Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 261)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Klimaticky podmíněné posuny vegetačních pásem 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Teplotní charakteristiky planetárních atmosfér a role radiačně aktivních plynů 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Chytré magnetické molekuly vázané na funkční nanočástice 2017/2018 bakalářská práce F, FAF, FOF, FOFA doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   20.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optimalize přípravy nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF Ing. Barbora Vondráčková   24.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Konečně aditivní míry a jejich rozklady 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Marek Cúth, Ph.D.   20.03.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Lipschitzovsky volné prostory 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Marek Cúth, Ph.D.   20.03.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Teoretické modelování katalytického mechanizmu enzymů opravy DNA (DNA repair) 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D.   29.03.2017 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Studium hydratovaných a dehydratovaných halloysitů interkalovaných porfyriny a léčivy metodami molekulárních simulací. 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.   31.03.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Dynamické povrchové napětí v taveninách polymerů 2017/2018 disertační práce 4F3 RNDr. Josef Jůza, CSc.   31.03.2017 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Porozumění mechanismům vnášení DNA do živých buněk pomocí pokročilých fluorescenčních technik 2017/2018 disertační práce 4F4 Piotr Jurkiewicz, PhD.   05.04.2017 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Vliv oxidačního stresu na pro-apoptotickou aktivitu Baxu: studium pomocí fluorescence jednotlivých molekul 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Radek Šachl, PhD.   05.04.2017 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Funkcionalizace nanočástic pro biomedicínské aplikace 2017/2018 disertační práce 4F5 doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.   12.04.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vyhodnocení úspěšnosti regionálního klimatického modelu ve vysokém rozlišení 2017/2018 projekt FMK Mgr. Michal Belda, Ph.D.   20.04.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Aktivované Kortewegovy tekutiny 2017/2018 disertační práce 4F11 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.   27.04.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Modelování vlivu změn využití zemského povrchu na regionální klima 2017/2018 bakalářská práce FOF Mgr. Michal Belda, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Liénardova věta 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   16.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Detekční a fyzikkální vlastnosti vnitřního dráhového detektoru ATLAS. 2017/2018 disertační práce RNDr. Peter Kodyš, CSc.   24.04.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Analýza mikrostruktury submikronových samonosných tenkých vrstev 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   03.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Spojité singulární rostoucí funkce 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.   15.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Biodegradabilní materiály pro chirurgii připravené plazmovou sintrací 2017/2018 diplomová práce doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.   28.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail O rovnici div u=f 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.   25.05.2011 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Scala-based Euphoria API 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.   11.05.2017 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Simulace turbulence v konvektivní mezní vrstvě atmosféry 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   01.09.2015 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Automatická detekce špiček antropogenního původu v signálu geomagnetické observatoře GAN (Maledivy) 2017/2018 projekt RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.   13.04.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Chemické a dynamické studium vývoje galaxií 2017/2018 disertační práce prof. RNDr. Pavel Kroupa, Ph.D.   13.04.2017 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Vliv diskretizace vyššího řádu na simulaci velkých vírů 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Pokus o spolehlivé nalezení spektrální čar sekundáru v soustavě V1765 Cyg 2017/2018 projekt FA prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. skrytý 28.03.2017 10.05.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Komplexifikace normovaných prostorů 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.   15.05.2015 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail HADES@FAIR - studium vlastností hadronů v médiu 2017/2018 disertační práce RNDr. Andrej Kugler, CSc.   26.04.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF, FOFA RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   17.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Stochastické modelování dynamiky elektrických obvodů obsahujících Josephsonův spoj 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   17.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Molekulární magnety vázané na funkční nanočástice 2017/2018 bakalářská práce F, FAF, FOF, FOFA doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   21.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Příprava a charakterizace nanostruktur ZnO s využitím iontových svazků a rastrující sondy 2017/2018 disertační práce 4F5 Ing. Jan Grym, Ph.D.   20.03.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Excitonová anihilace v 2D spektrech 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   21.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Přirozené stárnutí a rané pricipitační stadia v Al a Mg slitinách 2017/2018 disertační práce 4F3 doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   22.03.2017 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium procesů při adsorpci molekul na pasivovaných površích křemíku pomocí STM 2017/2018 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   22.03.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Štěpení singletních excitonů v organických polovodičích pro solární články 2017/2018 disertační práce 4F3, 4F4 RNDr. Jiří Pfleger, CSc.   29.03.2017 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Experimentální studium proudění tekutého helia 2017/2018 disertační práce 4F3 Dr. Marco La Mantia, Ph.D.   29.03.2017 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Modulace signalizace a funkce savčích buněk nízkoteplotní plazmou 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Oleg Lunov, PhD.   05.04.2017 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Vliv městského tepelného ostrova na tvorbu aerosolů 2017/2018 bakalářská práce FOF Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   03.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2017/2018 diplomová práce FKSM RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   22.05.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vývoj QM/QM metod pro přesný popis komplexních systémů 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.   19.03.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Milan Dopita, Ph.D.   04.11.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Teorie akustooptického modulátoru 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.   03.06.2016 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření účinnosti generování druhé a třetí harmonické frekvence 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.   26.04.2016 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct 2017/2018 projekt RNDr. Milan Dopita, Ph.D.   27.04.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Propojení regionálního klimatického modelu s modelem chemicko-transportním 2017/2018 diplomová práce Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   03.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Klimatické klasifikace pro území České republiky 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Michal Žák, Ph.D.   03.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
Výsledky 1-50 z 16943 1 2 3 4 5 ... 339 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK