Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vývoj elektroanalytických metod pro detekci steroidů a inhibitorů jejich biosyntézy 2020/2021 disertační práce 4XANAL doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.   11.02.2019 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Kyselina abscisová a stresová odolnost řas 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.   14.10.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jaké vlastnosti květů přitahují opylovače? 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   02.05.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Cytoskeletal mechanics of axonal pathfinding 2020/2021 disertační práce RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.   06.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Search for therapeutic targets to modulate autoimmune disorders 2020/2021 disertační práce 4XIMUNP Mgr. Peter Dráber, Ph.D.   30.03.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Nové elektrochemické sensory na bázi bórem dopovaného diamantu 2020/2021 disertační práce 4XANAL doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.   21.04.2019 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Nové elektrochemické přístupy ke studiu azolů a jejich vlivu na enzymatické přeměny steroidů 2020/2021 disertační práce 4XANAL doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.   16.01.2018 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využití vsádkové injekční analýzy (BIA) při stanovení biologicky aktivních látek 2020/2021 bakalářská práce BBIO, BCHEM, BKATA, BMEDCH doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.   26.03.2018 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Strategie adaptace eukaryotického fytoplanktonu na nedostatek železa 2020/2021 diplomová práce RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.   15.02.2017 Ne Katedra parazitologie (31-161) PřF
detail Cílené ovlivňování protinádorové imunitní odpovědi a nádorového mikroprostředí pomocí polymerních transportních systémů léčiv 2020/2021 disertační práce 4XIMUNP RNDr. Milada Šírová, Ph.D.   01.04.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Tranzientní interakční sítě jaderných proteinů 2020/2021 disertační práce 4XFYZCH, 4XVYVBP Ing. Václav Veverka, Ph.D.   28.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Přechod rostlin na souš 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.   14.10.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Evaluation of drought risk factors using machine-learning algorithms 2020/2021 diplomová práce Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. skrytý 19.12.2019 19.12.2019 Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370) PřF
detail NMDA receptors – physiological and pathophysiological functional properties 2020/2021 disertační práce RNDr. Aleš Balík, Ph.D.   28.04.2020 Ne Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Src signaling in regulation of cellular adhesion and mechanotransduction 2020/2021 disertační práce doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.   17.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Phenotypic Studies of the Usher Disease Minipig Model 2020/2021 disertační práce MUDr. Taras Ardan, Ph.D.   28.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Evolutionary dynamics of chromosomal rearrangements and identification of sex chromosomes within the family Pipidae. 2020/2021 disertační práce 4XVYVBP RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.   24.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Nové elektroanalytické strategie inspirované biochemickými procesy v buňkách 2020/2021 disertační práce 4XANAL doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.   04.09.2016 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Metodika stanovování základního odtoku 2020/2021 bakalářská práce doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. skrytý 25.05.2020 - Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Cílení na chemorezistenci nádorů pomocí polymerních konjugátů pro selektivní dodání cytostatického léčiva a inhibitorů Pg-p a STAT3 do pevných nádorů 2020/2021 disertační práce 4XIMUNP RNDr. Marek Kovář, Ph.D.   12.03.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Search for viability principles in protein sequence space – an in vivo approach 2020/2021 disertační práce 4XVYVBP Mgr. Klára Hlouchová, Ph.D.   13.03.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Limnické erupce, aneb explodující jezera: historie a současný výzkum 2020/2021 bakalářská práce BGEOL, BGEOTECH, BPOPOVO, HPZ Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   23.01.2020 Ne Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Charakterizace perinukleárních aktinových vláken a jejich funkce v buněčné migraci 2020/2021 diplomová práce Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D.   15.10.2019 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Možnosti terapeutického potenciálu kmenových buněk pro léčbu závažných poškození oka 2020/2021 disertační práce prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.   27.03.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Adaptace jednobuněčných řas na nutričně chudé mořské prostředí 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.   05.09.2016 Ne Katedra parazitologie (31-161) PřF
detail New types of substitution reactions at boron and carbon atoms of carborane, borate and metallacarbaborane cages directed to design of unconventional boron-based drugs for cancer treatment 2020/2021 disertační práce RNDr. Bohumír Grüner, CSc.   19.02.2020 Ne Katedra anorganické chemie (31-240) PřF
detail Změny ve složení mikrobiomu při vzniku atopické dermatitidy a potravinové alergie u kojenců a batolat 2020/2021 disertační práce 4XIMUNP RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D.   31.03.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Reviving canonical RNAi in mammals 2020/2021 disertační práce 4XVYVBP prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.   27.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Vliv bakterií a mikrobiomu na dynamiku růstu mladého hostitele za podmínek chronické podvýživy a při normální dietě 2020/2021 disertační práce 4XIMUNP Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D.   16.01.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail New metabolic pathways involved in synthesis of anti-diabetic lipids 2020/2021 disertační práce 4XANAL RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.   17.04.2020 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Exploring mechanisms of DNA replication restart upon collisions between transcription and replication 2020/2021 disertační práce 4XVYVBP RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D.   21.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Genetic and epigenetic changes in hematopoietic stem cells during chronic inflammation 2020/2021 disertační práce 4XIMUNP Meritxell Alberich Jorda, M.Sc., Ph.D.   30.03.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Origin and pressure-temperature evolution of mantle mafic-ultramafic rocks incorporated in crustal material during subduction processes 2020/2021 disertační práce RNDr. Radim Jedlička, Ph.D.   31.03.2020 Ne Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440) PřF
detail Charakterizace mitochondrie u patogení améby Naegleria fowleri 2020/2021 diplomová práce RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.   26.10.2017 Ne Katedra parazitologie (31-161) PřF
detail Detekce supraglaciálních jezer a kvantitativní odhad jejich objemu z dat DPZ 2020/2021 diplomová práce Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. skrytý 19.12.2019 19.12.2019 Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370) PřF
detail Elektrochemická studie nových látek s antibakteriálními a protinádorovými účinky 2020/2021 bakalářská práce BCHEM, BKATA, BMEDCH, UCHV RNDr. Jan Fischer, Ph.D.   05.03.2020 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Krevní paraziti rákosníků 2020/2021 diplomová práce doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.   13.01.2020 Ne Katedra parazitologie (31-161) PřF
detail Multichannel 3D nanoscopy – analysing signalling with 10 nm precision in cells 2020/2021 diplomová práce Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D.   20.11.2019 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Nové klinicky relevantní imunoterapeutika IL-2 pro léčbu rakoviny 2020/2021 disertační práce 4XIMUNP RNDr. Marek Kovář, Ph.D.   12.03.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Účinky FGF21 na metabolismus tukové tkáně 2020/2021 bakalářská práce BBI RNDr. Petr Zouhar, Ph.D.   17.12.2019 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Vliv změny klimatu na archeologické památky v areálu Pražského hradu 2020/2021 bakalářská práce BFGG, BGEOL, BGEOTECH, BGKLAR, BOZP, BPOPOVO, BVOZ, HPZ Mgr. Tomáš Weiss   07.04.2020 Ne Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Funkce perinukleárních aktinových vláken v regulaci buněčné polarity a migrace 2020/2021 disertační práce Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D.   28.02.2019 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Molekulární a buněčná podstata katarální fáze a transmise pertusové infekce 2020/2021 disertační práce 4XVYVBP prof. Ing. Peter Šebo, CSc.   02.05.2019 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Životní cykly a tvorba odolných stadií u charofytních řas 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.   14.10.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Antimikrobiální účinky chelatačních činidel 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.   15.02.2017 Ne Katedra parazitologie (31-161) PřF
detail Characterization molecular mechanisms causing intestinal cancer at single-cell level 2020/2021 disertační práce RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.   13.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Úloha signální dráhy ERK při vzniku nádorů hlavy a krku. 2020/2021 diplomová práce Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D.   28.02.2019 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Působení FGF21 na metabolismus tukové tkáně 2020/2021 diplomová práce RNDr. Petr Zouhar, Ph.D.   17.12.2019 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Molecular mechanisms of pathogenicity in ATP synthase disorders 2020/2021 disertační práce 4XVYVBP RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.   08.02.2019 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Broad spectrum antibiotic discovery 2020/2021 disertační práce 4XVYVBP Mgr. Klára Hlouchová, Ph.D.   28.02.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
Výsledky 1-50 z 24262 1 2 3 4 5 ... 486 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK