Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 263)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Klimaticky podmíněné posuny vegetačních pásem 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Teplotní charakteristiky planetárních atmosfér a role radiačně aktivních plynů 2018/2019 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Zdroj pikosekundových optických pulzů ve střední infračervené oblasti 2017/2018 disertační práce 4F6 Ondřej Novák skrytý 27.04.2017 20.09.2017 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Příspěvek k teorii nízkoenergetických reaktivních srážek záporných iontů. 2017/2018 disertační práce 4F1 doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. skrytý 20.04.2017 20.09.2017 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Vývoj QM/QM metod pro přesný popis komplexních systémů 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.   19.03.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Automatická detekce špiček antropogenního původu v signálu geomagnetické observatoře GAN (Maledivy) 2017/2018 projekt RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.   13.04.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Umělá inteligence a herní strategie v deskové hře Carcassonne 2017/2018 bakalářská práce IOI RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. skrytý 14.09.2017 19.09.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Pozadí sluneční koróny 2017/2018 projekt FA Jaroslav Dudík skrytý 18.09.2017 19.09.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail PuppetWars: Programovací 2D střílečka 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Martin Pilát, Ph.D. skrytý 22.09.2017 22.09.2017 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Buffonova úloha o jehle a její zobecnění 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. skrytý 16.09.2017 23.09.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail A Calibrated Real-World Colour Picker for Augmented Reality Applications 2017/2018 diplomová práce IPGVPH doc. Alexander Wilkie, Dr. skrytý 11.09.2017 11.09.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Testování ekvivalence a noninferiority 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. skrytý 20.09.2017 24.09.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail On the fastest path in the pedestrian flow problem 2017/2018 2016/2017 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. skrytý 12.07.2017 12.07.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Useknutá data a stochastické rezervování škod 2017/2018 diplomová práce MFAPM RNDr. Michal Pešta, Ph.D. skrytý 14.07.2017 14.07.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Neuronální kódování feromonového signálu čichovým systémem motýla 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.   29.03.2017 Ne Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (32-FGUAV) MFF
detail Konečně aditivní míry a jejich rozklady 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Marek Cúth, Ph.D.   20.03.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Vyhodnocení úspěšnosti regionálního klimatického modelu ve vysokém rozlišení 2017/2018 projekt FMK Mgr. Michal Belda, Ph.D.   20.04.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce) 2017/2018 diplomová práce F, FKML, FKSM, FMOD, FMPMF, FMPMFT, FOOE, FTF, MMFT, MMFTA, MNVM, MVFT RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   17.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Numerická integrace po částech polynomiálních funkcí na sítích typu "non-matching" 2017/2018 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   01.09.2015 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Vzdálenost k blízkým galaxiím 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D.   18.06.2013 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Stochastický transport částic v nehomogenních nano-kanálcích 2017/2018 diplomová práce RNDr. Miroslav Kotrla, CSc.   22.09.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nanočástice oxidu ceru pro biomedicínské aplikace 2017/2018 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.   07.07.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Hierarchické matice 2017/2018 bakalářská práce MOM prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.   13.07.2017 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Studium elektrochemických procesů na rozhraní polovodič-elektrolyt 2017/2018 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.   19.09.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Aktivita blesků v Česku v oblastech MSC 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Michal Žák, Ph.D.   03.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vícekriteriální a robustní zobecnění úlohy prodavače novin 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. skrytý 14.06.2017 24.06.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Pravděpodobnost na střední škole 2017/2018 diplomová práce RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. skrytý 10.07.2017 18.09.2017 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Fitování kružnice pro dvojrozměrná data zatížená chybami měření metodami nejmenších čtverců 2017/2018 projekt MVM RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. skrytý 22.09.2017 22.09.2017 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Vlastnosti klasických operátorů harmonické analýzy, sobolevských vnoření a operátoru stop na prostorech funkcí s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání 2017/2018 disertační práce prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. skrytý 18.02.2017 20.09.2017 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Počítačové modelování vnitřního ucha, sluchového nervu a kochleárního implantátu 2017/2018 disertační práce prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. skrytý 25.04.2017 20.09.2017 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Laboratorní pozorování optických a elektrických vlastností prachových zrn 2017/2018 disertační práce 4F2 doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. skrytý 15.03.2017 20.09.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Výzkum mikrostruktury nových slitin s vysokou entropií 2017/2018 disertační práce 4F3 doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 22.03.2017 20.09.2017 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Modulace signalizace a funkce savčích buněk nízkoteplotní plazmou 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Oleg Lunov, PhD. skrytý 05.04.2017 20.09.2017 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Role třecích sil v adaptivní regulaci depolymerizace mikrotubulů 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. skrytý 29.03.2017 20.09.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium a vývoj svazků palivových článků s polymerní membránou 2017/2018 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 22.03.2017 20.09.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Řízení nelineárně-optických jevů v pevných látkách pomocí pole ultrakrátkých laserových pulzů 2017/2018 disertační práce 4F6 RNDr. Martin Kozák, Ph.D. skrytý 25.04.2017 20.09.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Chemické a dynamické studium vývoje galaxií 2017/2018 disertační práce prof. RNDr. Pavel Kroupa, Ph.D. skrytý 13.04.2017 20.09.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Webová aplikace pro výuku objemů a povrchů těles na středních školách 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. skrytý 30.06.2017 30.06.2017 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Nerovnosti pro korelace v gaussovských vektorech 2017/2018 diplomová práce MPMSE Ing. František Matúš, CSc.   29.09.2010 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vlastnosti komutování funktorů Ext 2017/2018 diplomová práce MSTR Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.   10.10.2016 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Bendersova dekompozice v optimalizaci 2017/2018 bakalářská práce MFMAT, MOM RNDr. Martin Branda, Ph.D.   29.09.2016 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail O rovnici div u=f 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.   25.05.2011 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Milan Dopita, Ph.D.   04.11.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2017/2018 diplomová práce FKSM RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   22.05.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Scala-based Euphoria API 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.   11.05.2017 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Biodegradabilní materiály pro chirurgii připravené plazmovou sintrací 2017/2018 diplomová práce doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.   28.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Vliv městského tepelného ostrova na tvorbu aerosolů 2017/2018 bakalářská práce FOF Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   03.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Vliv diskretizace vyššího řádu na simulaci velkých vírů 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
Výsledky 1-50 z 17046 1 2 3 4 5 ... 341 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK