Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Bargmannovy prostory 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   19.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2 2018/2019 projekt FOF doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.   08.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Molekulární magnety vázané na funkční nanočástice 2017/2018 bakalářská práce F, FAF, FOF, FOFA doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   21.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Učitelský dialogový systém 2017/2018 ročníková práce Mgr. Silvie Cinková, Ph.D.   28.03.2017 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Teplotní charakteristiky planetárních atmosfér a role radiačně aktivních plynů 2017/2018 bakalářská práce FOF Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   10.05.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Měření ultrakrátkých laserových pulzů metodou SPIDER 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   01.10.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Excitonová anihilace v 2D spektrech 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   21.03.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Přepínání spinových stavů v magnetických molekulách 2017/2018 projekt F, FAF, FOF, FOFA doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   22.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vliv slabě formulovaných Dirichletových okrajových podmínek na přesnost řešení rovnic konvekce-difúze 2017/2018 diplomová práce MNVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.   01.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Geometrické objekty v Kasparovově K-teorii 2017/2018 diplomová práce MAA, MSTRA doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   11.11.2016 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Princip kompaktnosti 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.   16.11.2016 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Nástroj pro vytváření obsahu Wikidata 2017/2018 bakalářská práce doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.   11.11.2016 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Srovnání modelů tvorby polymerních sítí 2017/2018 diplomová práce FKSM Ján Šomvársky, CSc.   02.10.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium vlivu inertního plynu na doutnavý výboj v kyslíku 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.   02.06.2016 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Cauchyho-Davenportova věta a něco k tomu 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.   24.09.2016 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Příprava core-shell nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje 2017/2018 bakalářská práce FOF Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.   23.08.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium defektů v pevných látkách metodou pozitronové anihilace při nízkých teplotách 2017/2018 diplomová práce FKSM doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Mikrostrukturované hydrogely pro medicinální aplikace 2017/2018 disertační práce 4F4 Ing. Miroslava Dušková - Smrčková, Dr.   08.04.2016 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Pokus o spolehlivé nalezení spektrální čar sekundáru v soustavě V1765 Cyg 2017/2018 projekt FA prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. skrytý 28.03.2017 10.05.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Studie proveditelnosti převodu programu SPEFO na redukci lineárních spekter 2017/2018 projekt I doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 22.09.2017 25.09.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Měření gravitační konstanty ve výuce na MFF UK 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 07.10.2017 13.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Heterogenní nanočástice kov-plazmový polymer přípravované pomocí plynových agregačních zdrojů 2017/2018 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 25.09.2017 01.10.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Srážkově radiativní model nízkoteplotního plazmatu 2017/2018 diplomová práce FPIP RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. skrytý 02.06.2016 03.11.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Optická odezva v tenkovrstvých izolantech na bázi perovskitových oxidů 2017/2018 disertační práce 4F3 Marina Tjunina skrytý 31.03.2017 20.09.2017 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO 2017/2018 disertační práce 4F13 Ing. Jan Grym, Ph.D.   25.03.2015 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Stochastic Equations with Time-Correlated Noise and Their Applications 2017/2018 disertační práce 4M9 prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.   25.04.2015 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Barevnost grafů velkého maximálního stupně 2017/2018 diplomová práce doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.   22.02.2015 Ne Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Biomimetické materiály na bázi grafenu pro sběr světelné energie 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   15.04.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Study of crystalline materials containing nano-particles using RBS-channeling 2017/2018 disertační práce 4F3 RNDr. Anna Macková, Ph.D.   06.03.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Materiály na bázi aluminidů železa, připravené metodou "spark plasma sintering" 2017/2018 disertační práce 4F3 prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Úloha metabolických nákladů v neuronálním kódování 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.   07.03.2016 Ne Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (32-FGUAV) MFF
detail Vizualizace teplotního vývoje planet a měsíců 2017/2018 projekt RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Advanced Linked Data Fragments in Web of Data 2017/2018 diplomová práce ISS Mgr. Jan Michelfeit   20.11.2014 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Světelné nekonečno v teleskopu 2017/2018 diplomová práce Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.   07.10.2014 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Srovnání skupinových simulací regionálních modelů pro současné klima v Evropě 2017/2018 projekt FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   14.10.2014 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Automatické rozpoznání a vytváření zkratek slov 2017/2018 ročníková práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.   20.11.2014 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Lévy-Steinitzova věta o přerovnávání řad 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.   30.09.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Optická spektra a stochastické procesy v molekulách 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   02.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analýza rozdělení disperzních částic v nerovnovážně utuhnutých hliníkových slitinách 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   08.03.2016 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Doba života mionu 2017/2018 bakalářská práce FAF, FMU2ZV, FOF Ing. Vít Vorobel, Ph.D.   03.04.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Kompaktifikace topologických prostorů 2017/2018 diplomová práce Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.   01.05.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Charakterizace dynamických excitací spinových vortexů v tenkých magnetických nanodiscích 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium vlastností materiálů připravených metodou "spark plasma sintering" 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Vibrační optická aktivita 3-aminoquinuclidinu 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Václav Profant, Ph.D. skrytý 18.02.2017 18.10.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Useknutá data a stochastické rezervování škod 2017/2018 diplomová práce MFAPM RNDr. Michal Pešta, Ph.D. skrytý 14.07.2017 14.07.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Příspěvek k dokončení studie hmotné čtyřhvězdy V649 Cas 2017/2018 projekt FA prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. skrytý 04.04.2017 03.10.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Energetické spektrum a chemické složení kosmického záření 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Dalibor Nosek, Dr. skrytý 04.10.2017 14.11.2017 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Pozadí sluneční koróny 2017/2018 projekt FA Jaroslav Dudík skrytý 18.09.2017 19.09.2017 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
Výsledky 1-50 z 17238 1 2 3 4 5 ... 345 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK