Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modifikace znaků českého znakového jazyka
Název práce v češtině: Modifikace znaků českého znakového jazyka
Název v anglickém jazyce: Modification of Signs in Czech Sign Language
Klíčová slova: znakový jazyk; modifikace znaků znakových jazyků; modifikace znaků českého znakového jazyka
Klíčová slova anglicky: sign language; modifications of signs in sign languages; modifications of signs in Czech sign language
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2013
Datum zadání: 04.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2014
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: PhDr. Klára Richterová
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Prostudovat zahraniční odbornou literaturu pojednávající o různých pojetích modifikace znaků znakových jazyků.
- Na základě studia odborné literatury vymezit vlastní pojetí modifikace a včlenit je do širšího kontextu specifických rysů znakových jazyků (zvl. simultánnosti); v opoře o poznatky odborné literatury se příp. soustředit na podrobnější výklad jednoho vybraného typu modifikace.
- Shromáždit materiál českého znakového jazyka, který modifikaci znaků českého znakového jazyka (příp. jeden její vybraný typ) doloží; materiál komentovat.
- Vytvořit instruktivní CD/DVD s příklady modifikace znaků českého znakového jazyka a jejich výkladem.
Seznam odborné literatury
BAKER-SHENK, CH.; COKELY, D. American Sign Language : A Teachers Resource Text on Grammar and Culture, 1996.
DEUCHAR, M. British Sign Language, 1984.
FISCHER, S.; SIPLE, P. (eds.) Theoretical Issues in Sign Language Research. Volume 1: Linguistics, 1990.
JOHNSTON, T.; SCHEMBRI, A. Australian Sign Language. An Introduction to Sign Language Linguistics, 2007.
KLIMA, E.; BELLUGI, U. The Signs of Language, 1979.
KYLE, J. G.; WOLL, B. Sign Language. The Study of Deaf People and Their Language, 1985.
LUCAS, C.; VALLI, C. Linguistics of American Sign Language, 1998.
MEIER, R. P.; CORMIER, K.; QUINTO-POZOS, D. (eds.) Modality and Structure in Signed and Spoken Languages, 2002.
MEIR, I.; SANDLER, W. Language in Space: A Window on Israeli Sign Language (Hebrew), 2004.
SUTTON-SPENCE, R.; WOLL, B. The Linguistics of British Sign Language, 1998.
ŠEBKOVÁ, H. Číslovky v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. FF UK, 2005
WILBUR, R. B. American Sign Language: Linguistic and Applied Dimensions, 1987.
Předběžná náplň práce
- povaha inkorporace, oblasti, v nichž se uplatňuje, analýza ? na základě materiálu českého znakového jazyka ? vybraného typu inkorporace, ?vzorová? nahrávka vybraného typu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK