Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích
Název práce v češtině: Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích
Název v anglickém jazyce: Using N-hydroxysuccinimidyl formate as a CO source in tandem reactions
Klíčová slova: syntéza, tandemová reakce, coupling, N-hydroxysukcinimidyl-formiát, oxid uhelnatý
Klíčová slova anglicky: synthesis, tandem reaction, cross-coupling, N-hydroxysuccinimidyl formate, carbon monoxide
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2022
Datum zadání: 30.09.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2022
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2024
Oponenti: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavní náplní práce bude organická syntéza zaměřená na palladiem katalyzované tandemové reakce zahrnující karbonylační krok. Budou zkoumány podmínky vhodné pro použití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v karbonylačních reakcích. Součástí projektu bude také rešeršní práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main focus will be on organic synthesis directed at palladium-catalysed tandem reactions involving a carbonylation step. Conditions suitable for using N-hydroxysuccinimidyl formate as a CO source will be studied. The project will also include search in scientific literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK