Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 263)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Klimaticky podmíněné posuny vegetačních pásem 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Teplotní charakteristiky planetárních atmosfér a role radiačně aktivních plynů 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Polovodičové detektory rtg a gama záření detekující záření o vyšších energiích 2017/2018 diplomová práce FJF, FKSM, FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium oxidu ceru deponovaného na vrstvě nitridovaného uhlíku v elektrochemické cele 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.   07.07.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Slitiny titanu s nízkým modulem pružnosti pro využití v medicíně 2017/2018 bakalářská práce FOF PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.   27.06.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Výskyt jevu derecho v Česku 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Michal Žák, Ph.D.   21.07.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Problematika mlh v letecké dopravě 2017/2018 projekt Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   27.07.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Studium změn periody u pulzujících hvězd 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D.   30.05.2013 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Chemické a dynamické studium vývoje galaxií 2017/2018 disertační práce prof. RNDr. Pavel Kroupa, Ph.D.   13.04.2017 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Fotometrie hvězd typu FS CMa 2017/2018 projekt FA Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.   07.06.2017 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Štěpení singletních excitonů v organických polovodičích pro solární články 2017/2018 disertační práce 4F3, 4F4 RNDr. Jiří Pfleger, CSc.   29.03.2017 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Spojité singulární rostoucí funkce 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.   15.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Funkční materiály samouspořádávající se v nanoměřítku: mezofáze, struktury a vlastnosti pokročilých kapalných krystalů 2017/2018 disertační práce 4F3 Mgr. Alexej M. Bubnov, Ph.D.   28.03.2017 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Experimentální studium proudění tekutého helia 2017/2018 disertační práce 4F3 Dr. Marco La Mantia, Ph.D.   29.03.2017 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Automatická detekce špiček antropogenního původu v signálu geomagnetické observatoře GAN (Maledivy) 2017/2018 projekt RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.   13.04.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Pokus o spolehlivé nalezení spektrální čar sekundáru v soustavě V1765 Cyg 2017/2018 projekt FA prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. skrytý 28.03.2017 10.05.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Vývoj QM/QM metod pro přesný popis komplexních systémů 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.   19.03.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Useknutá data a stochastické rezervování škod 2017/2018 diplomová práce MFAPM RNDr. Michal Pešta, Ph.D. skrytý 14.07.2017 14.07.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Molekulární magnety 2017/2018 projekt F, FAF, FOF, FOFA doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   21.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Polarizace záření z jádra Galaxie 2017/2018 diplomová práce FA doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.   10.05.2017 Ne Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Mikroskopie magnetických sil za nízkých teplot 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.   23.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Kombinatorika a analýza některých význačných determinantů velkého rozměru 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.   18.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Topologická dimenze 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.   12.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Vztah kritérií pro bodovou konvergenci Fourierových řad a Fourierových integrálů. 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.   15.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Resolventa matice, funkce matic 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.   18.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul 2017/2018 diplomová práce FBCHF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   17.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail In-situ studium mikrostrukturních změn v nerovnovážných systémech 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   03.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Towards Translation based on Monolingual Texts 2017/2018 disertační práce 4I3 RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   25.07.2013 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Charakterizace ultrajemnozrnné slitiny titanu Ti-15Mo připravených plasmovým sintrováním 2017/2018 bakalářská práce FOF PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.   27.06.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Fotometrie otevřené hvězdokupy 2017/2018 diplomová práce FA doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D.   19.05.2013 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Studium mikroklimatu Boubínského pralesa 2017/2018 projekt Mgr. Michal Žák, Ph.D. skrytý 18.04.2017 13.05.2017 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Hybridní materiály a kompozitní systémy na bázi kapalně krystalických materiálů a nanočástic 2017/2018 disertační práce 4F3 RNDr. Vladimíra Novotná, CSc.   22.03.2017 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Úvod do kosoúhlého promítání 2017/2018 diplomová práce RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. Bc. Eliška Bucharová 25.05.2017 26.05.2017 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Analýza mikrostruktury submikronových samonosných tenkých vrstev 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   03.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Slitiny s vysokou entropií 2017/2018 diplomová práce doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.   28.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Lipschitzovsky volné prostory 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Marek Cúth, Ph.D.   20.03.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Liénardova věta 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   16.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Modelování vlivu změn využití zemského povrchu na regionální klima 2017/2018 bakalářská práce FOF Mgr. Michal Belda, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Teoretické modelování katalytického mechanizmu enzymů opravy DNA (DNA repair) 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D.   29.03.2017 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Detekční a fyzikkální vlastnosti vnitřního dráhového detektoru ATLAS. 2017/2018 disertační práce RNDr. Peter Kodyš, CSc.   24.04.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Dynamické povrchové napětí v taveninách polymerů 2017/2018 disertační práce 4F3 RNDr. Josef Jůza, CSc.   31.03.2017 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Studium hydratovaných a dehydratovaných halloysitů interkalovaných porfyriny a léčivy metodami molekulárních simulací. 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.   31.03.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Funkcionalizace nanočástic pro biomedicínské aplikace 2017/2018 disertační práce 4F5 doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.   12.04.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi 2017/2018 disertační práce 4F3 Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.   27.04.2017 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Optimalize přípravy nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF Ing. Barbora Vondráčková   24.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Chytré magnetické molekuly vázané na funkční nanočástice 2017/2018 bakalářská práce F, FAF, FOF, FOFA doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   20.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Neuronální kódování feromonového signálu čichovým systémem motýla 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.   29.03.2017 Ne Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (32-FGUAV) MFF
detail Konečně aditivní míry a jejich rozklady 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Marek Cúth, Ph.D.   20.03.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
Výsledky 1-50 z 16992 1 2 3 4 5 ... 340 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK