Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Measurement of the top quark properties
Název práce v češtině: Měření vlastností top kvarku
Název v anglickém jazyce: Measurement of the top quark properties
Klíčová slova: ATLAS, top kvark, diferenciální účinný průřez, chybějící příčná hybnost, ATLAS Distributed Computing
Klíčová slova anglicky: ATLAS, top quark, differential cross-section, missing transverse energy, ATLAS Distributed Computing
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Jaroslava Schovancová, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 01.06.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
  prof. Dr. Andrej Filipčič
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK