Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 276)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Reakce iontů s atomárním a molekulárním vodíkem — experimentální studie při teplotách 10–300 K 2018/2019 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.   12.03.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium povrchových vlastností biokompatibilních materiálů metodou XPS 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.   03.04.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Modelování procesů v nízkoteplotním plazmatu pro technologické aplikace 2018/2019 disertační práce 4F2 prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.   03.04.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Spektrální diagnostika B[e] hvězd 2018/2019 disertační práce 4F1 Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.   24.04.2018 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Sběr náboje generovaného nanosekundovými laserovými pulsy nebo ionizujícím zářením ve fotonových detektorech záření 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Dialogické vyučování ve fyzikálním vzdělávání 2018/2019 bakalářská práce FMUZV RNDr. Martina Kekule, Ph.D. skrytý 17.05.2018 23.05.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Počítání quandlů 2018/2019 bakalářská práce MOM doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. skrytý 17.05.2018 17.05.2018 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Vyjádření kořenů řešitelných polynomů 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.   27.08.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Luminiscenční vlastnosti nových materiálů na bázi křemíku 2018/2019 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.   31.03.2014 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vyhodnocení detekčních vlastnosti detektoru ATLAS ITk 2018/2019 disertační práce 4F9 Marcela Mikeštíková   18.04.2018 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Klient a server pro Linked Data Notifications a ActivityPub 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.   29.05.2018 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Růst a charakterizace monokrystalů uranových sloučenin v blízkosti kvantově kritických bodů 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Petr Opletal   25.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Hydrodynamické procesy iniciované elektrickým výbojem ve vodě 2018/2019 disertační práce 4F2 RNDr. Karel Koláček, CSc.   19.04.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium struktury epitaxních vrstev a supermřížek komplexních oxidů pomocí metod rozptylu rtg. záření 2018/2019 disertační práce 4F13, 4F3 RNDr. Milan Dopita, Ph.D.   11.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Magneto-optika s vysokým prostorovým rozlišením 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.   30.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nitridové polovodičové struktury pro využití v luminiscenčních a scintilačních aplikacích, návrh, příprava a charakterizace struktur 2018/2019 disertační práce 4F3 Ing. Alice Hospodková, Ph.D.   16.04.2018 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Rotační číslo na kružnici 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.   19.04.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Transport náboje v polovodičích 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   19.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Plazmatická depozice nanočástic do kapalného polymeru pro přípravu nanokapalin 2018/2019 disertační práce 4F4, 4F4A doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   06.04.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vztah kritérií pro bodovou konvergenci Fourierových řad a Fourierových integrálů. 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.   19.04.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2018/2019 diplomová práce FKSM RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   13.02.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Teória self-konzistentných náhodných matíc 2018/2019 diplomová práce F, FJF, FKSM, FMPMF, FTF, MMFT, MNVM, MVM Ing. Richard Korytár, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium hydratovaných a dehydratovaných halloysitů interkalovaných porfyriny a léčivy metodami molekulárních simulací. 2018/2019 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.   09.03.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Klasické modely pro přenos excitační energie v molekulárních systémech 2018/2019 projekt FBCHF, FTF RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   25.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium slitiny Ti-5553 připravené sintrováním elektrickým proudem 2018/2019 bakalářská práce FOF PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.   05.05.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Sčítací metody a trigonometrické řady 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   24.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled 2018/2019 disertační práce 4F1 RNDr. Otakar Svítek, Ph.D.   24.04.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Váhové nerovnosti, limitní reálná interpolace a prostory funkcí 2018/2019 disertační práce 4M3 doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc.   17.04.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Přesné metody pro výpočty vlastností molekulárních krystalů 2018/2019 disertační práce 4F4, 4F4A Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.   09.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Haarovy systémy a jednoznačnost nejlepší aproximace 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   24.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Váhové nerovnosti a interpolace 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.   24.05.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Morse-Sardova věta 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.   19.04.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   17.10.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Rozptyl a korelační procesy v polovodičových super-mřížkách 2018/2019 disertační práce 4F3 Mauro Pereira   16.04.2018 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru. 2018/2019 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spinové hybridy pro biomedicínu 2018/2019 disertační práce 4F13, 4F13A doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   20.03.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Technologie přípravy a fyzikální vlastnosti tenkovrstvých scintilátorů 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Příprava monokrystalů a studium magnetických fázových diagramů 2018/2019 projekt RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   21.05.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium dynamiky molekul CO2 absorbovaných v nanoporézním prostředí metalo-organické sítě 2018/2019 diplomová práce FBCHF, FKSM doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.   04.05.2018 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Příprava a chemické funkcionalizace povrchu materiálů na bázi nanostrukturního křemíku 2018/2019 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.   31.03.2014 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium vlastností materiálů připravených metodou "spark plasma sintering" 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Automatická tvorba synoptických map z výstupů globáního předpovědního modelu 2018/2019 projekt Mgr. Peter Huszár, Ph.D. skrytý 10.05.2018 16.05.2018 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail High entropy alloys - promising materials derived from iron aluminides 2018/2019 disertační práce 4F3 doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.   20.03.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Riziková averze v eficienci portfolia 2018/2019 diplomová práce MFAPM, MFAPMA, MPMSE, MPMSEA RNDr. Martin Branda, Ph.D.   11.06.2018 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Peanovy křivky a hypotéza kontinua 2018/2019 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   25.04.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Studium a vývoj svazků palivových článků s polymerní membránou 2018/2019 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.   13.03.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium fyziky za Standardním modelem v experimentu Belle II 2018/2019 disertační práce 4F9 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   26.04.2018 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Sily vyvolané elektrickým prúdom v nanoskopických kvantových vodičoch 2018/2019 diplomová práce F, FKSM, FTF Ing. Richard Korytár, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Charakterizace funkcí první Baireovy třídy 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.   09.05.2014 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
Výsledky 1-50 z 17663 1 2 3 4 5 ... 354 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK