Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 330)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Magnus force acting upon a rotating sphere passing in an incompressible viscous flow 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc. Mgr. Dominik Beck 12.10.2017 16.10.2017 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Mathematical analysis of models arising in continuum mechanics with implicitly given rheology and boundary conditions 2015/2016 2018/2019 disertační práce 4F11 doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. skrytý 25.04.2015 25.09.2015 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Nanostrukturované povrchy pro biolékařské aplikace 2015/2016 2019/2020 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 02.11.2015 19.01.2016 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Robust feature curve detection in 3D surface models 2015/2016 2015/2016 rigorózní práce ISS   skrytý 03.11.2015 03.11.2015 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Comparison of Top trees implementations 2016/2017 2017/2018 diplomová práce IDMA Mgr. Vladan Majerech, Dr. skrytý 08.03.2017 29.03.2017 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Fyzikálně responzivní prvky ve virtuální realitě 2017/2018 bakalářská práce IPSS Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. skrytý 30.10.2017 30.10.2017 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Wilf-Type Classifications, Extremal and Enumerative Theory of Ordered Structures 2008/2009 2008/2009 rigorózní práce   skrytý 14.05.2009 14.05.2009 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Modeling of porous metal oxide layer growth in the anodization process 2015/2016 2016/2017 diplomová práce FMPMF RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D. skrytý 21.03.2016 15.04.2016 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Využití online platforem k zadávání a hodnocení práce žáků ve výuce matematiky na střední škole 2015/2016 2019/2020 disertační práce P4M8 doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. skrytý 19.05.2015 15.09.2015 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Pravděpodobnostní reasoning ontologií 2014/2015 disertační práce 4I2 doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. skrytý 20.04.2015 15.09.2015 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Material Models dor Distributed 3D Fabrication Processes 2015/2016 disertační práce 4I5 doc. Alexander Wilkie, Dr. skrytý 19.05.2015 15.09.2015 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Ground state investigations of Ce and U intermetallic compounds 2015/2016 2018/2019 disertační práce 4F3 RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. skrytý 10.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vibron states in cerium crystalline compounds 2015/2016 2020/2021 disertační práce P4F3 prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr. skrytý 10.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Deformation Behaviour of Advenced Magnesium and Aluminium Alloys 2007/2008 2007/2008 rigorózní práce   skrytý 01.11.2007 01.11.2007 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Metody pro nalezení nejlepší odpovědi s různými uživatelskými preferencemi 2007/2008 2007/2008 rigorózní práce   skrytý 29.01.2008 29.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mathematical Properties of Dependency Trees and their Application to Natural Language Syntax 2007/2008 2007/2008 rigorózní práce   skrytý 17.12.2007 17.12.2007 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Mechanické vlastnosti perspektivních materiálů 1995/1996 disertační práce F12 prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc. skrytý 01.10.1995 01.10.1995 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Metoda fiktivních oblastí pro numerické řešení úloh tvarové optimalizace 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Principles of Kind Parsing 2003/2004 2006/2007 disertační práce I2 prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. skrytý 01.10.2003 01.10.2003 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Komprese obrazu vedoucí DP-mgr.M. DLOUHÝ-ext.doktorand-1996 1997/1998 diplomová práce UMI   skrytý 22.11.1996 22.11.1996 () MFF
detail Sobolevovy prostory ve variačním počtu 1999/2000 disertační práce M3 prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Vyhledávání v textech pomocí neuronových sítí KSI - Doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Metody rekonstrukce rozsáhlých řídících systémů RNDr. Jan Pavelka, CSc. - KSI 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Jan Pavelka, CSc. skrytý 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Fyzikální experimenty s hypertextovou podporou vedoucí DP-dr.F. LUSTIG-KVOF-1996 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. skrytý 22.11.1996 22.11.1996 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail (DP)-Asymptotické chování řešení zobecněných 2D Navier-Stokesových rovnic 2000/2001 2000/2001 rigorózní práce MAT   skrytý 12.04.2001 12.04.2001 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Vývoj fyzikálních didaktických pomůcek v Čechách v letech 1882-1938 vedoucí DP-dr.J. FOLTA-N.T.Muzeum-ext.KDF 1995/1996 diplomová práce UMF   skrytý 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Monitoring of Transport Processes in Reconstituted Yeast Plasma Membrane Vesicles by Fluorescent Probes 1995/1996 2002/2003 disertační práce F4 doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc. skrytý 01.10.1995 01.10.1995 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Výpočet rezerv soukromého nemocenského pojištění 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Návrh a implementace překladače jazyků OCCAM II KSI - RNDr. Ing. Tomáš Rubač 1997/1998 diplomová práce I RNDr. Tomáš Rubač skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Užití diskriminační analýzy v tarifování" 1998/1999 diplomová práce MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. skrytý 13.10.1998 19.11.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Geometrické reprezentace grafů Doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. - KAM 1996/1997 diplomová práce I prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Component Definition Language 2003/2004 2003/2004 rigorózní práce   skrytý 04.03.2004 29.04.2004 () MFF
detail Syntactic Analysis in Machine Translation 2001/2002 2008/2009 disertační práce I3 doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Konkrétní polynomiální algoritmy pro problémy uzavřené na grafové minory. Doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc. 1998/1999 diplomová práce I   skrytý 12.10.1998 20.11.1998 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Příprava tenkých vrstev NEG a jejich studium metodami SIMS a XPS 2001/2002 2002/2003 diplomová práce F prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 06.02.2002 20.02.2002 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Measurement of Differential Cross-Sections in the ttbar -> l+jets Channel at sqrt(s)=1.96 TeV with the D0 Experiment at Fermilab 2003/2004 2008/2009 disertační práce F9 prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. skrytý 25.11.2003 25.11.2003 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Zdroje motivace studentů ve výuce středoškolské fyziky vedoucí DP - prof.RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. - KDF 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc. skrytý 20.10.1997 20.10.1997 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Space Complexity of Quantum Computation 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. skrytý 13.11.2000 13.11.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Detekce glob. závisostí a glob. optimal. kodu-KSI-Bednárek 1995/1996 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Modelování dějů v atmosféře na omezené oblasti 1997/1998 disertační práce F8 doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail dokt.pr.- Studium interakce plazmatu s povrchy pevných látek metodami počítačové fyziky 2002/2003 2002/2003 rigorózní práce   skrytý 28.06.2002 11.11.2003 () MFF
detail Agregační metody v matematickém programování 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Generování náhodného výběru s předepsanými vlastnostmi s aplikacemi v bankovnictví 2008/2009 2008/2009 rigorózní práce   skrytý 04.11.2008 04.11.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Studium nízkoteplotního plazmatu v magnetickém poli 1997/1998 2002/2003 disertační práce F2 prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. skrytý 01.10.1997 01.10.1997 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Pertubace kosmologických modelů Vedoucí DP:Prof.RNDr.Jiří Bičák,DrSc.,KTF/11.11.92 1996/1997 diplomová práce F prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. skrytý 11.11.1992 11.11.1992 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Dědičnost a deduktivní databáze - KSI -doc. J. Pokorný 1996/1997 diplomová práce I   skrytý 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Výukové programy pre špeciálnu eóriu relativity v systéme Famulus vedoucí DP-dr.L. DVOŘÁK-KTF-1993 1995/1996 diplomová práce UMF   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail "Doplňkové zdravotní pojištění" exter., Mgr. Josef Lukášek - Nationale Nederlanden 1997/1998 diplomová práce MAT   skrytý 14.11.1997 14.11.1997 () MFF
detail Exact Radiative Solutions in Einstein´s Theory 1999/2000 2004/2005 disertační práce F1 prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 11.04.2000 11.04.2000 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Gravitational pp-waves 1999/2000 2001/2002 disertační práce F1 prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
Výsledky 1-50 z 20105 1 2 3 4 5 ... 403 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK