Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 330)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail "Studium elementárních procesů probíhajících v nízkoteplot- ním plazmatu při středních tlacích" 1996/1997 diplomová práce F prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. skrytý 31.05.1995 31.10.1995 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Progresivní splácení hypotéčního úvěru" KPMS, ved.: RNDr. J. Zichová, Dr. 1997/1998 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Středoškolská astronomie na WWW vedoucí DP - dr.M. WOLF - AÚ - 1996 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 29.11.1996 29.11.1996 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail "Lokální polynomické vyrovnávání" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Statistické metody v tarifování 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Ovládání lokálních počítačových sítí typu Novell v grafickém režimu - KVOF - RNDr. Libor Berný 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 13.11.1995 13.11.1995 () MFF
detail H. Poincaré a vznik speciální teorie relativity vedoucí DP - doc.RNDr. Jiří Langer,CSc. - KTF 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. skrytý 01.11.1997 01.11.1997 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail "Současné možnosti zajištění dlouhodobého výnosu z technický ch rezerv životního pojištění na českém kapitálovém trhu" ext?, ved.: Mgr. Pavel Šebek 1997/1998 diplomová práce MAT   skrytý 14.11.1997 14.11.1997 () MFF
detail Rozšiřitelný grafický stroj pro CASE nástroje KSI - Mgr. Štěpán Nadrchal 1997/1998 diplomová práce I prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Matematický model dvourozměrných kompozitů - jeho analýza a numerická realizace" KFK, ved.: Doc. RNDr. Jaroslav Haslinger,DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. skrytý 15.11.1996 15.11.1996 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Úlohy na skládání izometrií a metodická aplikace vedoucí DP-dr.I. MALECHOVÁ-KDM-1994 1995/1996 diplomová práce UMD   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Komprese obrazů obsahujících texty Doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. - KSI 1996/1997 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Implementace fraktální komprese obrazu KSVI - RNDr. Josef Pelikán 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Josef Pelikán skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail "Wavelety v numerické matematice". KNM, ved.: Doc.RNDr. Karel Najzar,CSc. 1997/1998 diplomová práce MAT doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 15.11.1996 15.11.1996 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Vliv parametrů matematického modelu neuronu na tvorbu sítě Doc. RNDr. Z. Hedrlín, CSc. 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 01.11.1995 01.11.1995 () MFF
detail Detekce historicky nové informace pomocí umělých neuronových sítí s modulární architekturou KSI - Mgr. Iveta Mrázová, CSc. 1997/1998 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Optimální portfolio s nekonečným horizontem KAM RNDr. Petr Lachout 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 () MFF
detail Cyklické grupy vedoucí DP - RNDr.Eva Nováková - KA 1997/1998 diplomová práce UMF Eva Nováková skrytý 11.11.1997 11.11.1997 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Aplikace metod funkcionální analýzy v lineárních problémech KMA, ved. prof.RNDr. Jaroslav Lukeš,DrSc. 1996/1997 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc. skrytý 01.11.1995 01.11.1995 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Reprezentace zlomků pro aplikace počítačového vidění v archeologii KSI - Mgr. Radim Halíř 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Mgr. Radim Halíř, Ph.D. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Stanovení hustoty toku hmotz v meteorickém roji Geminid 1958 -96 na základě pozorování ondřejovským meteorickým radarem Vedoucí DP: RNDr.Petr Pecina,Csc./ext./AÚ AV ČR/17.3.97 1997/1998 diplomová práce F dr. P Pecina skrytý 17.03.1997 17.03.1997 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Objektově orientované prostředky pro animaci simulačních pokusů RNDr. PhDr. Evžen Kindler, CSc. - KMLFM 1997/1998 diplomová práce I prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler skrytý 08.11.1996 08.11.1996 () MFF
detail Kvantová chemie a molekulová dynamika párů basí nukleových kyselin Vedoucí DP:Doc.Ing.Pavel Hobza,DrSc.,ext./1.3.95/ÚFCH AV ČR 1995/1996 diplomová práce F prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. skrytý 01.03.1995 01.03.1995 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Markovovy řetězce a systém bonusů 1995/1996 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Zpracování a rozpoznávání obrazové informace neuronovými a klasickými metodami Mgr. Iveta Mrázová - KSI 1997/1998 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Permutační a randomizované testy" KPMS, ved.: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Dynamika bezodtokového jezera-Ing.Miroslav Rudiš,DrSc. 1995/1996 diplomová práce UMF   skrytý 02.02.1995 02.02.1995 () MFF
detail Správa dat v prost.distr.sítě - KSI - Kopecký 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail "Spektroskopické studium role karotenoidů ve fotosyntéze" Vedoucí DP:doc.RNDr.Jan Hála,CSc.,KCHFO/15.11.95 1997/1998 diplomová práce F prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. skrytý 15.11.1995 15.11.1995 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Exciton transfer and physical properties of antenna systems of photosynthetic units 1998/1999 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Ivan Barvík, DrSc. skrytý 09.04.1999 23.04.1999 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Analýza metody konečných prvků pro problém optimálního rozložení materiálu 1997/1998 diplomová práce MVFT prof. Michal Kočvara, DrSc. skrytý 11.11.1997 11.11.1997 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail "Stochastická aproximace globálního minima" KPMS, ved.: Prof. RNDr. Václav Dupač,DrSc. 1996/1997 diplomová práce MAT prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc. skrytý 10.11.1995 10.11.1995 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Rozpoznávání proteinů s DNA. Analýza krystalografických databází a počítačové modelování" RNDr.B.Schneider,CSc.-ÚFCH AV ČR/4.11.97 1997/1998 diplomová práce F doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D. skrytý 04.11.1997 04.11.1997 () MFF
detail Zdroje motivace studentů ve výuce středoškolské fyziky vedoucí DP - prof.RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. - KDF 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc. skrytý 20.10.1997 20.10.1997 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail "Studium rozkladu metanu ve výboji" Prof.RNDr.Rudolf Hrach,DrSc.,KEVF/26.9.96 1996/1997 diplomová práce F prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. skrytý 26.09.1996 26.09.1996 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Výuka atomové a jaderné fyziky na střední škole Doc.RNDr. Zbyšek Trka, DrSc.- KJF vedoucí DP-doc.Z. TRKA-KJF-1994 1996/1997 diplomová práce UMF doc. RNDr. Zbyšek Trka, DrSc. skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Výzkum vícefázových slitin na bázi Al-Bi vedoucí DP-doc.P. VOSTRÝ-KFNT-1993 1995/1996 diplomová práce UMF P. Vostrý skrytý 12.11.1993 12.11.1993 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail "Alokace rizikových aktiv" KPMS, ved.:RNDr. M. Laušmanová 1997/1998 diplomová práce BM RNDr. Monika Laušmanová, CSc. skrytý 06.03.1998 06.03.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Eulerovo číslo vedoucí DP - dr.J. KOTTAS - KMA - 1996 1997/1998 diplomová práce UMF RNDr. Petr Tas skrytý 26.11.1996 26.11.1996 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Aktivní galaxie v rentgenovém oboru RNDr.V.Karas,CSc.-AÚ UK/7.11.97 1997/1998 diplomová práce F prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. skrytý 07.11.1997 07.11.1997 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Optické senzory s povrchovými plazmony Vedoucí DP:Ing.Jiří Homola,CSc.,ext./11.11.94/ÚRE AV ČR 1995/1996 diplomová práce F prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vlastnosti lichých izotopů ruthenia studované metodami záření gama Vedoucí DP:Prom.fyz.Milan Honusek,CSc.,ext./18.1.96 1996/1997 diplomová práce F prom.fyzik Milan Honusek, CSc. skrytý 18.01.1996 18.01.1996 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Zabezpečení terminálových relací v sítích WAN KSI - RNDr. Jan Pavelka, CSc. 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Jan Pavelka, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Možnosti využití hadronového kalorimetru experimentu ATLAS pro měření vnitřní struktury partonů Vedoucí DP:Prof.RNDr.Michal Suk,DrSc.,NC/10.3.95 1995/1996 diplomová práce F prof. RNDr. Michal Suk, DrSc. skrytý 10.03.1995 10.03.1995 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Přímá úměrnost a nepřímá úměrnost na základní škole vedoucí Dp - doc.RNDr.Oldřich Odvárko,DrSc. - KDM 1997/1998 diplomová práce UMF2 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. skrytý 26.11.1996 26.11.1996 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Numer. řešení modelů hydromagnetického dynama - vybrané pro blémy". ext., ved.: RNDr. Pavel Hejda,CSc. - Geofyz. ústav AV ČR 1995/1996 diplomová práce MAT RNDr. Pavel Hejda, CSc. skrytý 15.11.1994 15.11.1994 () MFF
detail Porovnání indexů kapitálového trhu KPMS, ved.: RNDr. Monika Laušmanová,CSc. 1997/1998 diplomová práce BM RNDr. Monika Laušmanová, CSc. skrytý 01.03.1996 01.03.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Řezy těles ve stereometrii-výukový program vedoucí DP-dr.J. KAŠPAR-KDM-1995 1996/1997 diplomová práce UMD RNDr. Jan Kašpar, CSc. skrytý 11.11.1995 11.11.1995 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Dědičnost a deduktivní databáze - KSI -doc. J. Pokorný 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail "Chování BiCG a CGS algoritmů". KNM, ved. doc.RNDr. J. Zítko,CSc. 1996/1997 diplomová práce MAT doc. RNDr. Jan Zítko, CSc. skrytý 01.11.1995 01.11.1995 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
Výsledky 1-50 z 20042 1 2 3 4 5 ... 401 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK