Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail bez názvu     01.11.2007 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Modelování vývoje pískovcových bran. 2018/2019 bakalářská práce FOF, MOM Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   29.01.2018 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   13.02.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Teorie a pozorování astronomických transientů 2018/2019 disertační práce 4F1 Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   29.01.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Zavedení elementárních funkcí pomocí diferenciálních rovnic 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   03.01.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Technologie přípravy a fyzikální vlastnosti tenkovrstvých scintilátorů 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ultrarychlé scintilační materiály 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   16.02.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Bargmannovy prostory 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   19.10.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2018/2019 diplomová práce FKSM RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.   13.02.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2 2018/2019 projekt FOF doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.   08.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Výběrové kvantily pro diskrétní rozdělení 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. skrytý 14.09.2017 11.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Polarizační závislosti v Ramanově spektroskopii a SERS 2017/2018 projekt Mgr. Martin Šubr   17.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Tání dvoušroubovice DNA obsahující methylovaný CpG motiv 2017/2018 bakalářská práce FAF Mgr. Václav Římal Hana Bušková 19.09.2017 30.10.2017 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Optimální rizikově senzitivní řízení v radikálních řetězcích 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Petr Dostál, Ph.D.   02.10.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Matematické modelování silných pohybů půdy pro vybrané zemětřesení 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.   15.04.2015 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Nanokompozitní vrstvy pro biolékařské aplikace 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   26.09.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Generování plánovacích modelů 2017/2018 diplomová práce IUI, IUIA prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.   09.11.2008 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Nerovnosti pro korelace v gaussovských vektorech 2017/2018 diplomová práce MPMSE Ing. František Matúš, CSc.   29.09.2010 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Analýza a detekce iontů s vysokou účinností 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.   21.05.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   22.09.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení úlohy div u = f v oblastech s nekompaktní hranicí 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.   17.09.2014 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.   09.05.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium vlastností materiálů připravených metodou "spark plasma sintering" 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Charakterizace dynamických excitací spinových vortexů v tenkých magnetických nanodiscích 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2013 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analýza rozdělení disperzních částic v nerovnovážně utuhnutých hliníkových slitinách 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   08.03.2016 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Polovodičové detektory rtg a gama záření detekující záření o vyšších energiích 2017/2018 diplomová práce FJF, FKSM, FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   21.06.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Lévy-Steinitzova věta o přerovnávání řad 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.   30.09.2017 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Optická spektra a stochastické procesy v molekulách 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   02.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Srovnání skupinových simulací regionálních modelů pro současné klima v Evropě 2017/2018 projekt FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   14.10.2014 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Advanced Linked Data Fragments in Web of Data 2017/2018 diplomová práce ISS Mgr. Jan Michelfeit   20.11.2014 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Materiály na bázi aluminidů železa, připravené metodou "spark plasma sintering" 2017/2018 disertační práce 4F3 prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Study of crystalline materials containing nano-particles using RBS-channeling 2017/2018 disertační práce 4F3 RNDr. Anna Macková, Ph.D.   06.03.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO 2017/2018 disertační práce 4F13 Ing. Jan Grym, Ph.D.   25.03.2015 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Doba života mionu 2017/2018 bakalářská práce FAF, FMU2ZV, FOF Ing. Vít Vorobel, Ph.D.   03.04.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Úloha metabolických nákladů v neuronálním kódování 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.   07.03.2016 Ne Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (32-FGUAV) MFF
detail Biomimetické materiály na bázi grafenu pro sběr světelné energie 2017/2018 disertační práce 4F4 RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.   15.04.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optimalizace tvaru rozptylového členu pro kalibrační komoru UHV etalonu 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Martin Jeřáb, Ph.D.   01.06.2016 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail KK-Fredoholmovy operátory v symplektické geometrii 2017/2018 disertační práce M2, 4M2, 4M2A doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   23.06.2015 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Růst epitaxního grafénu na SiC a charakterizace růstového prostředí 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   24.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Metoda elektrické impedanční tomografie 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   06.10.2015 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Komplexní algebraické křivky 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.   13.10.2015 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Studium porfyrinů pomocí nukleární magnetické rezonance 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   15.10.2015 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vícerozměrné Moebiovy transformace a fraktály 2017/2018 bakalářská práce MOM Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.   26.09.2016 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Bezpečnostní analýza frameworku WordPress 2017/2018 bakalářská práce I RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.   03.11.2015 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Milan Dopita, Ph.D.   04.11.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Mikrostrukturované hydrogely pro medicinální aplikace 2017/2018 disertační práce 4F4 Ing. Miroslava Dušková - Smrčková, Dr.   08.04.2016 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Molekulové klastry jako nano-reaktory: chemická fyzika na molekulární úrovni 2017/2018 disertační práce 4F4 doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.   08.04.2016 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod 2017/2018 rigorózní práce MNVM doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. skrytý 18.01.2018 18.01.2018 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Percepční učení a Ideální Bayesovký pozorovatel při zrakovém vyhledávání 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. skrytý 29.01.2018 29.01.2018 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
Výsledky 1-50 z 17343 1 2 3 4 5 ... 347 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK