Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv on-line identity ze světa Damokles na každodennost
Název práce v češtině: Vliv on-line identity ze světa Damokles na každodennost
Název v anglickém jazyce: The Influence of On-line Identity from the World of Damokles on Everydayness
Klíčová slova: kyberantropologie, on-line svět, každodennost, on-line komunita, etnografie, čas, identita
Klíčová slova anglicky: cyberanthropology, on-line worlds, everydayness, online community, ethnography, time, identity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště doktorských studií (24-IDP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2010
Datum zadání: 05.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDA999)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
  doc. RNDr. Tatiana Bužeková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK