Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dialektika v podání Martiana Capelly. Komentovanýpřeklad IV. knihy jeho encyklopedie De nuptiis Mercurii et Philologiae.
Název práce v češtině: Dialektika v podání Martiana Capelly.
Komentovanýpřeklad IV. knihy jeho encyklopedie
De nuptiis Mercurii et Philologiae.
Název v anglickém jazyce: Martianus Capella´s Dialectics. Translation and Commentary (IV. Book)
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Kalivoda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2005
Datum zadání: 05.12.2005
Datum a čas obhajoby: 19.09.2005 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2005
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: Mgr. Dana Svobodová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK