Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Sociální péče o seniory v Městské části Praha 9 2001/2002 2004/2005 diplomová práce PhDr. Anna Arnoldová skrytý 09.12.2003 09.12.2003 () HTF
detail Bektášíja - její doktrína a kulturně historický význam. 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. skrytý 09.12.2003 09.12.2003 HTF - Katedra religionistiky (28-06) HTF
detail Adolescentní krize 2003/2004 2004/2005 diplomová práce doc. Pavlína Janošová, Ph.D. skrytý 09.12.2003 09.12.2003 () HTF
detail Možnosti a meze uplatnění projektového vyučování v současné škole 2004/2005 diplomová práce PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. skrytý 20.01.2005 20.01.2005 HTF - Katedra učitelství (28-08) HTF
detail Specifika mýtického myšlení starého Egypta. 2003/2004 diplomová práce prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc. skrytý 09.12.2003 09.12.2003 () HTF
detail Vztah Izraele k okolním národům na základě biblických výpovědí 2005/2006 diplomová práce ThDr. Petr Melmuk, Th.D. skrytý 08.02.2005 08.02.2005 () HTF
detail Rozhovory o humanitní demokracii a smyslu českých dějin: T.G.Masaryk a Karel Čapek 2004/2005 diplomová práce PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc. skrytý 17.01.2005 17.01.2005 () HTF
detail Židé a židovské obce v západních Čechách v 18. - 1. polovině 20. století 2004/2005 2006/2007 diplomová práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 03.01.2005 03.01.2005 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Respitní péče. 2002/2003 diplomová práce PhDr. Vladimír Mašát skrytý 13.01.2003 13.01.2003 () HTF
detail Projevy agresivního chování u dětí a mládeže na základní škole 2002/2003 diplomová práce PhDr. Vladimír Mašát skrytý 13.01.2003 13.01.2003 () HTF
detail Mýtus a rituál Germánů v indoevropské reflexi. 2002/2003 diplomová práce doc. Jiří Janák, Th.D. skrytý 13.01.2003 13.01.2003 () HTF
detail Etika - pohled na zvířata očima judaismu a katolicismu 2003/2004 2004/2005 diplomová práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 12.02.2004 12.02.2004 () HTF
detail Sebehodnocení dětí s narušenou komunikační schopností 2002/2003 2003/2004 diplomová práce prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. skrytý 12.10.2005 12.10.2005 () HTF
detail Egypt očima novodobého hermetismu 2003/2004 2011/2012 diplomová práce doc. Jiří Janák, Th.D. skrytý 10.02.2004 10.02.2004 HTF - Katedra religionistiky (28-06) HTF
detail Ženská mnišská spiritualita v pravoslavné církvi. 2002/2003 diplomová práce ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D. skrytý 13.01.2003 13.01.2003 () HTF
detail Tibetský buddhismus v ČR. 2001/2002 diplomová práce doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. skrytý 31.10.2001 31.10.2001 () HTF
detail Ústavy CČSH. 2002/2003 diplomová práce JUDr. Michael Kučera skrytý 10.01.2003 10.01.2003 () HTF
detail Život v Arše - blahoslavení chudí v duchu. (Alternativní péče o mentálně postižené.) 2001/2002 diplomová práce prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. skrytý 31.10.2001 31.10.2001 () HTF
detail Vliv předislámské Arábie při utváření raného islámu. 2001/2002 diplomová práce prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc. skrytý 31.10.2001 31.10.2001 () HTF
detail Proměna mýtu v Euripidových tragédiích 2001/2002 2004/2005 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. skrytý 31.10.2001 31.10.2001 () HTF
detail Probační a mediační služba v ČR. 2001/2002 diplomová práce PhDr. Anna Arnoldová skrytý 31.10.2001 31.10.2001 () HTF
detail Z dějin židovské etiky - rozbor 3 mimokanonických traktátů 1999/2000 disertační práce   skrytý 21.01.2000 21.01.2000 () HTF
detail Platónovo "Symposion" a Dostojevského "Idiot" na pozadí biblického přikázání lásky. 2000/2001 diplomová práce   skrytý 24.11.2003 24.11.2003 () HTF
detail Život proroka Muhammada ve světle moderních encyklopedií. 2000/2001 diplomová práce   skrytý 24.11.2003 24.11.2003 () HTF
detail Eucharistie ve světle limských dokumentů. 2000/2001 diplomová práce   skrytý 24.11.2003 24.11.2003 () HTF
detail Příjmy duchovních v meziválečném Československu. 2000/2001 bakalářská práce   skrytý 24.11.2003 24.11.2003 () HTF
detail Waldorfská škola u nás a ve světě 2000/2001 diplomová práce doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. skrytý 12.12.2000 12.09.2003 () HTF
detail Judaismus a židovský feminismus (se zaměřením na USA) 2003/2004 2006/2007 bakalářská práce doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. skrytý 07.07.2004 07.07.2004 HTF - Ústav židovských studií (28-10) HTF
detail Náboženství u Vergilia 2002/2003 2004/2005 diplomová práce Prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. skrytý 04.02.2003 04.02.2003 () HTF
detail Postmoderna a její reflexe 2005/2006 diplomová práce prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. skrytý 23.03.2006 23.03.2006 () HTF
detail František Bílek. Život, dílo a působení v CČSH 2005/2006 2006/2007 diplomová práce ThDr. Jaroslav Hrdlička skrytý 23.03.2006 23.03.2006 HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04) HTF
detail Metodika Biotherik: efektivita metody u jedinců s ADHD a CMP 2005/2006 diplomová práce doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. skrytý 23.03.2006 23.03.2006 () HTF
detail Problematika výuky cizího jazyka u jedinců se specifickými poruchami učení 2005/2006 2007/2008 diplomová práce doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. skrytý 23.03.2006 23.03.2006 HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) HTF
detail Komunikace mezi příslušníky novopohanských hnutí v České republice z pohledu transakční analýzy 2006/2007 2007/2008 diplomová práce doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. skrytý 18.01.2007 18.01.2007 HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) HTF
detail Spontánní výtvarný projev dětí mladšího školního věku 2006/2007 bakalářská práce PhDr. Ivana Nováková skrytý 23.02.2007 23.02.2007 () HTF
detail "Filosofujeme ve školních lavicích?"(Filosofické předpoklady výchovy k hodnotám v podmínkách 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletého gymnázia) 2004/2005 diplomová práce PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc. skrytý 17.01.2005 17.01.2005 () HTF
detail Komparace ugaritských a starozákonních kultických projevů spojených s institucí krále 2005/2006 2007/2008 bakalářská práce ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D. skrytý 15.12.2005 15.12.2005 HTF - Katedra biblistiky (28-02) HTF
detail Duchovní a sociální vývoj emigrantů do Bieszczad 2005/2006 2006/2007 diplomová práce doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. skrytý 15.12.2005 15.12.2005 HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) HTF
detail Vyučování dětí cizích národností na českých základních školách 2006/2007 2007/2008 diplomová práce PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. skrytý 14.12.2006 14.12.2006 HTF - Katedra učitelství (28-08) HTF
detail Problematika útěkářství dětí a mládeže v České republice z pohledu Linky vzkaz domů 2006/2007 2008/2009 bakalářská práce prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. skrytý 18.12.2006 18.12.2006 HTF - Katedra učitelství (28-08) HTF
detail Změna sociálního statusu u jedince se změněnou motorikou po úraze 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc. skrytý 21.12.2006 21.12.2006 HTF - Katedra učitelství (28-08) HTF
detail Analýza přístupů k žadatelům o azyl v České republice a Rakousku 2006/2007 2007/2008 diplomová práce Mgr. Lukáš Urban, Ph.D. skrytý 18.01.2007 18.01.2007 HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) HTF
detail Profil adolescenta sebevraha 2006/2007 2007/2008 diplomová práce prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. skrytý 18.01.2007 18.01.2007 HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) HTF
detail Domácí násilí na ženách. 2002/2003 diplomová práce PhDr. Vladimír Mašát skrytý 13.01.2003 13.01.2003 () HTF
detail Arteterapie ve výchově. 2000/2001 diplomová práce PhDr. Vladimír Mašát skrytý 04.02.2001 04.02.2001 () HTF
detail Sociální problematika romské minority ve Vlašimi 2002/2003 2004/2005 diplomová práce PhDr. Anna Arnoldová skrytý 13.01.2003 13.01.2003 () HTF
detail Modifikace sekularizační teze v poslední třetině 20. století- Komparace P. L. Bergera a R. Starka 2005/2006 2005/2006 diplomová práce ThDr. Mgr. Jiří Gebelt, Th.D. skrytý 17.01.2005 17.01.2005 HTF - Katedra religionistiky (28-06) HTF
detail Systém výchovné péče Výchovného ústavu Klíčov se zaměřením na Tréninkové oddělení- odělení se zvýšenou péčí a ochranou výchovou 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc. skrytý 23.11.2005 23.11.2005 HTF - Katedra učitelství (28-08) HTF
detail Rudolf Bultmann a problém existenciální interpretace v otázce Boží existence 2002/2003 2004/2005 diplomová práce prof. ThDr. Zdeněk Kučera skrytý 20.01.2003 20.01.2003 () HTF
detail Boží soud po smrti člověka ve Starém zákoně 2002/2003 2004/2005 diplomová práce ThDr. Petr Melmuk, Th.D. skrytý 13.01.2003 13.01.2003 () HTF
Výsledky 1-50 z 182477 1 2 3 4 5 ... 3650 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK