Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Matematické modelování silných pohybů půdy pro vybrané zemětřesení 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.   15.04.2015 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Studium precipitačních procesů ve slitině na bázi Al-Sc. 2011/2012 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc.   01.10.2011 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Ruzne pristupy k rozkladu tensorovych soucinu representaci Lieovych algeber 2016/2017 diplomová práce MSTR doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.   25.04.2007 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Nanokompozitní vrstvy pro biolékařské aplikace 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   26.09.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích 2013/2014 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium defektů v pevných látkách metodou pozitronové anihilace při nízkých teplotách 2017/2018 diplomová práce FKSM doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium modelových systémů kov/oxid metodou RHEED a metodami elektronových spektroskopií 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium morfologie a transportu náboje v kompozitních vrstvách 2009/2010 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Generace a studium výbojového plazmatu v proudícím prostředí 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.   27.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Řešené úlohy z mechaniky 2009/2010 bakalářská práce FMUZV, FOF RNDr. Dana Mandíková, CSc.   17.09.2009 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle 2009/2010 diplomová práce FJF RNDr. Peter Kodyš, CSc.   20.09.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium interakce dvou křemenných oscilátorů v kvantové kapalině 2009/2010 diplomová práce FKSM prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.   14.10.2009 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Plastická deformace tenkých vrstev Pd dopovaných vodíkem 2015/2016 bakalářská práce F doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   24.09.2013 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Analýza měrného tepla intermetalických sloučenin v nízkoteplotním oboru 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.   16.03.2010 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Konstrukce a odhady chyb speciálních typů kvadraturních formulí 2010/2011 disertační práce 4M6 doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc. skrytý 12.04.2010 16.12.2010 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Datové struktury 2010/2011 disertační práce 4I1 doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. skrytý 23.04.2010 18.11.2010 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Correction of Invalid Trees with Respect to Regular Tree Grammars 2010/2011 2014/2015 disertační práce 4I2 doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. skrytý 26.04.2010 04.10.2010 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikusinského operační kalkulus 2010/2011 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   27.04.2010 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Studium modifikace povrchu křemíku iontovým svazkem pomocí STM 2011/2012 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Struktura samomalých modulů 2011/2012 diplomová práce MSTR doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.   10.09.2010 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Nerovnosti pro korelace v gaussovských vektorech 2017/2018 diplomová práce MPMSE Ing. František Matúš, CSc.   29.09.2010 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Testování křemíkových detektorů 2010/2011 projekt FOF RNDr. Peter Kodyš, CSc.   01.10.2010 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Analyza - DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle 2010/2011 diplomová práce FJF RNDr. Peter Kodyš, CSc.   01.10.2010 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vliv slabě formulovaných Dirichletových okrajových podmínek na přesnost řešení rovnic konvekce-difúze 2017/2018 diplomová práce MNVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.   01.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů 2016/2017 diplomová práce ISS, ITI, MPMSE doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.   23.11.2010 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Studium vlivu spin-orbitální interakce v pevných látkách 2012/2013 bakalářská práce FOF RNDr. Karel Carva, Ph.D.   12.03.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Viroid ribozyme dynamics 2011/2012 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 10.03.2011 26.09.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Struktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery 2011/2012 disertační práce 4F4 RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.   15.03.2011 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Výzkum nových polymerních materiálů pro fotonické prvky 2011/2012 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc. skrytý 01.04.2011 27.09.2013 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Properties of large discrete objects 2010/2011 disertační práce 4I4 prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.   01.04.2011 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Studium adsorpce a růstu nanostruktur kovů na povrchu křemíku pomocí STM 2011/2012 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. skrytý 12.04.2011 05.10.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Hydrodynamika ve výuce fyziky: od supratekutosti po krevní oběh 2011/2012 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. skrytý 13.04.2011 26.09.2011 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Symplectic spin geometry 2010/2011 disertační práce 4M2 doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   18.04.2011 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Studies of diffractive jet production in pp interactions at LHC 2010/2011 disertační práce 4F9 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.   19.04.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Investigation of monomolecular organic layers and their interaction with atmospheric oxidants and pollutants 2011/2012 2014/2015 disertační práce 4F4 prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. skrytý 21.04.2011 26.09.2011 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Hybridní automatický překlad 2010/2011 disertační práce 4I3 doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. skrytý 15.06.2011 26.09.2011 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Asociativní odtržení elektronu při reakcích záporných iontů H- a O- s molekulami CO a H2 2013/2014 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.   21.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   22.09.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení úlohy div u = f v oblastech s nekompaktní hranicí 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.   17.09.2014 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Analýza jádra kooperativních her 2011/2012 2012/2013 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. skrytý 30.09.2011 06.10.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Velké urychlovače částic 2011/2012 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   03.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Aplikace elektromagnetické teorie k navrhování a zjišťování geometrických parametrů difrakčních mřížek 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   03.10.2011 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Interakce antimikrobiálních peptidů a jejich analogů s modely buněčných membrán 2011/2012 diplomová práce FBCHF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D. skrytý 03.10.2011 10.11.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy 2011/2012 diplomová práce FKSM, FTF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   12.10.2011 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Analyza - DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle 2011/2012 diplomová práce FJF RNDr. Peter Kodyš, CSc.   13.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Fyzika top kvarku na D0 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.   26.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Automatic refactoring of dynamic languages 2011/2012 diplomová práce I, II, ISS Mgr. David Hauzar, Ph.D.   10.01.2012 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Nanostrukturované vrstvy plasmových polymerů 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   14.03.2012 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.   09.05.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
Výsledky 1-50 z 17186 1 2 3 4 5 ... 344 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK