Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika zobrazení džentry v prózách Zsigmonda Móricze
Název práce v češtině: Problematika zobrazení džentry v prózách Zsigmonda Móricze
Název v anglickém jazyce: The depiction of the gentry in the novels of Zsigmond Móricz
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2008
Datum zadání: 17.09.2008
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Angelika Schreierová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK