Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozsáhlé Monte Carlo simulace v EGEE gridu
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Large Scale Monte Carlo Simulations in the EGEE Grid
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2007
Datum zadání: 24.10.2007
Zásady pro vypracování
Student will create a tool which enables members of selected Virtual Organisation effectively handle large scale MC simulations in the Grid environment. The tool should meet VO specific requirements for job manipulation (submission and resubmission of jobs, retrieval of output files) and a data management policy.
Seznam odborné literatury
Dokumentace na
http://www.eu-egee.org
http://glite.web.cern.ch/glite
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvoření nástroje pro snadné spuštění a správu rozsáhlých MC simulací v gridové infrastruktuře projektu EGEE.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is to create a tool supporting submission and management of MC simulations using EGEE grid infrastructure.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK