Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Určování rozložení hmoty v jádře Galaxie z pohybů hvězd
Název práce v češtině: Určování rozložení hmoty v jádře Galaxie z pohybů hvězd
Název v anglickém jazyce: Determination of the mass distribution in the Galactic centre from the stellar motions
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.08.2005
Datum zadání: 01.08.2005
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: RNDr. Pavel Mayer, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Seznámit se s výsledky nejnovějších pozorování z oblasti SgrA, zahrnujícími rozložení hmoty (plynu a hvězd) a kinematiku mladých hvězd
- Modelovat vývoj orbitálních elementů drah hvězd pohybujících se v gravitačním poli centrální černé díry a axiálně symetrické poruchy
- Hledat množiny parametrů gravitační poruchy konzistentní s observačními daty
Seznam odborné literatury
Binney J., Merrifield M.: Galactic Astronomy, 1998, Princeton University Press
Binney J., Tremaine S.: Galactic Dynamics, 1987, Princeton University Press
Genzel R., Townes C.H.: Physical Conditions, Dynamics and Mass Distribution in the Center of the Galaxy, 1987, Ann. Rev. AA 25, p.377
Genzel R. et al.: The Stellar Cusp Around the Supermassive Black Hole in the Galactic Center, ApJ 594, p.812
Kozai Y.: Secular Perturbations of Asteroids with High Inclination and Eccentricity, 1962, AJ 67, p.591
Mouawad et al., 2003, "Stellar orbits at the center of the Milky Way", Astron. Nachr. 324, 315
Press W.H., Teukolsky S.A, Vetterling W.T., Flannery B.P: Numerical Recipes, the Art of Scientific computing, 1992. Cambridge University Press
Spitzer L.: Dynamical Evolution of Globular Clusters, 1987, Princeton University Press
Předběžná náplň práce
Mladé hvězdy v jádře naší Galaxie představují jednu z výzev současné astrofyziky: V důsledku silných slapových sil centrální supermasivní černé díry je velmi nepravděpodobné, aby vznikly v místě, kde se nyní nacházejí. V současné době existuje několik modelů transportu hvězd k centru ze vzdálenějších oblastí. Všechny vyžadují nějaký druh poruchy gravitačního potenciálu, který je dominován centrální černou dírou. Cílem práce je studovat modely s axiálně symetrickou poruchou způsobenou plynem formovaným do disku či toru, nebo sekundární černou dírou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK