Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Zavedení elementárních funkcí pomocí diferenciálních rovnic 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   03.01.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2 2018/2019 projekt FOF doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.   08.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Ultrarychlé scintilační materiály 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Modelování vývoje pískovcových bran. 2018/2019 bakalářská práce FOF, MOM Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   29.01.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Technologie přípravy a fyzikální vlastnosti tenkovrstvých scintilátorů 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Bargmannovy prostory 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   19.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Teorie a pozorování astronomických transientů 2018/2019 disertační práce 4F1 Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   29.01.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2018/2019 diplomová práce FKSM RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   13.02.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   13.02.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Růst epitaxního grafénu na SiC a charakterizace růstového prostředí 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   24.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Metoda elektrické impedanční tomografie 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   06.10.2015 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Komplexní algebraické křivky 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.   13.10.2015 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Studium porfyrinů pomocí nukleární magnetické rezonance 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   15.10.2015 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vícerozměrné Moebiovy transformace a fraktály 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.   26.09.2016 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Bezpečnostní analýza frameworku WordPress 2017/2018 bakalářská práce I RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.   03.11.2015 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Milan Dopita, Ph.D.   04.11.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Mikrostrukturované hydrogely pro medicinální aplikace 2017/2018 disertační práce 4F4 Ing. Miroslava Dušková - Smrčková, Dr.   08.04.2016 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Molekulové klastry jako nano-reaktory: chemická fyzika na molekulární úrovni 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.   08.04.2016 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Kvantově chemické metody založené na tree tensor network state (TTNS) algoritmu 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.   20.04.2016 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Studium fyziky pionů na experimentu NA62 v CERN 2017/2018 disertační práce 4F9 doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.   24.04.2016 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium kationtového uspořádání v CoFe2O4 z prvních principů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.   26.04.2016 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium srážek těžkých iontů 2017/2018 projekt F, FJF, FOF Mgr. Martin Spousta, Ph.D.   29.04.2016 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Hluboké učení pro analýzu velkých dat 2017/2018 disertační práce 4I2 RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.   29.04.2016 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Optické parametry tenkých multivrstev 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF prof. Ing. Jan Franc, DrSc.   20.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Adaptivní metody pro rovnice konvekce-difúze 2017/2018 diplomová práce MNVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   01.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Studium vlastností materiálů připravených metodou "spark plasma sintering" 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Příprava a chemické funkcionalizace povrchu materiálů na bázi nanostrukturního křemíku 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.   31.03.2014 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Charakterizace dynamických excitací spinových vortexů v tenkých magnetických nanodiscích 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Existence a hladkost řešení Laplaceovy úlohy pro různé okrajové podmínky v hladkých i nehladkých oblastech 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.   20.10.2014 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail CTA project 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Dalibor Nosek, Dr.   04.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Novel materials for hydrogen storage 2017/2018 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.   26.02.2015 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Měření účinnosti generování druhé a třetí harmonické frekvence 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.   26.04.2016 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Analýza rozdělení disperzních částic v nerovnovážně utuhnutých hliníkových slitinách 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   08.03.2016 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Mapování oblasti autonomním dronem 2017/2018 diplomová práce IUI, IUIA prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.   12.08.2014 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Matematické modelování silných pohybů půdy pro vybrané zemětřesení 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.   15.04.2015 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Nanokompozitní vrstvy pro biolékařské aplikace 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   26.09.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Interakce komplexů přechodných kovů v bioorganickém prostředí; kombinované kvantově-chemické a molekulově-mechanické výpočetní studie. 2017/2018 disertační práce F4, 4F4, 4F4A prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.   04.03.2015 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Generování plánovacích modelů 2017/2018 diplomová práce IUI, IUIA prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.   09.11.2008 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Urychlování částic kosmického záření 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Dalibor Nosek, Dr.   04.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Nerovnosti pro korelace v gaussovských vektorech 2017/2018 diplomová práce MPMSE Ing. František Matúš, CSc.   29.09.2010 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Mapování mikroluminiscence a fotovodivosti semiizolačního CdTe 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF prof. Ing. Jan Franc, DrSc.   20.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analýza a detekce iontů s vysokou účinností 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.   21.05.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   22.09.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení úlohy div u = f v oblastech s nekompaktní hranicí 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.   17.09.2014 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Aplikace fotoluminiscenčního senzorového pole pro detekci chemických látek v plynných směsích 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.   20.09.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.   09.05.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium dynamiky molekul tekutiny absorbované v nanoporézním prostředí 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.   09.12.2016 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF, FOFA RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   17.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
Výsledky 1-50 z 17343 1 2 3 4 5 ... 347 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK