Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pastorační působení P. Františka Wonky v Manětíně (1925-1967)
Název práce v češtině: Pastorační působení P. Františka Wonky v Manětíně (1925-1967)
Název v anglickém jazyce: Pastoration Activities of Fr. Frantisek Wonka in Manetin (1925-1939)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2007
Datum zadání: 10.09.2007
Datum a čas obhajoby: 10.06.2008 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2008
Oponenti: Mgr. Jan Kotas
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpřehlednit dosažitelné originální prameny.
Charakterizovat podrobněji hospodářskou, politickou a kulturní situiaci manětáínska v době jeho působení.
Z těchto pramenů sestavit "portrét" pastoračních snah P. Vonky.
Podle možností(dostupnost materiálů) vyhodnotit úspěšnost jeho snah.
Posoudit, nakolik působení P. Vonky předjímalo pastorační zásady, které se relizovaly v naší zemi po 2. vatikánském koncilu.
Celá práce se má opírat o písemné prameny, nikoliv o vzpomínky pamětníků.
Seznam odborné literatury
Dokumenty 2. vatikánského koncilu
Farní kronika farnosti Manětín
Místopisné prameny manětínska
Opatrný: Pastorace v postmoderní společnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK