Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zpětné inženýrství programů v jazyce JAVA
Název práce v češtině: Zpětné inženýrství programů v jazyce JAVA
Název v anglickém jazyce: Reverse engineering for JAVA language
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2000
Datum zadání: 05.05.2000
Datum a čas obhajoby: 20.05.2002 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK