Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Matematické modelování silných pohybů půdy pro vybrané zemětřesení 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.   15.04.2015 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Studium precipitačních procesů ve slitině na bázi Al-Sc. 2011/2012 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc.   01.10.2011 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Automatická konverze dat z japonských seismických sítí K-NET a KiK-NET 2018/2019 projekt FOF doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Ruzne pristupy k rozkladu tensorovych soucinu representaci Lieovych algeber 2016/2017 diplomová práce MSTR doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.   25.04.2007 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích 2013/2014 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Analýza mikrostruktury submikronových samonosných tenkých vrstev 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   03.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Generování plánovacích modelů 2017/2018 diplomová práce IUI, IUIA prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.   09.11.2008 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Studium modelových systémů kov/oxid metodou RHEED a metodami elektronových spektroskopií 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium morfologie a transportu náboje v kompozitních vrstvách 2009/2010 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Generace a studium výbojového plazmatu v proudícím prostředí 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.   27.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Řešené úlohy z mechaniky 2009/2010 bakalářská práce FMUZV, FOF RNDr. Dana Mandíková, CSc.   17.09.2009 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Zdroje vysokoenergetického kosmického záření 2018/2019 diplomová práce FJF RNDr. Dr. Dalibor Nosek   04.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Urychlování částic kosmického záření 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Dr. Dalibor Nosek   04.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium interakce dvou křemenných oscilátorů v kvantové kapalině 2009/2010 diplomová práce FKSM prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.   14.10.2009 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Analýza měrného tepla intermetalických sloučenin v nízkoteplotním oboru 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.   16.03.2010 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Konstrukce a odhady chyb speciálních typů kvadraturních formulí 2010/2011 disertační práce 4M6 doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc. skrytý 12.04.2010 16.12.2010 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Correction of Invalid Trees with Respect to Regular Tree Grammars 2010/2011 2014/2015 disertační práce 4I2 doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. skrytý 26.04.2010 04.10.2010 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Studium modifikace povrchu křemíku iontovým svazkem pomocí STM 2011/2012 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium interakce uhlíku s vakancemi v ocelích 2018/2019 bakalářská práce F prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   27.06.2013 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Struktura samomalých modulů 2011/2012 diplomová práce MSTR doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.   10.09.2010 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Viroid ribozyme dynamics 2011/2012 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 10.03.2011 26.09.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Struktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery 2011/2012 disertační práce 4F4 RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.   15.03.2011 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Výzkum nových polymerních materiálů pro fotonické prvky 2011/2012 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc. skrytý 01.04.2011 27.09.2013 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Properties of large discrete objects 2010/2011 disertační práce 4I4 prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.   01.04.2011 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Studium adsorpce a růstu nanostruktur kovů na povrchu křemíku pomocí STM 2011/2012 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. skrytý 12.04.2011 05.10.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Hydrodynamika ve výuce fyziky: od supratekutosti po krevní oběh 2011/2012 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. skrytý 13.04.2011 26.09.2011 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studies of diffractive jet production in pp interactions at LHC 2010/2011 disertační práce 4F9 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.   19.04.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Information retrieval and navigation in audio-visual archives 2011/2012 2017/2018 disertační práce 4I3 doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. skrytý 06.06.2011 26.09.2011 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Hybridní automatický překlad 2010/2011 disertační práce 4I3 doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. skrytý 15.06.2011 26.09.2011 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Asociativní odtržení elektronu při reakcích záporných iontů H- a O- s molekulami CO a H2 2013/2014 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.   21.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   22.09.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení úlohy div u = f v oblastech s nekompaktní hranicí 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.   17.09.2014 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Analýza jádra kooperativních her 2011/2012 2012/2013 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. skrytý 30.09.2011 06.10.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Velké urychlovače částic 2011/2012 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   03.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Aplikace elektromagnetické teorie k navrhování a zjišťování geometrických parametrů difrakčních mřížek 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   03.10.2011 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Interakce antimikrobiálních peptidů a jejich analogů s modely buněčných membrán 2011/2012 diplomová práce FBCHF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D. skrytý 03.10.2011 10.11.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy 2011/2012 diplomová práce FKSM, FTF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   12.10.2011 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Fyzika top kvarku na D0 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.   26.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Princip inkluze a exkluze pro geometricky zadané množiny 2011/2012 diplomová práce MA doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D. skrytý 01.11.2011 01.11.2011 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Automatic refactoring of dynamic languages 2011/2012 diplomová práce I, II, ISS Mgr. David Hauzar, Ph.D.   10.01.2012 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Nanostrukturované vrstvy plasmových polymerů 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   14.03.2012 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail History and current state of recreational mathematics and its relation to serious mathematics 2012/2013 2015/2016 disertační práce 4M8 prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. skrytý 23.03.2012 26.09.2012 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Simulace procesů spojených s fotoionizací vody a DNA 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.   23.03.2012 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Simulace interakcí iontů s biomolekulami ve vodných roztocích 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.   23.03.2012 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Designing and testing of new metal nanosubstrates for biomolecular sensors based on surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy 2012/2013 2016/2017 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. skrytý 26.03.2012 26.09.2012 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy 2012/2013 diplomová práce FKSM, FTF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   27.03.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Isoperimetric problem, Sobolev spaces and the Heisenberg group 2012/2013 2017/2018 disertační práce 4M3 prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. skrytý 27.03.2012 26.09.2012 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Numerical solution of nonlinear differential equations with applications in fluid mechanics 2011/2012 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 18.04.2012 26.09.2012 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Certain geometric properties of self-affine fractals 2011/2012 disertační práce 4M2 prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. skrytý 18.04.2012 26.09.2012 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
Výsledky 1-50 z 18133 1 2 3 4 5 ... 363 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK