 diplomová práce F, FJF, FKSM, FMPMF, FTF, MMFT, MNVM, MVM Ing. Richard Korytár, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail High entropy alloys - promising materials derived from iron aluminides 2018/2019 disertační práce 4F3 doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.   20.03.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Studium vlastností materiálů připravených metodou "spark plasma sintering" 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Experimentální studium fázových transformací v metastabilních β slitinách Ti metodami in situ 2018/2019 projekt FAF, FOF, FOFA RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.   15.06.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Tvorba obrázků pro vznikající skripta z matematické analýzy 2018/2019 projekt RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D. skrytý 14.05.2018 15.05.2018 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Akrečních disky v kontextu slapového trhání hvězd v jádrech galaxií 2018/2019 diplomová práce FA prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.   30.04.2018 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Rieszova-Fischerova věta 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   24.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Lineární terahertzová odezva polovodičových nanostruktur 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.   01.05.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Modelové systémy na bázi tenkých epitaxních vrstev oxidu wolframu 2018/2019 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   18.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
Výsledky 1-50 z 17663 1 2 3 4 5 ... 354 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK