Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 263)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Klimaticky podmíněné posuny vegetačních pásem 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Teplotní charakteristiky planetárních atmosfér a role radiačně aktivních plynů 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Molekulové klastry jako nano-reaktory: chemická fyzika na molekulární úrovni 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Mgr. Michal Fárník, Ph.D.   29.03.2017 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Laboratorní pozorování optických a elektrických vlastností prachových zrn 2017/2018 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.   15.03.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Synergie chytrých magnetických molekul a funkčních nanočástic 2017/2018 diplomová práce F, FKML, FKSM doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   21.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Měření barevných center v diamantu pomocí streak kamery 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   14.10.2016 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium gamma rozpadu v těžkých jádrech 2017/2018 disertační práce 4F10 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.   24.04.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Dynamika a hydratace proteinů - jejich úloha v enzymatické aktivitě 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jan Sýkora, Ph.D.   05.04.2017 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FMOD, FMPMF, FMPMFT, MVFT RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studie povrchových parametrů různých systémů „non-fouling“ polymerních kartáčů a jejich odezvy na vnější stimuly 2017/2018 disertační práce 4F4 Ing. Ognen Pop-Georgievski, PhD.   20.04.2016 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Počítačové modelování vnitřního ucha, sluchového nervu a kochleárního implantátu 2017/2018 disertační práce prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.   25.04.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Modelové letecké slitiny obsahující Sc 2017/2018 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   03.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Towards Translation based on Monolingual Texts 2017/2018 disertační práce 4I3 RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   25.07.2013 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Charakterizace ultrajemnozrnné slitiny titanu Ti-15Mo připravených plasmovým sintrováním 2017/2018 bakalářská práce FOF PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.   27.06.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Resolventa matice, funkce matic 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.   18.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Nelineárně-optická frekvenční konverze ultrakrátkých laserových pulzů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Martin Kozák, Ph.D.   28.04.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Rychlost konvergence tlumeného kmitání 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.   16.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail O stopách 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.   15.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Zdroj pikosekundových optických pulzů ve střední infračervené oblasti 2017/2018 disertační práce 4F6 Ondřej Novák   27.04.2017 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Synergie molekulárních magnetů a funkčních nanočástic 2017/2018 diplomová práce F, FKML, FKSM doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   21.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium mikroklimatu Boubínského pralesa 2017/2018 projekt Mgr. Michal Žák, Ph.D. skrytý 18.04.2017 13.05.2017 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail In-situ studium mikrostrukturních změn v nerovnovážných systémech 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   03.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Slitiny s vysokou entropií 2017/2018 diplomová práce doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.   28.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Detekční a fyzikkální vlastnosti vnitřního dráhového detektoru ATLAS. 2017/2018 disertační práce RNDr. Peter Kodyš, CSc.   24.04.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium hydratovaných a dehydratovaných halloysitů interkalovaných porfyriny a léčivy metodami molekulárních simulací. 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.   31.03.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Optimalize přípravy nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF Ing. Barbora Vondráčková   24.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Chytré magnetické molekuly vázané na funkční nanočástice 2017/2018 bakalářská práce F, FAF, FOF, FOFA doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   20.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vyhodnocení úspěšnosti regionálního klimatického modelu ve vysokém rozlišení 2017/2018 projekt FMK Mgr. Michal Belda, Ph.D.   20.04.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce) 2017/2018 diplomová práce F, FKML, FKSM, FMOD, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   17.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vizualizace proudění supratekutého helia v blízkosti hranice 2017/2018 bakalářská práce FOF Dr. Marco La Mantia, Ph.D.   19.05.2016 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Analýza mikrostruktury submikronových samonosných tenkých vrstev 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   03.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Spojitá a lipschitzovská zobrazení na R^n 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Holický, CSc.   18.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Porozumění mechanismům vnášení DNA do živých buněk pomocí pokročilých fluorescenčních technik 2017/2018 disertační práce 4F4 Piotr Jurkiewicz, PhD.   05.04.2017 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Aktivované Kortewegovy tekutiny 2017/2018 disertační práce 4F11 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.   27.04.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Lipschitzovsky volné prostory 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Marek Cúth, Ph.D.   20.03.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Teoretické modelování katalytického mechanizmu enzymů opravy DNA (DNA repair) 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D.   29.03.2017 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Vícekriteriální a robustní zobecnění úlohy prodavače novin 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. skrytý 14.06.2017 24.06.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail O rovnici div u=f 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.   25.05.2011 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Milan Dopita, Ph.D.   04.11.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Polovodičové detektory rtg a gama záření detekující záření o vyšších energiích 2017/2018 diplomová práce FJF, FKSM, FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Chemické a dynamické studium vývoje galaxií 2017/2018 disertační práce prof. RNDr. Pavel Kroupa, Ph.D.   13.04.2017 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Spojité singulární rostoucí funkce 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.   15.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Funkční materiály samouspořádávající se v nanoměřítku: mezofáze, struktury a vlastnosti pokročilých kapalných krystalů 2017/2018 disertační práce 4F3 Mgr. Alexej M. Bubnov, Ph.D.   28.03.2017 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Experimentální studium proudění tekutého helia 2017/2018 disertační práce 4F3 Dr. Marco La Mantia, Ph.D.   29.03.2017 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2017/2018 diplomová práce FKSM RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   22.05.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Scala-based Euphoria API 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.   11.05.2017 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Modulace signalizace a funkce savčích buněk nízkoteplotní plazmou 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Oleg Lunov, PhD.   05.04.2017 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Biodegradabilní materiály pro chirurgii připravené plazmovou sintrací 2017/2018 diplomová práce doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.   28.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Vliv diskretizace vyššího řádu na simulaci velkých vírů 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
Výsledky 1-50 z 16959 1 2 3 4 5 ... 340 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK