Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Multi-frequency research of symbiotic binaries 2017/2018 2021/2022 disertační práce P4F1 doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 09.04.2018 27.09.2018 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Modelling Dependance Structures of Risks 2003/2004 disertační práce M5 Ing. Karel Sladký, CSc. skrytý 26.11.2003 26.11.2003 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (32-UTIAAV) MFF
detail Stochastické procesy se skoky a jejich aplikace ve finanční ekonometrii 2010/2011 disertační práce 4M5 prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. skrytý 03.05.2010 24.11.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vliv prostorového uspořádání neuronu na jeho aktivitu 2003/2004 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. skrytý 01.10.2003 10.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Assessment of dispersion corrected density functional methods. 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce FOF RNDr. Ota Bludský, CSc. skrytý 19.11.2010 11.02.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail A New Generation of Synthetic Oligonucleotide Analogs Usable in Antisense Strategy:Hybridization Properties and Stability of Complexes Formed with Their Natural DNA Counterparts 2001/2002 2004/2005 disertační práce F3 Ing. Ivan Rosenberg, CSc. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Určení parametrů rozdělení sezónních úhrnů srážek z proměnných ve volné atmosféře pomocí vícerozměrných statistických metod 2003/2004 2005/2006 diplomová práce MPMSE prof. RNDr. Radan Huth, DrSc. skrytý 01.10.2003 10.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Termodynamika Parrondova stroje 2016/2017 projekt FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   30.04.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Termodynamika Scullyho tepelných motorů 2017/2018 projekt FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   31.10.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Study of the relaxation into a stochastic limit cycle 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. skrytý 01.10.2013 21.10.2013 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Linked Data Integration 2012/2013 2012/2013 diplomová práce ISS RNDr. Tomáš Knap, Ph.D. skrytý 09.04.2013 12.04.2013 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Properties of function spaces and operators acting on them 2019/2020 2023/2024 disertační práce P4M3 doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc. skrytý 10.04.2019 17.07.2019 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Comparison of scan patterns in dynamic tasks 2012/2013 2016/2017 disertační práce 4I1 doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. skrytý 14.09.2012 26.09.2012 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace 2010/2011 2011/2012 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 10.09.2010 21.09.2010 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Modifikace textilních materiálů pomocí nerovnovážného plazmatu 2019/2020 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 01.04.2014 17.07.2019 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Příprava nanočástic přechodných kovů a jejich oxidů pomocí plynových agregačních zdrojů 2021/2022 2023/2024 diplomová práce FKSMP doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. skrytý 16.09.2021 29.09.2021 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mobilní telefon jako dálkoměr-hloubkoměr-pravítko 2008/2009 2008/2009 diplomová práce ISS prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. skrytý 15.10.2008 17.07.2009 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Studium fake-tau pozadí na experimentu ATLAS 2019/2020 2020/2021 diplomová práce FJF Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D. skrytý 05.09.2019 27.02.2020 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Numerické počítání s funkcemi pomocí Chebfun 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. skrytý 19.09.2014 31.10.2014 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Voľba kroku v metódach s lokálne ohraničeným krokom 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. skrytý 23.09.2016 14.10.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Inteligentní vyhledávání v databázích 3D objektů pomocí neuronových sítí 2019/2020 diplomová práce I, IDS, II, IML, IMLA, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   16.03.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail 3D tisk: reprodukce vzhledu lidské tváře 2019/2020 bakalářská práce FAF, I, IOI, IOIA, IPSS, ISDI, MAT, MMIB, MMIT, MMITA, MOM, MOMA doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   13.04.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Integration of the Corona renderer into the Cinema 4D software 2014/2015 bakalářská práce IOI doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. skrytý 03.04.2015 04.04.2015 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail On The Aspects of AdS/CFT Duality 2015/2016 2020/2021 disertační práce P4F9 Mgr. Martin Schnabl, Ph.D. skrytý 26.04.2016 03.10.2016 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Grupy automorfizmov geometricky reprezentovateľných grafov 2013/2014 projekt IOI RNDr. Pavel Klavík, Ph.D. skrytý 30.07.2014 30.07.2014 Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK) MFF
detail Ekvidekomposabilita 2021/2022 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. skrytý 15.12.2021 03.03.2023 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Logaritmy ve školské matematice 2023/2024 závěrečná práce CŽV Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.   24.11.2023 Ne Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Skalární součin - zavedení a aplikace 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Mgr. Lukáš Weissgráb 04.12.2019 03.06.2020 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Podíly na zisku životních pojištění 2008/2009 2010/2011 diplomová práce MFAPM Mgr. David Zamazal skrytý 26.01.2009 09.02.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Rozpoznávání a analýza šachových pozic 2020/2021 bakalářská práce IOI Mgr. Martin Pilát, Ph.D. Vojtěch Mykiska 20.09.2021 21.09.2021 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail License plate recognition from images and videos 2014/2015 bakalářská práce Mgr. Martin Pilát, Ph.D. skrytý 28.06.2015 01.07.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Semi-supervised Learning from Unfavorably Distributed Data 2019/2020 2019/2020 diplomová práce IUI Mgr. Martin Pilát, Ph.D. skrytý 10.02.2020 24.02.2020 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Zjednodušené verze šachů pro výuku hry 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce IOI Mgr. Martin Pilát, Ph.D. skrytý 20.12.2017 22.12.2017 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Identification methods of genetically related asteroids 2015/2016 2019/2020 disertační práce P4F1 Mgr. Petr Pravec, Ph.D., Ph.D. skrytý 02.10.2015 02.10.2015 Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV) MFF
detail Výpočty elektronové struktury biologicky relevantních komplexů přechodných kovů 2018/2019 2019/2020 diplomová práce FBCHF RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D. skrytý 25.09.2019 27.09.2019 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Odhad hustoty pomocí ortogonálních řad 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce MOM RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. Bc. Ci Jie Zheng 19.09.2018 22.10.2018 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Functional ANOVA 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce MOM RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. skrytý 19.09.2017 09.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Studium konformací disulfidických můstků metodami vibrační spektroskopie 2024/2025 diplomová práce FBCHF, FBCHP, FBCHPA, FBCHPE, FBCHPT RNDr. Václav Profant, Ph.D.   13.10.2022 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vibrační spektroskopie farmakologicky významných molekul: Studium L-DOPA a jeho deuterovaných derivátů 2017/2018 2019/2020 diplomová práce FBCHF RNDr. Václav Profant, Ph.D. skrytý 17.10.2017 11.12.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Twilight Struggle 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce IP RNDr. Josef Cibulka, Ph.D. skrytý 10.11.2011 21.11.2011 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Testování odolnosti materiálů vnitřních stěn inerciálních fúzních reaktorů: od účinku energetických fotonů po vysokorychlostní dopad úlomků terče 2024/2025 disertační práce P4F2 Ing. Libor Juha, CSc.   17.04.2024 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Relační reasoning ve vision-language modelech 2023/2024 bakalářská práce IPP5 RNDr. Jakub Bulín, Ph.D. skrytý 07.03.2024 12.03.2024 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Fluorescence Computations in a Hero Wavelength Renderer 2016/2017 2017/2018 diplomová práce IPGVPH doc. Alexander Wilkie, Dr. skrytý 14.12.2016 14.12.2016 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Affordable optical measurement methods for predictive rendering 2018/2019 2022/2023 disertační práce P4I5 doc. Alexander Wilkie, Dr. skrytý 25.04.2019 20.09.2019 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Adsorpční geometrie a reaktivita spojovací skupiny kyseliny fosfonové na tenkých vrstvách oxidu ceričitého 2019/2020 disertační práce P4F5 Ing. Nataliya Tsud, Ph.D. skrytý 21.02.2019 17.07.2019 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Kompresia biologických sekvencií 2011/2012 2011/2012 diplomová práce ITI RNDr. František Mráz, CSc. skrytý 22.02.2012 17.04.2012 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Výukový program v prostředí HyperCard vedoucí DP-dr.F. MRÁZ-KSVI-1993 1995/1996 diplomová práce UMI RNDr. František Mráz, CSc. skrytý 12.11.1993 12.11.1993 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Učenie redukčnej analýzy 2003/2004 2006/2007 diplomová práce ISS RNDr. František Mráz, CSc. skrytý 01.10.2003 11.11.2003 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Systém na vývoj robotov s vizuálnym vnímaním 2004/2005 2005/2006 diplomová práce ITI RNDr. František Mráz, CSc. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Elektrické kontakty na monokrystalech CdTe 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc.   01.10.2010 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-50 z 21526 1 2 3 4 5 ... 431 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK