Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tracing Microendolithic Ichnocenoses: A paleoecological and taphonomic approach over the Phanerozoic
Název práce v češtině: Fanerozoické mikroendolitické společenstva: paleoekologie a tafonomie
Název v anglickém jazyce: Tracing Microendolithic Ichnocenoses: A paleoecological and taphonomic approach over the Phanerozoic
Klíčová slova: mikrovrtby, paleozoikum, křída, miocén, taxonomie, ekologie, tafonomie
Klíčová slova anglicky: microborings, Paleozoic, Cretaceous, Miocene, taxonomy, ecology, taphonomy
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2024
Datum zadání: 26.01.2024
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2024
Datum odevzdání elektronické podoby:09.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2024
Oponenti: doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
  doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Studium společenstev mikrovrteb z různých časových horizontů fanerozoika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK