Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Zániky firem v Česku: geografické souvislosti a podmiňující faktory 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.   19.09.2017 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Eukaryotní dvouexpresní systémy se zaměřením na parazitická protozo 2021/2022 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.   12.11.2020 Ne Katedra parazitologie (31-161) PřF
detail Elektrochemické stanovení biologicky aktivních organických látek na moderních elektrodách 2021/2022 diplomová práce NANALD, N-ANALCH, NCHZPD, NKATA, N-MEDCH, NMEDCH, UN-CH, UNCH RNDr. Jan Fischer, Ph.D.   02.11.2020 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Role sekundárních metabolitů v patogenezi hub 2021/2022 bakalářská práce Mgr. Adéla Čmoková   28.11.2015 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Myokiny a metabolicky aktivní molekuly v patogenezi idiopatických zánětlivých myopatií 2021/2022 disertační práce D-IMUN prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.   19.11.2020 Ne Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Vliv mikroklimatu na mikrobiální společenstva rozkládající odumřelé dřevo 2021/2022 disertační práce doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.   05.01.2021 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Využití moderních metod instrumentální analýzy pro studium biologicky aktivních komplexních sloučenin 2021/2022 disertační práce RNDr. Martin Štícha, Ph.D.   26.11.2020 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium termodynamické stability komplexů polydentátních ligandů 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.   29.08.2019 Ne Katedra anorganické chemie (31-240) PřF
detail Nitrát reduktáza a další mechanismy rezistence u parazitických protozoí 2021/2022 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.   12.11.2020 Ne Katedra parazitologie (31-161) PřF
detail Selektivní screening antiparazitárních látek 2021/2022 diplomová práce RNDr. Jan Mach, Ph.D. skrytý 22.10.2020 13.01.2021 Katedra parazitologie (31-161) PřF
detail Vývoj elektroanalytických metod pro detekci steroidů a inhibitorů jejich biosyntézy 2021/2022 disertační práce 4XANAL doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.   05.10.2020 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Voltametrické stanovení biologicky aktivních organických látek na moderních elektrodách 2021/2022 bakalářská práce B-CHEM, BCHEM, BKATA, B-MEDCH, BMEDCH, UB-CH, UCHV RNDr. Jan Fischer, Ph.D.   02.11.2020 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Molecular requirements of LACTB-induced tumor suppression 2021/2022 diplomová práce Mgr. Zuzana Kečkéšová, Ph.D. skrytý 14.10.2020 14.10.2020 Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Monitorování prostorové a časové variability supraglacialnich jezer pomocí kombinace optických a radarových snímků DPZ 2021/2022 diplomová práce Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. skrytý 18.12.2020 22.12.2020 Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370) PřF
detail Proměny ekonomické struktury regionů v Česku: mechanismy a podmiňující faktory 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.   06.10.2020 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Rozdíly v chování a socialitě u potkaního modelu autismu v závislosti na obohacení prostředí 2021/2022 diplomová práce RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. skrytý 18.11.2020 18.11.2020 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Biochemické nástroje k cílení imunomodulačních receptorů CD39 a CD73 2021/2022 diplomová práce Mgr. Tereza Ormsby, Ph.D. skrytý 12.11.2020 12.11.2020 Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Elektrochemická studie nových látek s antibakteriálními a protinádorovými účinky 2021/2022 bakalářská práce B-CHEM, BCHEM, BKATA, B-MEDCH, BMEDCH, UB-CH, UCHV RNDr. Jan Fischer, Ph.D.   02.11.2020 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Komparace přístupů k zavedení inovačních strategií v regionech Česka a jejich dopady 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.   06.10.2020 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Spektroelektrochemické studium vlivu inkluze porfyrinů v cyklodextrinovém makrocyklu 2020/2021 diplomová práce NANALD, NKATA doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.   29.09.2020 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Unikání CO2 z hlubinného rezervoáru do otevřeného či uzavřeného vrtu. 2020/2021 bakalářská práce B-GEOL, BGEOL, B-GEOTEC, BGEOTECH, BPOPOVO Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   19.10.2018 Ne Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Dynamika unikání CO2 z hlubinného rezervoáru do otevřeného či uzavřeného vrtu. 2020/2021 diplomová práce N-APLGHY, N-APLGUF, NAPLIKG, N-HYDGE, NHYDGEO Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.   19.10.2018 Ne Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Analýza nemocnosti a úmrtnosti v důsledku zhoubných novotvarů dle klinického stádia nemoci 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Kateřina Maláková   16.11.2018 Ne Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Fotbal a etnická identita v Etiopii 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.   20.03.2018 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Dědictví krajiny a identita v chráněném území: případová studie 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.   10.10.2020 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Vymezení a populační vývoj metropolitních regionů (v Česku/Polsku/Maďarsku/Slovensku) 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Martin Kebza   24.11.2017 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Nové elektrochemické přístupy ke studiu azolů a jejich vlivu na enzymatické přeměny steroidů 2020/2021 disertační práce 4XANAL doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.   16.01.2018 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Dálnice a jejich vliv na časovou dostupnost a dojížďku do regionálních center 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Marek Petráš   15.11.2018 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Nerezidenční transformace vybrané čtvrti pražského vnitřního města 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Jan Sýkora   30.11.2017 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Biologie a genetická diversita druhu pobřežnice jednokvěté (Litorella uniflora) 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   25.10.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Politické důsledky ekonomických nerovností mezi jádrem a periferií v Evropské unii 2020/2021 diplomová práce RNDr. David Hána, Ph.D.   09.10.2018 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Vývoj geografického rozmístění a naplněnosti škol 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Morfologická integrace buněčných tvarů modelového druhu Staurastrum duacense (Zygnematophyceae, Desmidiales) 2020/2021 diplomová práce N-EVOBI, N-PROT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.   06.07.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Aspekty regionální diferenciace nezaměstnanosti v Česku 2020/2021 diplomová práce RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Strategie adaptace eukaryotického fytoplanktonu na nedostatek železa 2020/2021 diplomová práce RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.   15.02.2017 Ne Katedra parazitologie (31-161) PřF
detail Dopady pandemie Covid na exportně orientované firmy v Česku - podmíněnosti a regionální specifika 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.   21.11.2016 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Funkce školních zeměpisných atlasů ve výuce zeměpisu na základních školách 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.   14.10.2020 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Možnosti využití oční kamery ve výzkumu geografického vzdělávání 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D.   21.10.2016 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Úspěšnost integrace žáků-cizinců do škol: mezinárodní srovnání výsledků PISA testů 2020/2021 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   13.10.2020 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Fenomén nových typů turistických atraktivit v Česku 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Lukáš Nekolný   01.11.2016 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Od světových scénických cest k českým scénickým cestám 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Ladislav Bobr   23.10.2018 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Politicko-geografický vývoj současné Etiopie 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.   25.09.2016 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Nové elektroanalytické strategie inspirované biochemickými procesy v buňkách 2020/2021 disertační práce 4XANAL doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.   04.09.2016 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Porovnání vývoje vybraných demografických ukazatelů ve státech jižní Evropy 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.   13.07.2020 Ne Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Srovnávací analýza rychlosti embryonálního srdečního tepu u plazů 2020/2021 diplomová práce Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.   21.07.2015 Ne Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Aktualizace a prodloužení letokruhové chronologie horského smrku o historický materiál 2020/2021 diplomová práce doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.   28.09.2015 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Srovnávací analýza konstrukce oficiálních úmrtnostních tabulek v praxi národních statistických úřadů 2020/2021 diplomová práce RNDr. Boris Burcin, Ph.D.   06.12.2020 Ne Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Transnacionální sociální sítě mezi Českem a Iberoamerickým regionem: životní a prostorové změny 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.   24.09.2014 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Současná emigrace české populace 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.   04.10.2014 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Imunitní odpověď hostitele u kožní versus viscerální formy leishmaniózy 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D.   01.10.2020 Ne Katedra parazitologie (31-161) PřF
Výsledky 1-50 z 25579 1 2 3 4 5 ... 512 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK