Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Modelování vývoje pískovcových bran. 2018/2019 bakalářská práce FOF, MOM Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   29.01.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   13.02.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Teorie a pozorování astronomických transientů 2018/2019 disertační práce 4F1 Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   29.01.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2 2018/2019 projekt FOF doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.   08.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2018/2019 diplomová práce FKSM RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   13.02.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Ultrarychlé scintilační materiály 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Bargmannovy prostory 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   19.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Technologie přípravy a fyzikální vlastnosti tenkovrstvých scintilátorů 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Zavedení elementárních funkcí pomocí diferenciálních rovnic 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   03.01.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Stationary fields in black-hole space-times 2017/2018 rigorózní práce 4F1 doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 16.02.2018 16.02.2018 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Laserová spektroskopie krystalického a nanokrystalického diamantu 2017/2018 rigorózní práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 19.12.2017 19.12.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO 2017/2018 disertační práce 4F13 Ing. Jan Grym, Ph.D.   25.03.2015 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Stochastic Equations with Time-Correlated Noise and Their Applications 2017/2018 disertační práce 4M9 prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.   25.04.2015 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Barevnost grafů velkého maximálního stupně 2017/2018 diplomová práce doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.   22.02.2015 Ne Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Biomimetické materiály na bázi grafenu pro sběr světelné energie 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   15.04.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Study of crystalline materials containing nano-particles using RBS-channeling 2017/2018 disertační práce 4F3 RNDr. Anna Macková, Ph.D.   06.03.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Materiály na bázi aluminidů železa, připravené metodou "spark plasma sintering" 2017/2018 disertační práce 4F3 prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Úloha metabolických nákladů v neuronálním kódování 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.   07.03.2016 Ne Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (32-FGUAV) MFF
detail Vizualizace teplotního vývoje planet a měsíců 2017/2018 projekt RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Advanced Linked Data Fragments in Web of Data 2017/2018 diplomová práce ISS Mgr. Jan Michelfeit   20.11.2014 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Světelné nekonečno v teleskopu 2017/2018 diplomová práce Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.   07.10.2014 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Srovnání skupinových simulací regionálních modelů pro současné klima v Evropě 2017/2018 projekt FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   14.10.2014 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Automatické rozpoznání a vytváření zkratek slov 2017/2018 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   20.11.2014 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Lévy-Steinitzova věta o přerovnávání řad 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.   30.09.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Optická spektra a stochastické procesy v molekulách 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   02.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analýza rozdělení disperzních částic v nerovnovážně utuhnutých hliníkových slitinách 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   08.03.2016 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Doba života mionu 2017/2018 bakalářská práce FAF, FMU2ZV, FOF Ing. Vít Vorobel, Ph.D.   03.04.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Množinová řešení Yang-Baxterovy rovnice 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.   18.12.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Kompaktifikace topologických prostorů 2017/2018 diplomová práce Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.   01.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Charakterizace dynamických excitací spinových vortexů v tenkých magnetických nanodiscích 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium vlastností materiálů připravených metodou "spark plasma sintering" 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Tání dvoušroubovice DNA obsahující methylovaný CpG motiv 2017/2018 bakalářská práce FAF Mgr. Václav Římal Hana Bušková 19.09.2017 30.10.2017 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Zjednodušené verze šachů pro výuku hry 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Martin Pilát, Ph.D. skrytý 20.12.2017 22.12.2017 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Vibrační optická aktivita 3-aminoquinuclidinu 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Václav Profant, Ph.D. skrytý 18.02.2017 18.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Příspěvek k dokončení studie hmotné čtyřhvězdy V649 Cas 2017/2018 projekt FA prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. skrytý 04.04.2017 03.10.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Pozadí sluneční koróny 2017/2018 projekt FA Jaroslav Dudík skrytý 18.09.2017 19.09.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Optimalizace mravenčí kolonií 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. skrytý 26.09.2017 17.10.2017 Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Generátor nanotrubiček 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Martin Mareš, Ph.D. skrytý 15.12.2017 18.12.2017 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Percepční učení a Ideální Bayesovký pozorovatel při zrakovém vyhledávání 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. skrytý 29.01.2018 29.01.2018 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Výběrové kvantily pro diskrétní rozdělení 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. skrytý 14.09.2017 11.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Poissonovo rozdělení s nadbytečnými nulami 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. skrytý 25.09.2017 10.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. skrytý 13.09.2017 09.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Historické experimenty a jejich analogie jako součást fyzikálního vzdělávání na středních školách 2017/2018 bakalářská práce FMUZV RNDr. Mgr. et Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. skrytý 23.10.2017 24.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Návrh detektoru UV záření pro aplikaci na družici ve slunečním větru 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. skrytý 16.10.2017 03.11.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium vlastností slitiny Al-Mg-Sc-Zr během tepelného zpracování 2017/2018 projekt FOF RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D. skrytý 15.10.2017 20.10.2017 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Strojové učení pro monitorování počítačových clusterů 2017/2018 diplomová práce Mgr. Martin Pilát, Ph.D. skrytý 11.01.2018 16.01.2018 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Edgeworthův rozvoj 2017/2018 diplomová práce MPMSE Ing. Marek Omelka, Ph.D. skrytý 16.09.2016 10.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Komplexní algebraické křivky 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.   13.10.2015 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Teorie řízení a Dedekindovsky konečné okruhy 2017/2018 diplomová práce doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.   08.10.2015 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
Výsledky 1-50 z 17343 1 2 3 4 5 ... 347 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK