Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Bargmannovy prostory 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   19.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2 2018/2019 projekt FOF doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.   08.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Příprava a chemické funkcionalizace povrchu materiálů na bázi nanostrukturního křemíku 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.   31.03.2014 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium vlastností materiálů připravených metodou "spark plasma sintering" 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Pokus o spolehlivé nalezení spektrální čar sekundáru v soustavě V1765 Cyg 2017/2018 projekt FA prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. skrytý 28.03.2017 10.05.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Studie proveditelnosti převodu programu SPEFO na redukci lineárních spekter 2017/2018 projekt I doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 22.09.2017 25.09.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Měření gravitační konstanty ve výuce na MFF UK 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 07.10.2017 13.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Identifikace nanočástic Cu v samonosných tenkých hliníkových vrstvách 2017/2018 projekt doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. skrytý 04.10.2017 06.10.2017 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Měření vysokých tlaku pomocí fluorescence rubínu v diamanotvé cele 2017/2018 projekt FOF Mgr. Tomáš Kmječ skrytý 03.05.2017 06.11.2017 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Heterogenní nanočástice kov-plazmový polymer přípravované pomocí plynových agregačních zdrojů 2017/2018 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 25.09.2017 01.10.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mnohonásobné porovnávání s kontrolami 2017/2018 bakalářská práce MFMAT doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. skrytý 22.09.2017 16.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Srážkově radiativní model nízkoteplotního plazmatu 2017/2018 diplomová práce FPIP RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. skrytý 02.06.2016 03.11.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Optická odezva v tenkovrstvých izolantech na bázi perovskitových oxidů 2017/2018 disertační práce 4F3 Marina Tjunina skrytý 31.03.2017 20.09.2017 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Studium struktury hadronů v procesu Drell-Yan na experimentu COMPASS 2017/2018 disertační práce 4F9 Michael Finger, M.Sc., CSc. skrytý 17.04.2017 20.09.2017 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Mathematical analysis and computer simulations of deformation of nonlinear elastic bodies in the small strain range 2017/2018 rigorózní práce 4F11 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. skrytý 17.10.2017 17.10.2017 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Cryomilling and field assisted sintering of titanium alloys 2017/2018 disertační práce 4F3 PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.   13.04.2015 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO 2017/2018 disertační práce 4F13 Ing. Jan Grym, Ph.D.   25.03.2015 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Subgraph discovery for web graph analysis 2017/2018 disertační práce 4I2 doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.   21.04.2015 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Stochastic Equations with Time-Correlated Noise and Their Applications 2017/2018 disertační práce 4M9 prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.   25.04.2015 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Barevnost grafů velkého maximálního stupně 2017/2018 diplomová práce doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.   22.02.2015 Ne Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail High-resolution imaging of single molecules on surfaces by means of scanning probe microscopy. 2017/2018 disertační práce 4F4 Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.   09.04.2015 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Biomimetické materiály na bázi grafenu pro sběr světelné energie 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   15.04.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vývoj QM/QM metod pro přesný popis komplexních systémů 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.   19.03.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Spektroskopie kationtů přechodových kovů v alumosilikátových matricích 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Dědeček, CSc.   15.04.2015 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Study of crystalline materials containing nano-particles using RBS-channeling 2017/2018 disertační práce 4F3 RNDr. Anna Macková, Ph.D.   06.03.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Materiály na bázi aluminidů železa, připravené metodou "spark plasma sintering" 2017/2018 disertační práce 4F3 prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Úloha metabolických nákladů v neuronálním kódování 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.   07.03.2016 Ne Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (32-FGUAV) MFF
detail Strojové učení očních pohybů při sledování více objektů 2017/2018 diplomová práce Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.   15.03.2015 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Vizualizace teplotního vývoje planet a měsíců 2017/2018 projekt RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Artificial neural networks for macroeconomic data analysis 2017/2018 bakalářská práce IOIA doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 11.10.2017 13.10.2017 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Příspěvek k dokončení studie hmotné čtyřhvězdy V649 Cas 2017/2018 projekt FA prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. skrytý 04.04.2017 03.10.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Energetické spektrum a chemické složení kosmického záření 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Dalibor Nosek, Dr. skrytý 04.10.2017 14.11.2017 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Energetická analýza procesu difúze v časově závislém parabolickém potenciálu. 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. skrytý 19.10.2017 19.10.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Umělá inteligence a herní strategie v deskové hře Carcassonne 2017/2018 bakalářská práce IOI RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. skrytý 14.09.2017 19.09.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Pozadí sluneční koróny 2017/2018 projekt FA Jaroslav Dudík skrytý 18.09.2017 19.09.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Optimalizace mravenčí kolonií 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. skrytý 26.09.2017 17.10.2017 Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Psychologický experiment ve virtuální realitě 2017/2018 bakalářská práce IPSS Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 25.10.2017 25.10.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Vícerozměrné Paretovo rozdělení 2017/2018 bakalářská práce MFMAT RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. skrytý 04.10.2017 11.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Agregace rizik zohledňující šikmost 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. skrytý 09.10.2017 11.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Buffonova úloha o jehle a její zobecnění 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. skrytý 16.09.2017 23.09.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Základní problémy náhodných procházek 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. skrytý 16.10.2017 23.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail k-výběrový problém s uspořádanou alternativou 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. skrytý 22.09.2017 13.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail O nemožnosti elementární integrace 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. skrytý 27.04.2010 23.10.2017 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Odezva hadronového kalorimetru ATLAS/Tilecal 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. skrytý 02.11.2017 03.11.2017 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Stavba laserového skenovacího magneto-optického mikroskopu 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 28.04.2017 06.11.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Astronomické základy kalendářů různých historických dob a kultur 2017/2018 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. skrytý 07.11.2017 07.11.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Studium vlastností slitiny Al-Mg-Sc-Zr během tepelného zpracování 2017/2018 projekt FOF RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D. skrytý 15.10.2017 20.10.2017 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail A Calibrated Real-World Colour Picker for Augmented Reality Applications 2017/2018 diplomová práce IPGVPH doc. Alexander Wilkie, Dr. skrytý 10.11.2017 10.11.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail A Calibrated Real-World Colour Picker for Augmented Reality Applications 2017/2018 diplomová práce IPGVPH doc. Alexander Wilkie, Dr. skrytý 11.09.2017 11.09.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
Výsledky 1-50 z 17238 1 2 3 4 5 ... 345 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK