Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Role salutogenních faktorů v lidském zdraví 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce doc. PhDr. Václav Břicháček skrytý 01.10.2004 - () FHS
detail Fundraising v činnosti neziskových organizací 2003/2004 2003/2004 diplomová práce Mgr. Petr Vrzáček skrytý 06.11.2008 06.11.2008 () FHS
detail Environmentální stres 2010/2011 2011/2012 diplomová práce Ing. Radek Trnka, Ph.D. skrytý 19.01.2011 28.06.2011 Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE) FHS
detail Thaler Richard, Misbehaving: The Making of Behavioral Economics 2015/2016 bakalářský překlad Mgr. Marie Novotná skrytý 24.07.2016 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Inkluzivní dobrovolnictví – Dobrovolnická činnost osob s postižením 2013/2014 disertační práce D SOS PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. skrytý 27.09.2013 27.09.2013 Doktorský obor Studia občanského sektoru (24-DSOS) FHS
detail Strategie chování užívané romantickými partnery při řešení konfliktní situace - řazení obrázků 2014/2015 2016/2017 bakalářská práce SHV Mgr. Denisa Průšová skrytý 19.11.2014 19.11.2014 Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM) FHS
detail České ženy v poválečné době. Reflexe ženského osudu 2005/2006 2006/2007 bakalářská práce SHV doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. skrytý 01.10.2005 01.10.2005 Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM) FHS
detail Přístup k levorukosti v Československu krátce po roce 1967 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce SHV Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. skrytý 15.11.2012 15.11.2012 Katedra obecné antropologie (24-KOA) FHS
detail Monumentální tvorba v exteriéru pražských sídlišť 70. a 80. let 20. století 2007/2008 bakalářská práce SHV doc. ak. mal. Jaroslav Alt skrytý 20.05.2008 20.05.2008 Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM) FHS
detail Náhradní rodinná péče se zaměřením na SOS dětské vesničky - absence mužského vzoru v SOS vesničkách podle názoru odborníků z oboru náhradní rodinné péče 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce SHV Mgr. Eliška Pincová skrytý 27.03.2012 27.03.2012 Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM) FHS
detail Zavedení ošetřovatelského standardu na Klinice anesteziologie a resuscitace 2005/2006 2005/2006 diplomová práce RS doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. skrytý 01.10.2005 01.10.2005 Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS) FHS
detail Kurzweil, Raymond: How to Create a Mind : The Secret of Human Thought Revealed 2014/2015 bakalářský překlad Mgr. Marie Novotná skrytý 25.05.2015 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail James Elkins, Visual Studies - A Skeptical Introduction 2008/2009 bakalářský překlad doc. PhDr. Jiří Bystřický, Ph.D. skrytý 25.09.2008 - Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS) FHS
detail O mezilidských vztazích ve specifických pracovních skupinách 2000/2001 2000/2001 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Kalva skrytý 11.11.2008 11.11.2008 () FHS
detail Rozhovory o partnerství: Rozlišení dominančních strategií a charakteristik vztahů 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce SHV Mgr. Denisa Průšová skrytý 25.06.2015 25.06.2015 Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM) FHS
detail Alexander, Charles Jeffrey: The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology 2011/2012 bakalářský překlad Irma Hvorecká, Ph.D. skrytý 24.09.2012 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Realizovaný obsah a pojetí etické výchovy v rámci společenskovědního vzdělání, etická dilemata a jejich řešení ve vztahu k hodnotové orientaci 2013/2014 disertační práce D SOS Mgr. Dana Moree, Dr. skrytý 27.09.2013 27.09.2013 Doktorský obor Studia občanského sektoru (24-DSOS) FHS
detail Pracovní spokojenost z hlediska nejvyššího dosaženého stupně vzdělání 2009/2010 2010/2011 bakalářská práce SHV Ing. Inna Čábelková, Ph.D. skrytý 28.06.2010 28.06.2010 Studijní oddělení (24-SO) FHS
detail Mooney, Carol,Garhart: Theories of Attachment.An Introduction to Bowlby, Ainsworth, Gerber, Brazelton, Kennel & Klaus 2010/2011 bakalářský překlad Mgr. Marie Novotná skrytý 04.02.2011 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Ženy odmítající léčbu zhoubného nádoru prsní žlázy 2007/2008 diplomová práce RS prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. skrytý 23.05.2007 23.05.2007 Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS) FHS
detail Konstrukce identit v biografických narativech reemigrantů 2012/2013 2016/2017 diplomová práce OHSD PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. skrytý 25.06.2013 25.06.2013 Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD) FHS
detail Třetí vlna české (československé) emigrace do Velké Británie (1969–1989) 2010/2011 diplomová práce PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. skrytý 06.06.2011 06.06.2011 Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD) FHS
detail Hodnoty rodičů prosazované ve výchově dětí 2002/2003 2002/2003 bakalářská práce Ing. Libor Prudký, Ph.D. skrytý 03.02.2009 03.02.2009 () FHS
detail Hutton, Ronald: The Triumph of the Moon: A History of Modern Witchcraft 2016/2017 bakalářský překlad Irma Hvorecká, Ph.D. skrytý 25.09.2017 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Význam komunikace ve vztahu k porovnání očekávání rodinných příslušníků klientů Domova pro seniory od poskytované péče s reálnou praxí 2013/2014 2014/2015 diplomová práce RS Mgr. Ing. Matěj Lejsal skrytý 10.01.2014 10.01.2014 Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS) FHS
detail Pojetí iracionality u Zdeňka Kalisty 2001/2002 2000/2001 bakalářská práce doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. skrytý 03.02.2009 03.02.2009 () FHS
detail Komparace nestátní neziskové organizace a státní příspěvkové organizace v poskytování služeb seniorům z pohledu sociálních aktérů 2016/2017 diplomová práce SOS PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. skrytý 06.09.2017 06.09.2017 Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS) FHS
detail Proměny mediálního obrazu Františka Kupky v českých tištěných médiích 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce SHV doc. ak. mal. Jaroslav Alt skrytý 28.06.2012 28.06.2012 Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM) FHS
detail Alice Garrigue Masaryková a Československý Červený kříž 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce SHV PhDr. Milada Sekyrková, CSc. skrytý 29.11.2013 29.11.2013 Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM) FHS
detail Hartmann, Ernest: Dreams and Nightmares: The Origin and Meaning of Dreams 2013/2014 bakalářský překlad Irma Hvorecká, Ph.D. skrytý 14.10.2013 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Vítkov jako místo paměti české společnosti v devatenáctém a dvacátém století 2013/2014 2016/2017 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. skrytý 12.08.2014 12.08.2014 Pracoviště Historické sociologie (24-HS) FHS
detail Bitva u Jankova. Krajina bojiště v době třicetiletí války 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce SHV prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. skrytý 01.10.2005 01.10.2005 Katedra obecné antropologie (24-KOA) FHS
detail Enterprising Faith: Ethnography of Faith-Based Development in Contemporary Thailand 2008/2009 2012/2013 disertační práce ANTR Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. skrytý 06.01.2010 06.01.2010 Doktorský program Antropologie (24-DAN) FHS
detail Bordwell, D.; Thompson, K.: Film Art: An introduction 2010/2011 bakalářský překlad Mgr. Marie Novotná skrytý 16.07.2011 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Sawyer, Birgit; Sawyer, Peter: Medieval Scandinavia: From Conversion to Reformation, circa 800-1500 2010/2011 bakalářský překlad Irma Hvorecká, Ph.D. skrytý 01.11.2010 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail bez názvu 2015/2016 bakalářský překlad Irma Hvorecká, Ph.D. skrytý 04.01.2016 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Příčiny "Tulipánové revoluce" v Kyrgyzstánu a jejich vzájemná propojenost 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce SHV Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. skrytý 07.12.2007 07.12.2007 Studijní oddělení (24-SO) FHS
detail Dvojí pohled: Češi a Rusové v České republice 2001/2002 2000/2001 diplomová práce PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. skrytý 11.11.2008 11.11.2008 () FHS
detail Identita dětí dlouhodobě žijících v ústavní péči a působení NNO v jejím ukotvování 2010/2011 diplomová práce SOS Mgr. Dana Moree, Dr. skrytý 26.10.2010 26.10.2010 Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS) FHS
detail Zevit, Z.: Religions of Ancient Israel. A Synthesis of Parallactic Approaches; Continuum, 2001. 2008/2009 bakalářský překlad Mgr. Filip Horáček   12.12.2008 Ne Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Kalka, Claudia: Weiblich - männlich - anders?: Geschlechtsbeziehungen im Kulturvergleich 2009/2010 bakalářský překlad Mgr. Marie Novotná skrytý 18.08.2010 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Schak, David C: A Chinese beggar's den: Poverty and mobility in an underclass community 2014/2015 bakalářský překlad Irma Hvorecká, Ph.D. skrytý 13.10.2014 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Činnost NNO zaměřená na integraci čínské menšiny na území České republiky. 2013/2014 2015/2016 diplomová práce SOS PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. skrytý 10.09.2014 10.09.2014 Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS) FHS
detail Systém péče o osoby po poranění mozku. Problémy v České republice: současná dilemata a výzvy. 2009/2010 2009/2010 diplomová práce RS doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. skrytý 17.02.2009 17.02.2009 Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS) FHS
detail George Berkeley: Tři dialogy mezi Hylem a Filonem 2003/2004 2003/2004 ročníková práce doc. James Hill, Ph.D. skrytý 01.10.2003 - () FHS
detail Jenkins, Philip: Mystics and Messiahs: Cults and New Religions in American History 2009/2010 bakalářský překlad Irma Hvorecká, Ph.D. skrytý 21.02.2010 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Ochrana práv nezletilých pohlavně zneužívaných dětí ve věku od novorozenců do tří let 2013/2014 2013/2014 diplomová práce RS Mgr. Petr Vrzáček skrytý 14.12.2013 14.12.2013 Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS) FHS
detail Goody, J.: The Logic of Writing and the Organization of Society 2009/2010 bakalářský překlad Mgr. Filip Horáček skrytý 28.01.2010 - Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) FHS
detail Obsahová analýza webových stránek Antifašistické akce 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce SHV Mgr. Jan Charvát, Ph.D. skrytý 17.02.2011 17.02.2011 Studijní oddělení (24-SO) FHS
detail Semiotická analýza dance-popovej hudby v roku 2013 2013/2014 2014/2015 diplomová práce EKS Mgr. Martin Švantner, Ph.D. skrytý 15.11.2013 01.04.2014 Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS) FHS
Výsledky 1-50 z 10923 1 2 3 4 5 ... 219 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK