Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Využití UAV batymetrie koryt toků pro hydrodynamické modelování 2022/2023 diplomová práce NFGGD, N-HYDGE prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.   24.03.2022 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Hydrologické signatury jako indikátor změn odtokových procesů 2022/2023 diplomová práce NFGGD, N-HYDGE, NHYDGEO prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.   24.03.2022 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv koronavirové pandemie na strukturu a úroveň úmrtnosti v Česku a na Slovensku v letech 2020 a 2021 2022/2023 bakalářská práce RNDr. Boris Burcin, Ph.D.   19.06.2022 Ne Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Metody konstrukce úmrtnostních tabulek ve vyspělých zemích 2022/2023 bakalářská práce RNDr. Boris Burcin, Ph.D.   19.06.2022 Ne Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Molecular mechanisms of immunopathogenicity during SARS-CoV-2 infection and reinfection 2022/2023 disertační práce D-IMUN Mgr. Jana Balounová, Ph.D.   29.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Automatizovaná analýza obrazové podobnosti map. 2022/2023 diplomová práce doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.   27.01.2022 Ne Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370) PřF
detail Automatická tvorba liniových reprezentací vodních toků 2022/2023 diplomová práce doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.   27.01.2022 Ne Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370) PřF
detail Strukturní studie medicínsky relevantních proteinů a jejich komplexů 2022/2023 disertační práce doc. RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.   30.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Magnetická stavba sedimentárních pánví jako indikátor změn vnitrodeskového napětí 2022/2023 bakalářská práce prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.   01.10.2019 Ne Ústav geologie a paleontologie (31-420) PřF
detail Trendy ve vývoji úmrtnosti na vybrané zhoubné novotvary v okresech České republiky v období 1995–2019 2022/2023 bakalářská práce RNDr. Boris Burcin, Ph.D.   19.06.2022 Ne Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Molecular mechanism of quality control during spliceosome assembly 2022/2023 disertační práce doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.   15.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Converting molecular-scale torques to cellular and embryonic left-right asymmetry 2022/2023 disertační práce D-VYBB Teije Corneel Middelkoop, Ph.D.   22.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Molekulární mechanismy časoprostorové regulace zástavy buněčného cyklu nádorových buněk 2022/2023 disertační práce D-VYBB RNDr. Radoslav Janoštiak, Ph.D.   29.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Plodnost v Česku v rámci polarity město vs. venkov 2022/2023 bakalářská práce RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. skrytý 24.06.2022 - Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Regulatory roles of the microtubule envelope 2022/2023 disertační práce RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.   06.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Vliv časného postnatálního podávání probiotik na vyzrávání novorozeneckého imunitního systému 2022/2023 disertační práce D-IMUN doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.   28.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Modelování vlhkostního režimu v přípovrchové zóně hornin 2022/2023 diplomová práce N-APLG, N-APLGHY, NAPLIKG, N-GEOL, NGEOL, N-GEOLO, N-HYDGE, NHYDGEO Mgr. Tomáš Weiss   13.06.2022 Ne Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vývoj elektroanalytických metod pro detekci steroidů a inhibitorů jejich biosyntézy 2022/2023 diplomová práce NANALD, N-ANALCH, N-KATA, NKATA doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.   27.05.2022 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Hledání cirkulujících biomarkerů charakterizujících časnou axiální spondylartritidu a její progresi 2022/2023 diplomová práce Ing. Jiří Baloun, Ph.D.   18.05.2022 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Regionální inovační systémy v kontextu globálních produkčních sítí 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Anton Lypianin   15.11.2019 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Graffiti a gentrifikace 2022/2023 diplomová práce N-PRG, N-SGRR, UN-Z, UN-ZD RNDr. David Hána, Ph.D.   09.10.2018 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Přispění výuky geografie k orientaci studentů v aktuálních tématech politické geografie 2022/2023 diplomová práce N-PRG, N-SGRR, UN-Z, UN-ZD RNDr. David Hána, Ph.D.   01.04.2019 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Pohled studentů geografie na význam a obsah geografických znalostí a dovedností 2022/2023 diplomová práce N-PRG, N-SGRR, UN-Z, UN-ZD RNDr. David Hána, Ph.D.   01.04.2019 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Role místních samospráv v procesu vyhlašování národních parků Křivoklátsko nebo Soutok 2022/2023 bakalářská práce B-GEKA, B-SGG, UB-Z, UB-ZD RNDr. David Hána, Ph.D.   23.05.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vnímání symboliky pomníků obyvateli a návštěvníky v Praze 2022/2023 diplomová práce N-PRG, N-SGRR, UN-Z, UN-ZD RNDr. David Hána, Ph.D.   23.05.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Characterization, regulation, and enhancement of mitochondria-targeted compounds-induced cell death. 2022/2023 disertační práce D-VYBB RNDr. Ladislav Anděra, CSc.   08.06.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Genderově-specifické rozdíly v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění v Evropě 2022/2023 bakalářská práce B-DE, B-DG, B-DH, B-DS, B-DVSP, DE, DG, DS Ivana Kulhánová, Ph.D.   30.06.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Mechanobiology of lymphocyte motility 2022/2023 disertační práce Mgr. Miroslav Hons, Ph.D.   30.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Přírodniny ve výuce rodozměn vyšších rostlin 2022/2023 závěrečná práce CŽV PhDr. Petr Novotný, Ph.D.   01.08.2022 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Stanovení biologicky aktivních organických látek pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí 2022/2023 bakalářská práce B-CHEM, BCHEM, B-KATA, BKATA, B-MEDCH, BMEDCH RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.   13.05.2022 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Použítí radarové interferometrie pro analýzu svahových deformací 2022/2023 bakalářská práce B-GEOL, BGEOL, B-GEOTEC, BGEOTECH, B-HPZ, HPZ Mgr. Jan Jerman, M.Sc.   17.02.2022 Ne Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Současná migrace z Afriky do Evropy - prostorové vzorce a možné podmíněnosti 2022/2023 bakalářská práce BGEKA, B-SGG, UB-Z, UB-ZD RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   25.07.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vliv ruské agrese na Ukrajinu na potravinovou bezpečnost států Afrického rohu 2022/2023 bakalářská práce B-DG, BGEKA, B-SGG, UB-Z, UB-ZD RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   25.07.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Tendence afrického obyvatelstva k migraci: analýza dat Afrobarometru 2022/2023 bakalářská práce B-DG, B-GEKA, BGEKA, B-SGG RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   03.08.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Screening for proteins involved G4-structure metabolism and their role in prevention of genotoxic stress 2022/2023 disertační práce RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D.   31.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk 2022/2023 bakalářská práce Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.   21.05.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Dědičnost kulturně předávaného tvaru 2022/2023 diplomová práce Mgr. Petr Tureček, Ph.D.   19.04.2022 Ne Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail The role of SURF1 protein in biogenesis of mammalian cytochrome c oxidase 2022/2023 disertační práce Mgr. Petr Pecina, Ph.D.   31.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Signální centra vývoje zubu 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.   11.01.2022 Ne Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vývoj postranní čáry ocasatých obojživelníků 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.   15.04.2022 Ne Katedra zoologie (31-170) PřF
detail The impact of stress on surface molecular nanotopography on human cells 2022/2023 disertační práce D-VYBB Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D.   24.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Role metabolickeho zvratu v regeneraci jater 2022/2023 disertační práce prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.   13.06.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Molekulární mechanismy úniku před imunitní odpovědí u akutní myeloidní leukémie 2022/2023 disertační práce RNDr. Kateřina Kuželová, Ph.D.   28.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail RNA sestřih a formování sestřihové mašinérie 2022/2023 diplomová práce doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.   10.02.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Complexes of IL-2 and anti-IL-2 mAb with selective stimulatory activity for CD25 + T cells in cancer immunotherapy: changing the paradigm 2022/2023 disertační práce D-IMUN RNDr. Marek Kovář, Ph.D.   15.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Role of underlying mesechyme and neural network in the morhogenesis of epithelial placodes 2022/2023 disertační práce D-VYBB RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.   16.03.2022 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Rozhodování a aktéři lokálně-politických kauz ve vybraných evropských městech 2022/2023 diplomová práce N-PRG, N-SGRR, UN-Z, UN-ZD RNDr. David Hána, Ph.D.   27.11.2015 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Teorie světového systému: přístupy k typologizaci států do skupin jádra, semiperiferie a periferie 2022/2023 bakalářská práce B-GEKA, B-SGG, UB-Z, UB-ZD RNDr. David Hána, Ph.D.   01.04.2019 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Využití tématu graffiti ve středoškolské výuce politické geografie 2022/2023 diplomová práce N-PRG, N-SGRR, UN-Z, UN-ZD RNDr. David Hána, Ph.D.   23.05.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Teorie světového systému: přístupy k typologizaci států do skupin jádra, semiperiferie a periferie 2022/2023 diplomová práce N-PRG, N-SGRR, UN-Z, UN-ZD RNDr. David Hána, Ph.D.   04.08.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
Výsledky 1-50 z 27362 1 2 3 4 5 ... 548 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK