Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Forensic RAM dump image analyzer
Název práce v češtině: Forenzní analýza obrazu paměti RAM
Název v anglickém jazyce: Forensic RAM dump image analyzer
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Viliam Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2007
Datum zadání: 09.10.2007
Datum a čas obhajoby: 06.09.2010 09:00
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2010
Oponenti: RNDr. Mgr. Vlastimil Babka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
While different techniques are used for physical memory dumping, most of them provide a hard-to-analyse image of raw data.
The aim of the work is to develop an automatic analyzer of physical memory dumps retrieving contained information in a user-friendly form. The analyser is supposed to simplify automatic data extraction and should be used by forensic experts.

Among expected features are multiple targer architecture/OS support, target architecture/OS guessing, automated password/crypto keys collecting, process listing, and module/driver listing.
Seznam odborné literatury
[1] Simone Demblon, Sebastian Spitzner: Linux Internals http://learnlinux.tsf.org.za/courses/build/internals/
[2] Daniel P. Bovet, Marco Cesati: Understanding the Linux Kernel, O'Reilly, 2005
[3] Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman: Linux Device Drivers, O'Reilly, 2005
[4] Firewire, DMA & Windows, http://storm.net.nz/projects/16
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK