Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Nápisy na synagogálních textiliích z území Čech a Moravy ve sbírkách Židovského muzea v Praze 2003/2004 disertační práce XDAA doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. skrytý 02.02.2004 02.02.2004 Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA) FF
detail Formování izraelských mocenských elit, 1919-1949: dějiny, ideologie, "náboženská otázka" 2002/2003 2005/2006 disertační práce XDAA prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. skrytý 16.05.2003 16.05.2003 Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA) FF
detail Dílo Karoliny Světlé v diskurzu literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století (možnosti četby národní literatury) 2002/2003 2009/2010 disertační práce XCL doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. skrytý 16.05.2003 16.05.2003 Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK) FF
detail Pojetí kvality u H.Bergsona, E.Husserla a M.Merlean-Pontyho 1998/1999 rigorózní práce   skrytý 18.02.2000 18.02.2000 () FF
detail Současná společenská reflexe původu bulharského etnika v identitě Bulharů. Analýza bulharského etnogeneziologického diskurzu 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BUL prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. skrytý 31.10.2006 31.10.2006 Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS) FF
detail Metody a principy sebevýchovy a sebevzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků v ČR 2007/2008 2007/2008 diplomová práce PED doc. PhDr. Jaroslav Koťa skrytý 28.05.2008 28.05.2008 Katedra pedagogiky (21-KPED) FF
detail Emancipace slovinského jazyka ve 20. století 1999/2000 2004/2005 disertační práce XSLF doc. Dr. Jasna Honzak-Jahić skrytý 03.03.2000 03.03.2000 () FF
detail Když nelétali. Problematika každodennosti čs. letců za druhé světové války na Západě 2003/2004 rigorózní práce   skrytý 26.05.2003 26.05.2003 () FF
detail Rodinné vztahy ve vybraných dílech Elsy Morantové a Alberta Moravii 2006/2007 2006/2007 diplomová práce IT PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. skrytý 04.01.2007 04.01.2007 Ústav románských studií (21-URS) FF
detail Židovský holocaust v moderní polské, české a slovenské historiografii. 2004/2005 2004/2005 diplomová práce HIS prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. skrytý 09.06.2005 09.06.2005 () FF
detail Jak zprostředkovat středoškolákům širší pohled na logiku 2006/2007 2006/2007 diplomová práce LG doc. PhDr. Petr Jirků, CSc. skrytý 05.02.2008 05.02.2008 Katedra logiky (21-KLOG) FF
detail Analýza potřeb zrakově postižených dětí školního věku a jejich naplňování v rámci činnosti občanského sdružení pro podporu tyfloturistického oddílu. Se zaměřením na potřeby z oblasti trávení volného času 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce SOCP PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. skrytý 26.07.2007 26.07.2007 Katedra sociální práce (21-KSOCP) FF
detail Průřezová témata v gymnaziální výuce anglického jazyka 2007/2008 2007/2008 diplomová práce AAA doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc. skrytý 26.05.2008 26.05.2008 Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA) FF
detail Pes v archeozoologických nálezech neolitu a eneolitu v Čechách 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce ARP doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. skrytý 02.10.2009 02.10.2009 Ústav pro archeologii (21-UPRAV) FF
detail Vliv profese chůvy na rozvoj vlastního sebepojetí 2008/2009 2008/2009 diplomová práce PED doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. skrytý 06.05.2009 06.05.2009 Katedra pedagogiky (21-KPED) FF
detail Tizian, antická mytologie a Ovidius 2008/2009 2010/2011 diplomová práce ARK prof. PhDr. Lubomír Konečný skrytý 30.08.2011 30.08.2011 Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR) FF
detail Tel Aviv v poezii Meira Wieseltiera 2009/2010 2009/2010 diplomová práce AAA HEB doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. skrytý 07.06.2010 07.06.2010 Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA) FF
detail Otázky a otázkové věty v češtině 2007/2008 2007/2008 diplomová práce doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. skrytý 21.01.2008 21.01.2008 Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK) FF
detail Dějiny města Janovice nad Úhlavou do roku 1848. Historická monografie 2006/2007 2006/2007 diplomová práce ARCH doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. skrytý 26.10.2007 26.10.2007 Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS) FF
detail Obraz tlumočníka v českých médiích 2008/2009 diplomová práce TF prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. skrytý 04.04.2011 04.04.2011 Ústav translatologie (21-UTRL) FF
detail Psychoterapeutická péče pro adolescenty selhávající v náročných situacích. 2002/2003 2009/2010 disertační práce XPSK doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. skrytý 15.05.2003 15.05.2003 Katedra psychologie (21-KPS) FF
detail Vysokoškolské knihovny v období změn a transformací 2001/2002 rigorózní práce   skrytý 25.03.2002 25.03.2002 () FF
detail Lexikální neologie v současné ruštině 2010/2011 2007/2008 disertační práce XSLF doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc. skrytý 02.06.2005 02.06.2005 Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS) FF
detail Možnosti a meze terapeutické práce s mládeží ohroženou zdraví škodlivými návyky 2004/2005 diplomová práce PS doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. skrytý 05.08.2008 16.01.2013 Katedra psychologie (21-KPS) FF
detail Jazyková situace u Slovanů v Habsburské monarchii v 19. století 2003/2004 2010/2011 disertační práce XSLE prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. skrytý 06.04.2011 07.04.2011 Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS) FF
detail Vztah mezi pojmem "esence" a Aristotelovým výrazem "TO TI ÉN EINAI" 1997/1998 1998/1999 bakalářská práce FIL doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. skrytý 30.04.2014 30.04.2014 Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR) FF
detail Řízení liských zdrojů při výrazných organizačních změnách (se zaměřením na proces reengineeringu) 2000/2001 rigorózní práce   skrytý 04.05.2000 04.05.2000 () FF
detail Středoevropský literární kontext 2004/2005 disertační práce XSLL doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. skrytý 04.08.2005 04.08.2005 Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS) FF
detail Kulturologické aspekty nacionalismu 2000/2001 diplomová práce KULT doc. PhDr. Martin Matějů skrytý 07.06.2013 07.06.2013 Ústav etnologie (21-UETN) FF
detail O reprezentaci androgynního těla v sovětské kultuře stalinského období. 2004/2005 2004/2005 diplomová práce RUS doc. Dr. Tomáš Glanc skrytý 07.12.2005 07.12.2005 () FF
detail Jednotná informační brána z hlediska programového vybavení a podobné projekty ve světě 2004/2005 2004/2005 diplomová práce INSK PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. skrytý 08.12.2005 08.12.2005 () FF
detail Propouštění pracovníků 2004/2005 2004/2005 diplomová práce ANDR PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. skrytý 17.06.2005 17.06.2005 () FF
detail Affinities beween the poetry of Wallace Stevens and Paul Valéry 2009/2010 2010/2011 diplomová práce AAA doc. Justin Quinn, Ph.D. skrytý 17.12.2010 18.01.2011 Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK) FF
detail Adopce na dálku: výzkum postojů a zkušeností dárců 2005/2006 2005/2006 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. skrytý 13.09.2006 14.09.2006 Katedra sociologie (21-KSOC) FF
detail Písňová tvorba J. B. Foerstera: Šest písní na básně Puškinovy op. 161 2006/2007 2010/2011 diplomová práce HV prof. PhDr. Marta Ottlová skrytý 19.06.2007 19.06.2007 Ústav hudební vědy (21-UHV) FF
detail Národní demokracie jako nástroj prosazování skupinových hosp. zájmů 1918 -1938 1998/1999 rigorózní práce prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. skrytý 18.02.2000 18.02.2000 () FF
detail Hodnocení ve vyučování. 1996/1997 disertační práce XPED doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. skrytý 25.02.2000 25.02.2000 () FF
detail Baladistické rysy v próze maďarského spisovatele Istvána Peteleiho 2007/2008 2007/2008 diplomová práce ETN MAD doc. Simona Kolmanová, Ph.D. skrytý 02.06.2008 02.06.2008 Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS) FF
detail Evžen Oněgin v českých překladech 2001/2002 2005/2006 disertační práce XTRA prof. PhDr. Milan Hrala, DrSc. skrytý 21.05.2003 21.05.2003 Ústav translatologie (21-UTRL) FF
detail Spolupráce nestátních neziskových organizací pověřených sociálně právní ochranou dětí a regionální samosprávy v Plzni. 2004/2005 2004/2005 diplomová práce SOCP prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. skrytý 23.06.2005 23.06.2005 () FF
detail Proměny intelektuálů ve vývoji od moderní k postmoderní společnosti (na základě teoretického konceptu Zygmunta Baumana "Legislators and Interprets") 2005/2006 2005/2006 diplomová práce SOC doc. PhDr. Jan Sedláček, CSc. skrytý 21.05.2006 14.09.2006 Katedra sociologie (21-KSOC) FF
detail Prozaické dílo Milady Součkové 2002/2003 rigorózní práce   skrytý 12.01.2002 12.01.2002 () FF
detail Metodika informační podpory farmaceutického výzkumu 2008/2009 2008/2009 diplomová práce INSK Mgr. doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. skrytý 09.03.2009 09.03.2009 Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK) FF
detail Rastafari - dlouhá cesta ke svobodě 2002/2003 diplomová práce KULT PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 12.06.2013 12.06.2013 Ústav etnologie (21-UETN) FF
detail Tradiční africká filosofie 2001/2002 disertační práce XDAA prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. skrytý 21.05.2003 21.05.2003 Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA) FF
detail Formování jugoslávské informbyrovské emigrace v Československu 2002/2003 diplomová práce HIS doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. skrytý 02.01.2002 02.01.2002 Ústav světových dějin (21-USD) FF
detail Vzdělávání a gender - příčiny, souvislosti a možná řešení problému genderové nerovnosti 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce ANPR doc. Mgr. Milan Beneš, Dr. skrytý 13.08.2007 13.08.2007 Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR) FF
detail Lidské tělo jako nositel kulturních symbolů a významů 2003/2004 diplomová práce KULT doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. skrytý 11.06.2013 11.06.2013 Ústav etnologie (21-UETN) FF
detail Adaptace reklamy pro český trh. Adaptační procesy a úloha překladatele 2006/2007 2006/2007 diplomová práce TA doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. skrytý 01.06.2007 01.06.2007 Ústav translatologie (21-UTRL) FF
detail Tendence české fotografie v období Protektorátu Čechy a Morava 2005/2006 2005/2006 diplomová práce DU prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. skrytý 05.06.2006 19.06.2006 Ústav pro dějiny umění (21-UDU) FF
Výsledky 1-50 z 26645 1 2 3 4 5 ... 533 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK